Zmiana danych w CEIDG Bielsko-Biała online lub wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 7 kwietnia 2023

Zmiana danych w CEIDG
Prowadząc jednoosobową działalność, trzeba pamiętać o konieczności aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli ulegają one zmianie. O jakich danych mowa? Do kiedy należy zgłosić zmianę danych? Gdzie i jak złożyć odpowiedni wniosek? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie dane należy zaktualizować w przypadku zmiany?

Zmiany danych w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można dokonywać wielokrotnie w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest złożenie wniosku o zmianę danych w CEIDG, jeżeli zaszły poprawki w zakresie:

 • danych osobowych,
 • obywatelstwa,
 • nazwy działalności gospodarczej → sprawdź, jak zgłosić własną działalność w CEIDG w Bielsku-Białej,
 • adresu do doręczeń, adresu stałego miejsca wykonywania działalności, zmiany adresu zamieszkania w Bielsku-Białej,
 • danych kontaktowych firmy np. adres e-mail, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • adresu skrzynki ePUAP,
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanej kodami PKD,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • danych zarządcy sukcesyjnego,
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Dzięki złożeniu wniosku o zmianę danych, można również zgłosić:

 • zmianę rachunków bankowych związanych z firmą,
 • wpis lub zmianę wpisu w bazie REGON,
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP,
 • zawiadomienie o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • numery identyfikacyjne uzyskane w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
 • pełnomocnika do CEIDG,
 • zarządcę sukcesyjnego do CEIDG,
 • informacje dotyczące spółki cywilnej,
 • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową i adres jej przechowywania.

Za pomocą jednego wniosku można zgłosić kilka zmian – o ile zaszły one jednego dnia.

Kiedy złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG?

Kiedy należy złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG?

To, kiedy należy złożyć wniosek o aktualizację danych w CEIDG, zależy przede wszystkim od rodzaju zmienianych danych. Wniosek należy złożyć:

 • w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, jeżeli dotyczy ona:
  • zmiany imienia w Bielsku-Białej lub zmiany nazwiska w Bielsku-Białej, daty urodzenia,
  • dodatkowych określeń, włączonych do nazwy firmy,
  • informacji o obywatelstwie,
  • adresu do doręczeń oraz adresy stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • innych danych kontaktowych, jeśli podano je we wniosku o wpis do CEIDG,
  • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD,
 • niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych, jeśli dotyczy ona:
  • danych zarządcy sukcesyjnego, o ile został powołany,
 • w dogodnym terminie, jeżeli zmiany dotyczą:

Ile kosztuje zmiana danych w CEIDG?

Usługa jest bezpłatna. Opłatę ponosi się jedynie w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na skorzystanie z pełnomocnictwa. Jeżeli wybrany pełnomocnik nie jest członkiem jego rodziny, wówczas zapłaci 17 złotych

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zmianę danych w CEIDG

Wymagane dokumenty

W przypadku zmiany danych w CEIDG nie ma potrzeby przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy poprawnie wypełniony wniosek o aktualizację danych. Ten sam formularz umożliwia także zawieszenie oraz zamknięcie działalności gospodarczej.

Wniosek o zmianę danych w CEIDG

Jeżeli urzędnik dopatrzy się nieprawidłowości w dostarczonym wniosku, wezwie wnioskującego do ich skorygowania. Będzie miał na to 7 dni roboczych.

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG?

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG w Bielsku-Białej?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Zmiana danych w CEIDG online

Aby zmienić dane w CEIDG bez wychodzenia z domu, należy postępować według poniższej instrukcji:

 1. Na początku należy wejść na stronę biznes.gov.pl i wyszukać usługę "Zmień dane firmy w CEIDG"
 2. Następnie kliknąć "Załatw online".
 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się. Wnioskujący ma do wyboru logowanie za pomocą Profilu Zaufanego lub e-Dowodu.
 4. Po zalogowaniu należy uzupełnić formularz o podstawowe dane.
 5. Następnie należy wybrać działalność, której ma dotyczyć wpis.
 6. Po wypełnieniu wszystkich danych należy upewnić się, że są one prawidłowe. 
 7. Ostatnim krokiem jest przesłanie danych.

Ile czeka się na zmianę danych w CEIDG?

Aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG – jeżeli jest to jedyny złożony przez wnioskującego wniosek w danym momencie.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana danych w CEIDG w Bielsku-Białej?

Aby załatwić sprawę zmiana danych w CEIDG w Bielsku-Białej, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. pl. Ratuszowy 1.

Urząd Miasta w Bielsku-Białej

pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

tel. +48334971800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-18:00
pt: 07:30-13:00
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 30,9 tys. dokumentów!
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek o wpis do CEIDG umożliwia:

 • zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • zmianę danych dotyczących prowadzonej działalności,
 • zawieszenie prowadzenia działalności,
 • wznowienie prowadzenia działalności,
 • wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
Wyślij przez internet Pobierz dokument