Asystent rodziny Bydgoszcz - zadania, prawa i obowiązki 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 5 min. czytania

Asystent rodziny

Niektóre rodziny mierzą się z ogromnymi problemami, które uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli będą one na tyle poważne, że będą wpływały na wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wówczas rodzina może otrzymać asystenta rodziny. Kto może nim zostać? Jakie są jego główne zadania? Jak starać się o przyznanie asystenta rodziny? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba kierowana do danej rodziny przez ośrodek pomocy społecznej, aby pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu. Wspiera rodziny z problemami, w których pojawiają się trudności z pełnieniem ról wychowawczo-opiekuńczych ze strony rodziców oraz rodziny, których dziecko przebywa w pieczy zastępczej.

Asystent pracuje z rodzinami, które się na to zgadzają i biorą aktywny udział we współpracy.

Czym zajmuje się asystent rodziny?

Do głównych zadań asystenta rodziny należą:

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (np. motywowanie do regularnego opłacania rachunków);
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodzin.

Asystent w tym samym czasie może się opiekować kilkoma rodzinami, jednak nie może być ich więcej niż 15.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Kto może zostać asystentem rodziny?

Tak odpowiedzialne zadanie nie może zostać powierzone byle komu. Kandydat na to stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe w kierunku pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, lub w dowolnym kierunku, które będzie uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z rodziną i dziećmi lub studiami podyplomowymi. Szkolenie trzeba udokumentować co najmniej rocznym stażem pracy z rodziną,
 • wykształcenie średnie wraz ze szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowane co najmniej 3-letnim stażem pracy w tym kierunku;
 • niepozbawienie, zawieszenie ani ograniczenie władzy rodzicielskiej, 
 • wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy kandydat na asystenta ma taki obowiązek,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak wygląda praca z asystentem rodziny? 

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym, wcześniej wyznaczonym miejscu np. urzędzie, szkole, sądzie. Na początku spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny. Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną kolejne działania oraz sporządza sprawozdania. Współpracuje przy tym z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną.

Jak długo asystent pracuje z rodziną?

Do odwołania - czas pracy z asystentem jest wyznaczany indywidualnie, w zależności od potrzeb i możliwości rodziny. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak zostać asystentem rodziny w Bydgoszczy?

Jak starać się o przyznanie asystenta rodziny w Bydgoszczy?

Aby rodzina otrzymała asystenta, wystarczy zgłosić taką potrzebę do instytucji pomocy społecznej w Bydgoszczy. Petent nie musi w tej sprawie składać żadnego wniosku - asystent jest przyznawany wyłącznie na wniosek pracownika socjalnego.

Dalsza procedura

Po przyjęciu zgłoszenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy oddeleguje pracownika socjalnego, który przeprowadzi w rodzinie wywiad środowiskowy. Jeżeli na jego podstawie stwierdzi nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu, wówczas wyda decyzję o konieczności przydzielenia asystenta rodziny.

Ile kosztuje złożenie zgłoszenia o asystenta rodziny?

Korzystanie z usług asystenta rodziny jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę asystent rodziny w Bydgoszczy?

Aby załatwić sprawę asystent rodziny w Bydgoszczy, należy skontaktować się z instytucją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem Ogrodowa 9 w Bydgoszczy, lub z 6 innymi instytucjami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

adres: Ogrodowa 9, 85-043 Bydgoszcz

tel. +48523117100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej "Bartodzieje" w Bydgoszczy

adres: Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz

tel. 52 370 59 11 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Szwederowo” w Bydgoszczy

adres: Czerkaska 22, 85-636 Bydgoszcz

tel. 52 321 63 40 

strona www e-mail

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Wyżyny” w Bydgoszczy

adres: ul. Kapuściska 10, 85-807 Bydgoszcz

tel. +48523619902 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej „Fordon” w Bydgoszczy

adres:  Porazińskiej 9, 85-791 Bydgoszcz

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-17:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-13:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Wydział Świadczeń Rodzinnych w Bydgoszczy

adres: Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

tel. +48525856700 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt: 08:00-18:00
śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-16:00
pt: 08:00-14:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu