Dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy przez osoby bezrobotne Gliwice - wniosek 2023

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, oprócz zasiłku, mogą liczyć także na przyznanie tzw. dodatku aktywizacyjnego. Wiąże się on ściśle z podjęciem przez bezrobotnego pracy. W poniższym poradniku wyjaśniono, kto może otrzymać dodatek, ile wynosi oraz jak długo można go pobierać.

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Prawo do zasiłku ma osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach jako bezrobotna,
 • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • znalazła pracę samodzielnie,
 • po otrzymaniu skierowania z PUP Gliwice podjęła pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Osoby bezrobotne chcące podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, mogą starać się o bon na zasiedlenie w Gliwicach.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Bezrobotny nie otrzyma wsparcia finansowego, jeżeli:

 • zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • między kolejnymi umowami o pracę jest przerwa obejmująca dzień roboczy i w czasie tej przerwy nie zarejestrowano się w PUP,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Wysokość dodatku za znalezienie pracy to maksymalnie 50% zasiłku podstawowego, czyli 620,40 złotych netto.

Jak długo można pobierać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany:

 • przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych - jeśli bezrobotny, ma prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych - jeśli zatrudnienie nastąpiło w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

⚠ Utrata pracy jest równoznaczna z utratą prawa do zasiłku aktywizacyjnego! ⚠

Czy dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany?

Tak. Jego wysokość należy wykazać w rocznym rozliczeniu PIT, w wierszu „Inne źródła”.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek za znalezienie pracy, należy złożyć w urzędzie w Gliwicach następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek aktywizacyjny - wzory wniosków publikowane są na stronie internetowej PUP Gliwice,
 • umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło,
 • deklarację zobowiązującą do regularnego informowania urzędu pracy o stanie zatrudnienia,
 • zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - wystawione przez pracodawcę.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny w Gliwicach?

Gdzie złożyć wniosek w Gliwicach?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach. Wniosek można złożyć także listownie oraz przez Internet, za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Zasiłek aktywizacyjny w Gliwicach - kiedy jest wypłacany?

Wypłata pomocy finansowej następuje z dołu (po zakończeniu miesiąca), do 14 dni od zakończenia miesiąca. Dokładną datę ustala urząd pracy w Gliwicach.


Podstawa Prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek aktywizacyjny w Gliwicach?

Aby załatwić sprawę dodatek aktywizacyjny w Gliwicach, należy skontaktować się z instytucją Powiatowy Urząd Pracy przy ul. pl. Inwalidów Wojennych 12.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice

tel. +48322311841 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:00
wt: 07:30-15:00
śr: 07:30-15:00
czw: 07:30-15:00
pt: 07:30-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dodatek aktywizacyjny online?

Praca.gov.pl
Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia