Stowarzyszenia zwykłe Bydgoszcz - wniosek o założenie stowarzyszenia DOC 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 kwietnia 2024 6 min. czytania

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Chcąc powołać stowarzyszenie zwykłe, należy złożyć odpowiedni wniosek i zadbać o wiele innych formalności. Jak to zrobić i jakie warunki należy spełnić? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, a do jego powołania wystarczą trzy osoby. Założyciele nie muszą tworzyć statutu, wystarczy regulamin, który określi zasady członkostwa oraz działalność stowarzyszenia. Członkami i założycielami stowarzyszenia zwykłego mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

Tego rodzaju stowarzyszenia są finansowane najczęściej ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej lub dotacji. Nie mogą prowadzić żadnej działalności (odpłatnej albo gospodarczej), mogą za to organizować kwesty po wcześniejszym zgłoszeniu zbiórki publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe, które liczy co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie rejestrowe

Co powinien zawierać regulamin stowarzyszenia zwykłego?

Na spotkaniu założycielskim osoby powołujące stowarzyszenie powinny sporządzić regulamin. Musi zawierać następujące informacje:

 • nazwa stowarzyszenia,
 • cele i środki działania stowarzyszenia,
 • teren działania i siedziba stowarzyszenia,
 • sposoby nabycia i utraty członkostwa,
 • zasady wyboru przedstawiciela lub zarządu,
 • zasady zmiany regulaminu,
 • zasady rozwiązania stowarzyszenia.

Dodatkowo jeśli członkowie chcą, mogą powołać komisję rewizyjną. Warunkiem jest określenie zasad jej wyboru oraz kompetencji w regulaminie stowarzyszenia zwykłego.

Kto może założyć stowarzyszenie zwykłe?

Kto może założyć stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenie zwykłe mogą powołać do życia minimum 3 osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • są obywatelami Polski,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadają prawa publiczne.

Czym różni się stowarzyszenie zwykłe od rejestrowego?

Różnice między tymi dwoma typami stowarzyszeń zamieszczono w poniższej tabeli.

Stowarzyszenie zwykłe Stowarzyszenie rejestrowe
Minimum 3 członków Minimum 7 członków
Konieczny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Konieczny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej Możliwe prowadzenie działalności gospodarczej
Brak konieczności powoływania władzy wewnętrznej Konieczność posiadania zarządu, organu nadzoru wewnętrznego i walnego zebrania
Brak oddziałów terenowych Posiada oddziały terenowe

Jakie informacje są zawarte w ewidencji stowarzyszeń zwykłych?

W ewidencji stowarzyszeń zamieszcza się:

 • nazwę stowarzyszenia, jego cele i środki działania,
 • adres siedziby,
 • imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub członków zarządu,
 • imiona i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej - o ile organ został powołany,
 • informacje o regulaminie działalności i jego zmianach,
 • informacje o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 • informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego,
 • imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli jakiekolwiek dane zawarte w ewidencji są nieaktualne, należy w ciągu 7 dni od ich przedawnienia złożyć wniosek o zmianę danych w ewidencji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych?

Wniosek w tej sprawie może złożyć przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub jego cały zarząd.

Gdzie i jak złożyć wniosek w Bydgoszczy?

Wniosek można złożyć:

 • osobiście, w urzędzie w Bydgoszczy, w odpowiednim wydziale. 
 • listownie, wysyłając dokumenty na adres odpowiedniego urzędu. 

Niektóre urzędy posiadają opcję złożenia wniosku przez Internet. 

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Wymagane dokumenty

Oto lista dokumentów, które trzeba złożyć w celu wpisania stowarzyszenia zwykłego do ewidencji:

 • zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego – określa się w nim nazwę i adres siedziby stowarzyszenia,
 • lista co najmniej trzech założycieli zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia oraz własnoręczne podpisy lub oświadczenia o:
  • posiadaniu zdolności prawnych,
  • niepozbawieniu praw publicznych,
 • protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały:
  • o założeniu stowarzyszenia,
  • o wyborze przedstawiciela lub zarządu,
  • o uchwaleniu regulaminu,
  • o wyborze organu kontrolnego → jeżeli go wybrano,
 • regulamin stowarzyszenia.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale w jednym egzemplarzu, podpisane przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego (przez wszystkich członków zarządu).

Jeżeli wniosek o wpis do ewidencji zawiera braki, urząd wezwie przedstawiciela stowarzyszenia do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Stowarzyszenie zwykłe, podobnie jak organizacja zarejestrowana w KRS, musi uzyskać numery REGON i NIP.

Ile czeka się na odpowiedź urzędu?

Średnio około 7 dni od złożenia wniosku. W tym czasie urząd dokona wpisu stowarzyszenia do ewidencji lub wezwie wnioskującego do uzupełnienia braków w dokumentach. Rozpatrywanie może jednak potrwać nawet do 30 dni. Jeżeli w tym czasie nie otrzymano informacji z urzędu o zakazie działalności, wówczas stowarzyszenie może bez przeszkód zacząć funkcjonowanie. 

Czy można odwołać się od decyzji urzędu?

Nie ma możliwości odwołania się od decyzji organu. Wnioskujący może jedynie złożyć skargę na bezczynność instytucji do sądu administracyjnego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta pod adresem ul. Jezuicka 1 w Bydgoszczy, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Bydgoszczy

adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

tel. +48525858913 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

adres: ul. Konarskiego 1 -3, 85-066 Bydgoszcz

tel. +48525835446 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-16:00
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór DOCX 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,4 tys. dokumentów!
Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu