Dodatek osłonowy Radom - kryteria, dokumenty, wniosek online i wzór [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 8 grudnia 2022

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to świadczenie, które jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Kto może się o nie starać? Jakie kryteria należy spełniać, aby otrzymać wsparcie? Gdzie i do kiedy złożyć wniosek? Zapoznaj się z poniższym poradnikiem.

Przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy zostało zakończone. W ramach oszczędności warto zainteresować się dodatkiem do gazu ziemnego. Jeśli mieszkanie lub dom nie są podłączone do sieci gazowej, ich mieszkańcy mogą starać się o inne dofiansowania - m.in. dodatek węglowy, dodatek na inne źródla ciepła, dodatek elektryczny.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma zrekompensować obywatelom rosnące ceny prądu, gazu i żywności. Jest przeznaczone szczególnie dla tych rodzin, które stałe podwyżki dotykają najmocniej. Dodatek jest przyznawany za okres od stycznia do grudnia 2022 roku. Chcąc zaoszczędzić na energii elektrycznej, warto także zainteresować się dodatkiem energetycznym w Radomiu, który gwarantuje pokrycie części kosztów za prąd. 

Inną formę wsparcia stanowią dodatek węglowy w Radomiu, dodatek elektryczny w Radomiu oraz dopłaty do ogrzewania w Radomiu - świadczenia mają pomóc obywatelom zredukować wydatki na ogrzewanie.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały w Radomiu, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w Radomiu lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy dodatek osłonowy może zostać przyznany?

Na przyznanie świadczenia mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają:

 • 2100 zł - w przypadku gospodarstw jednoosobowych,

 • 1500 zł - w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego będzie stosowana zasada “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia będzie pomniejszona o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Przykład: 3-osobowej rodzinie przysługuje świadczenie w wysokości 600 złotych, jednak miesięczny dochód na jedną osobę wynosi 1700 złotych. 

1700 - 1500 = 200 

600 - 200 = 400

Po odliczeniu rodzina otrzyma świadczenie w wysokości 400 złotych.

Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 400 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

 • 600 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

 • 850 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

 • 1150 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy

Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogą liczyć na nieco wyższy dodatek energetyczny. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:

 • kotłem na paliwo stałe, 

 • kominkiem, 

 • kozą, 

 • ogrzewaczem powietrza, 

 • trzonem kuchennym, 

 • piecokuchnią, 

 • kuchnią węglową, 

 • piecem kaflowym na paliwo stałe, 

zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

 • 500 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 750 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

 • 1062,50 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

 • 1437,50 zł -  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Chcąc zaoszczędzić na kosztach zakupu węgla, warto zainteresować się dodatkiem węglowym w Radomiu​​​​​.

Kiedy wypłaca się dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy - kiedy zostanie wypłacony?

To, kiedy dodatek zostanie wypłacony, zależy od terminu złożenia wniosku. Jeżeli dokumenty zostaną złożone: 

 • do 31 stycznia - świadczenie zostanie wypłacone w dwóch równych ratach:

  • 1 rata - do 31 marca,

  • 2 rata - do 2 grudnia,

 • do 31 października - świadczenie zostanie wypłacone w całości, do 2 grudnia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek osłonowy

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy w Radomiu?

Wniosek wraz z innymi, potrzebnymi dokumentami należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Miasta/Gminy w Radomiu - władze Radom indywidualnie wybierają podmiot, który będzie odpowiadał za rozpatrywanie wniosków w tej sprawie. Szczegółowych informacji o tym, gdzie złożyć wniosek, należy poszukiwać na stronie internetowej urzędu miasta.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć również za pośrednictwem ePUAP, jeżeli Radom oferuje taką możliwość.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy online?

Kto może złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny. Jeżeli w danym gospodarstwie wniosek złoży więcej niż jedna osoba, wówczas świadczenie zostanie przyznane tej, która zrobiła to jako pierwsza.

Do kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można było składać do 31 października 2022 roku.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby starać się o dodatek osłonowy, wystarczy złożyć sam wniosek. Nie ma potrzeby dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów.

Wniosek o dodatek osłonowy przez Internet

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.

 2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.

 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePUAP i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku. 

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Nie wyznaczono terminu, do którego wniosek powinien zostać rozpatrzony, wszystko zależy od sprawności pracy organu, do którego złożono wniosek. Wnioskujący zostanie poinformowany o decyzji w sprawie przyznania dodatku drogą mailową lub tradycyjną (pocztą).

Podstawa prawna

Gdzie załatwić sprawę dodatek osłonowy w Radomiu?

Aby załatwić sprawę dodatek osłonowy w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy Bolesława Limanowskiego 134.

Powiatowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Adres: Bolesława Limanowskiego 134, 26-610 Radom

Godziny:  Otwarte w poniedziałek od 07:30 więcej dni

pon: 07:30-17:30
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48483608701 

Internet:  strona www e-mail

Jak załatwić sprawę dodatek osłonowy online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 42,8 tys. dokumentów!
Wniosek o dodatek osłonowy [PDF]
Pobierz dokument
Instrukcja wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy
Pobierz dokument
Wniosek o dodatek osłonowy [DOC]
Pobierz dokument