Pismo do rzecznika praw konsumenta Bydgoszcz - informacje jak napisać i wzór pisma PDF 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 27 grudnia 2023 5 min. czytania

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 16,9 tys. dokumentów!
Przykładowy wniosek o interwencję rzecznika praw konsumenta [DOC]
Pobierz dokument
Przykładowy wniosek o interwencję rzecznika praw konsumenta [PDF]
Pobierz dokument

 Pismo do rzecznika praw konsumenta

Jeżeli konsument spotkał się z nieuczciwymi praktykami ze strony przedsiębiorcy, może zwrócić się o pomoc do rzecznika praw konsumenta w Bydgoszczy. W jakich sprawach warto skorzystać z poradnictwa rzecznika? Gdzie szukać rzecznika praw konsumenta w Bydgoszczy? Jak napisać pismo z prośbą o pomoc i z jakich elementów powinno się składać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kim jest rzecznik praw konsumenta?

Rzecznik praw konsumentów stoi na straży przestrzegania praw konsumentów - zajmuje się zatem ich ochroną, a także rozpatruje spory pomiędzy klientami a przedsiębiorcami. Jego głównym zadaniem jest pomoc konsumentom w domaganiu się przestrzegania swoich praw.

Zadania rzecznika praw konsumenta 

Do zadań rzecznika konsumentów należą:

 • udzielanie bezpłatnych porad konsumenckich,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współpraca z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), inspektoratami pracy i organizacjami konsumenckimi,
 • pełnienie roli oskarżyciela publicznego w sprawach cywilnych o wykroczenia na szkodę konsumentów,
 • składanie wniosków o ustanowienie lub zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumenta. 

Kiedy zgłosić się do rzecznika praw konsumenta?

Kiedy zgłosić się o pomoc do rzecznika praw konsumenta?

Rzecznik praw konsumenta może być niezwykle pomocny w momencie wyczerpania drogi reklamacyjnej u sprzedawcy, gdy usługa lub towar nie spełniają oczekiwań konsumenta (np. towar jest uszkodzony bądź niezgodny z opisem). 

Z porady rzecznika warto skorzystać również na początku drogi reklamacyjnej - wówczas szanse na jej pozytywne rozpatrzenie są większe. 

Konsument może również udać się do rzecznika praw konsumenta, aby złożyć skargę na nieuczciwie działającego przedsiębiorcę

Poradnictwem konsumenckim zajmuje się również Inspekcja Handlowa, której jednym z głównych zadań, podobnie jak w przypadku rzecznika praw konsumenta, jest ochrona interesów konsumentów.

Ile kosztuje porada u Rzecznika Praw Konsumenta w Bydgoszczy?

Pomoc rzecznika praw konsumentów jest bezpłatna - tyczy się to zarówno porady słownej, pomocy w sporządzeniu pozwu czy reklamacji.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak złożyć wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Konsumenta w Bydgoszczy?

Prośba o pomoc rzecznika praw konsumenta nie musi być sporządzona na piśmie - można wyrazić ją także ustnie. Z miejskim bądź powiatowym rzecznikiem konsumentów można kontaktować się na 4 sposoby:

 • osobiście, składając mu wizytę w biurze bądź składając tam pismo,
 • listownie, przesyłając prośbę na adres biura,
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu biura lub korzystając z ogólnopolskiej infolinii UOKiK (801 440 220 lub 22 290 89 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00) - dotyczy prostych spraw, które nie wymagają analizy dokumentów,
 • przez Internet, wysyłając pismo z załącznikami mailowo.

Jak napisać pismo do rzecznika praw konsumenta?

Jak napisać pismo do rzecznika praw konsumenta?

Pisemna forma wniosku powinna zawierać następujące dane:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane konsumenta: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
 • dane rzecznika praw konsumenta,
 • dane przedsiębiorcy, z którym toczy się spór,
 • prośba o pomoc w dociekaniu swoich praw konsumenckich,
 • opisanie problemu - kiedy dokonano zakupu/podpisano umowę, co było przedmiotem zakupu, jak przebiegał kontakt z przedsiębiorcą, 
 • prośba o udzielenie pomocy i sprecyzowanie jej rodzaju: porada prawna, interwencja, pomoc w sporządzaniu pozwu, mediacja, nagłośnienie problemu,
 • podpis konsumenta,
 • lista załączników.

Wymagane dokumenty

Do pisma z prośbą o udzielenie pomocy w związku z naruszeniem praw konsumenta warto dołączyć dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury oraz dokumenty, które potwierdzają łamanie praw klienta np. zdjęcia uszkodzonego produktu, skany dokumentów z odmową przyjęcia reklamacji etc.

Wzór wniosku o interwencję do Miejskiego Rzecznika Konsumentów Bydgoszcz

Większość miast i powiatów posiada własne wnioski do rzecznika praw konsumenta z prośbą o pomoc. Poniżej umieszczono przykładowy wzór pisma do rzecznika w formacie DOC oraz PDF.

Wniosek o interwencję rzecznika praw konsumenta - wzór PDF, DOC

Gdzie szukać biur rzecznika praw konsumenta? 

Gdzie szukać biura rzecznika praw konsumenta w Bydgoszczy?

Rzecznicy mają swoje siedziby w miastach na prawach powiatu powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a także głównych miastach powiatu. Biura rzeczników praw konsumenta najczęściej zlokalizowane są w urzędach miasta i starostwach powiatowych. 

Podstawa prawna


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu