Komornik Sądowy - Kancelaria Komornicza Sosnowiec - kontakt i druki do pobrania

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Kontakt - adres, telefon i godziny otwarcia

Komornik Sądowy Witold Grzegorz Wabno przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr I

adres: ul. Mariacka 1/6, 41-205 Sosnowiec

tel. +4860756833 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Becker przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr II

adres: ul. Modrzejowska 38/6, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322933296 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon-pt: 09:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Bilewicz przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr III

adres: ul. Targowa 3/22, 41-200 Sosnowiec

tel. +48327330904 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-16:00
śr: nieczynne
czw-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Konrad Marek Cichor przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr IV

adres: ul. Modrzejowska 20/2, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322632893 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-wt: 08:00-15:30
śr: 08:00-17:00
czw-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Michał Jan Molisak przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr IX

adres: ul. Ostrogórska 18/3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322934572 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 07:30-15:30
śr: nieczynne
czw: 07:30-15:30
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Dariusz Tomasz Gadowski przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr V

adres: ul. 1-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322668395 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Katarzyna Huras przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VI

adres: ul. Modrzejowska 45, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322945747 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Adrian Michał Kozioł przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VII

adres: ul. Partyzantów 9a, 41-200 Sosnowiec

tel. +48690610022 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Piotr Matuszczyk przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr VIII

adres: ul. Modrzejowska 12/4, 41-200 Sosnowiec

tel. +48323080777 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 10:00-18:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Magdalena Mścichowska przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr X

adres: Al. Zwycięstwa 3, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322939300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Elżbieta Maria Suchonek przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XI

adres: ul. Jedności 10/29, 41-208 Sosnowiec

tel. +48322973971 

strona www e-mail

Komornik Sądowy Jan Tomasz Sztefka przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XII

adres: ul. 1-go Maja 21/23, 41-200 Sosnowiec

tel. +48322668522 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:30
sob-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy Łukasz Marcin Siedlecki przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu nr XIII

adres: ul. Stalowa 3/4, 41-203 Sosnowiec

tel. +48322576609 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 09:00 godziny otwarcia

pon: 09:00-15:00
wt: 10:00-16:00
śr-czw: 09:00-15:00
pt-niedz: nieczynne

Komornik Sądowy umożliwia załatwienie 3 spraw

W celu załatwienia spraw w Placówkach komorników sądowych przygotowano druki do pobrania w popularnych formatach PDF lub DOC. Bardziej złożone zagadnienia zawierają wzory wypełniania dokumentów, a jeżeli sprawę można załatwić przez Internet - instrukcję prezentującą krok po kroku złożenie wniosku online.

Komornik sądowy Sosnowiec

Komornik Sądowy w Sosnowcu podobnie jak prokurator czy sędzia jest funkcjonariuszem publicznym działający przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. W przeciwieństwie do wymienionych profesji komornicy sądowi prowadzą kancelarię komorniczą na własny rachunek. Komornik odpowiedzialny jest za przymusową egzekucję długu, czyli za ściąganie z majątku dłużnika należności dla wierzyciela. Wszystkie działania komornika są wynikiem postępowania komorniczego i następują zwykle po próbach odzyskania środków w drodze polubownej. 

Komornik sądowy często jest jedyną osobą zdolną do odzyskania długu lub innych należności. Dzięki naszej pomocy dowiesz się więcej o komornikach sądowych oraz o tym, co im wolno, a co nie.

Obowiązki Komornika Sądowego w Sosnowcu ​​​​​​

Jakie są obowiązki komornika?

Zakres obowiązków komornika określa kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz ustawa o komornikach sądowych (Uoksie)
Zgodnie z artykułem 25 w ustawie o komornikach sądowych, urzędnik ma obowiązek postępować zgodnie z przepisami prawnymi, orzeczeniami sądu, zarządzeniami lub zaleceniami uprawnionych organów nadzoru administracyjnego, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej oraz podnosić swoje kwalifikacje. W celu zachowania transparentności finansowej każdy Komornik z Sosnowiec zobowiązany jest do złożenia corocznego oświadczenia o stanie majątkowym w Sosnowcu.

Wszystkie sprawy prowadzone przez Komornika Sądowego w Sosnowcu powinny być zachowane w tajemnicy. Wyjątkiem może być konieczność złożenia zeznań w charakterze świadka lub jako strona przed sądem, lub prokuratorem. 

Dodatkowo komornik zobowiązany jest do przekazania wierzycielowi w ciągu 14 dni należności odzyskanych z rachunku bankowego oraz 4 dni w przypadku pozostałych należności. W przypadku przekroczenia tych terminów zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.
Istotny jest również obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu egzekucji (art. 36 Uoks). Komornik jest również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku z czynnościami służbowymi.

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Egzekucji komorniczej podlegają:

  • ruchomości,
  • nieruchomości, 
  • wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe ZUS, rachunek bankowy, czy inne wierzytelności, w tym przysługujące z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z rozliczenia rocznego PIT.

Jaką kwotę wynagrodzenia może zająć komornik w 2024 roku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik nie może przejąć całości wynagrodzenia dłużnika. W przypadku zwykłego długu urzędnik może zająć 50% pensji dłużnika pracującego na umowie o pracę. Kwota wolna od zajęć uzależniona jest od płacy minimalnej w danym roku. W 2024 pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto, czyli około 2364 zł netto.

W związku z tym urzędnik podczas wykonywania egzekucji komorniczej w 2024 roku zobowiązany jest zostawić dłużnikowi równowartość wynagrodzenia minimalnego w kwocie netto. Osobom zadłużonym poniżej 26 roku życia przysługuje kwota brutto (3010 zł), ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymują oni wynagrodzenie bez potrącania podatków. Jeśli więc wynagrodzenie dłużnika wynosi tyle, co minimalna krajowa, urzędnik nie pobiera nic z płacy dłużnika, ale jego dług cały czas rośnie.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku długu alimentacyjnego. Urzędnik może zająć 60% pensji i co istotnie nie występuje tu kwota wolna od egzekucji, nawet w przypadku otrzymywania wynagrodzenia minimalnego.

Czego komornik nie może zrobić?

Czego komornik nie może zrobić?

Przede wszystkim obowiązkiem komornika jest stosowanie się do treści zasadniczej wniosku i uwzględnionego w nim tytułu wykonawczego.
Wnioskodawca powinien mieć na względzie zapis w prawie stanowiący o tym, że komornik nie może zająć oszczędności lub przedmiotów, pozbawiając dłużnika i/lub jego rodzinę wszelkich środków do życia. Dodatkowo należy pamiętać, że komornik nie może w postępowaniu egzekucyjnym zająć całości wynagrodzenia dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie posiada środków finansowych, które pokryją należność, można ubiegać się o pomoc od komornika w znalezieniu ich źródła. 

Wnioskodawca powinien mieć świadomość, że nie wszystkie środki mogą podlegać egzekucji, na przykład świadczenia alimentacyjne, wychowawcze czy rodzinne.

Postępowanie komornicze w Sosnowcu

Jak wygląda postępowanie komornicze w Sosnowcu?

Postępowanie komornicze jest wszczynane gdy dłużnik mimo wydania tytułu wykonawczego nie spłaca zadłużenia. Chcąc skorzystać z pomocy komornika sądowego w Sosnowcu, należy złożyć wniosek do odpowiednio przypisanego rewiru o wszczęcie postępowania komorniczego. We wniosku należy uwzględnić dane dłużnika i kwotę należności. 

Postępowanie komornicze składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest ustalenie przez komornika majątku dłużnika. Następnie ten decyduje, co zająć w ramach egzekucji komorniczej:

  • część wynagrodzenia za pracę - jeżeli dłużnik pracuje → najczęściej stosowane rozwiązanie;

  • część emerytury lub renty - dowiedz się, jak przejść na emeryturę w Sosnowcu,

  • konta bankowe dłużnika;

  • ruchomości - cenne przedmioty, które następnie oddawane są na licytację;

  • nieruchomości - komornik ocenia ich wartość, a następnie wystawia na licytacje komornicze w Sosnowcu.

Zajęcie nieruchomości jest najbardziej drastycznym przykładem egzekucji komorniczej - po to rozwiązanie sięga się wyłącznie wówczas, gdy inne metody zawiodą. Celem wykonywania swoich czynności komornik może stosować środki przymusu oraz korzystać ze wsparcia policji, np. w sytuacji, gdy dłużnik nie chce go wpuścić do domu.

Uwaga! Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone w sytuacji, gdy dłużnik nie ma żadnego majątku. Po wydaniu postanowienia o umorzeniu komornik nie podejmuje dalszych działań oraz uchylone zostają wszystkie czynności, które podjął podczas postępowania.


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu