Zmiana imienia dziecka i dorosłego Bytom - wniosek PDF 2024

Autor: Kasia Urbanek 5 min. czytania

Zmiana imienia

W wyjątkowych sytuacjach państwo pozwala na zmianę imienia obywatela. Kiedy jest to możliwe? Gdzie należy się zgłosić i jakie dostarczyć dokumenty? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zmienić imię?

Do zmiany imienia uprawniony jest każdy:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa - jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania (apatryda),
 • cudzoziemiec, który uzyskał w Polsce status uchodźcy.

Kiedy można zmienić imię?

Zmiana imienia jest możliwa wyłącznie, gdy ma nastąpić z ważnych powodów np. gdy:

 • jest ośmieszające,
 • wnioskujący na co dzień używa innego imienia,
 • imię zostało bezprawnie zmienione - może to dotyczyć imion osób należących do mniejszości etnicznych, których dane osobowe zapisano z dostosowaniem do polskiej pisowni,
 • wnioskujący posiada inne imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego jest obywatelem.

Sposoby zmiany imienia

Zmiana imienia może polegać na: 

 • zastąpieniu obecnego imienia innym,
 • zastąpieniu dwóch imion jednym lub odwrotnie,
 • zmianie pisowni imienia, polegającej na:
  • przystosowaniu nieprawidłowej pisowni do zasad pisowni obowiązujących w języku polskim, m.in. poprzez zastąpienie niektórych liter ich odpowiednikami o tym samym lub podobnym brzmieniu, np.: Bohdan – Bogdan,
  • dostosowaniu do zasad polskiej pisowni imienia posiadającego pisownię w innym języku, np. poprzez zastąpienie liter, które w polskim alfabecie mają inne brzmienie – „sz” zamiast „sch” lub „cz” zamiast „tsch”,
  • zastąpieniu nieznanych w polskim alfabecie znaków innymi zgłoskami lub ich fonetycznym brzmieniem np. znaków „ü”, „ä” złożonymi zgłoskami „ue”, „oe”,
 • zmianie kolejności imion.

Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia dziecka

Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic). Do zmiany imienia konieczna jest zgoda drugiego rodzica, a w przypadku gdy dziecko ukończyło 13 lat to również musi wyrazić zgodę na zmianę. Rodzice mają prawo do uproszczonej procedury zmiany imienia dziecka w okresie do 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia w Bytomiu. Wystarczy, że złożą na ręce kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka. Złożenie oświadczenia kosztuje 11 złotych.

Po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia, rodzice muszą skorzystać ze standardowej procedury zmiany imienia dziecka.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zmianę imienia dziecka lub dorosłego

Wniosek o zmianę imienia PDFWzór wypełnionego wniosku o zmianę imienia PDF

Dokumenty wymagane do zmiany imienia

Wymagane dokumenty

Aby zmiana imienia była możliwa, należy dostarczyć do urzędu w Bytomiu następujące dokumenty:

Zmiana imienia powoduje konieczność naniesienia zmian w akcie urodzenia i akcie małżeństwa w Bytomiu. Podczas składania wniosku należy wskazać, gdzie zostały one sporządzone. Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia dotyczy. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o zmianę imienia?

We wniosku należy uzasadnić, dlaczego dotychczasowe imię nie odpowiada i z jakich przyczyn ma być zmienione na inne, np. zmiana z imienia „Adolf” na imię „Adam” może być uzasadniona tym, że imię źle się kojarzy. Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.

Gdzie złożyć wniosek o zmianę imienia w Bytomiu?

Aby zmienić imię, dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Bytomiu. Miejsce złożenia wniosku jest takie samo w przypadku zmiany nazwiska w Bytomiu. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie.

Ile kosztuje zmiana imienia?

Ile kosztuje zmiana imienia? 

Za złożenie wniosku trzeba zapłacić 37 złotych

Jak długo czeka się na decyzję zmiany imienia?

Wydanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanych spraw, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, wnioskujący otrzyma decyzję po jego zakończeniu.

Po zmianie imienia, osoba ubezpieczona w ZUS musi zgłosić zmianę danych w ZUS w Bytomiu.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak, od wniosku o zmianę imienia przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Należy je złożyć do właściwego miejscowo wojewody, za pośrednictwem kierownika stanu cywilnego, który wydał decyzję.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zmiana imienia w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę zmiana imienia w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Stanu Cywilnego pod adresem ul. Olejniczaka 22 w Bytomiu.

Urząd Stanu Cywilnego w Bytomiu

adres: ul. Olejniczaka 22, 41-902 Bytom

tel. +48322827523 

strona www e-mail

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt: 07:30-15:00
śr: 07:30-13:00
czw: 07:30-15:00
pt: 07:30-13:00
sob-niedz: nieczynne

Urzędnik z wieloletnim doświadczeniem. Uważa, że  przepisy są dla ludzi a nie odwrotnie, dlatego stara się przekazać je w prosty i przyswajalny sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy. Uśmiechnięta, pełna energii i zawsze chętna do pomocy.

Czytaj więcej o autorze


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o redakcji