Dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy przez osoby bezrobotne Bytom - wniosek 2023

Autor: ekspert Jaki Wniosek Weryfikacja: 16 czerwca 2023

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych

Osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, oprócz zasiłku, mogą liczyć także na przyznanie tzw. dodatku aktywizacyjnego. Wiąże się on ściśle z podjęciem przez bezrobotnego pracy. W poniższym poradniku wyjaśniono, kto może otrzymać dodatek, ile wynosi oraz jak długo można go pobierać.

Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

Prawo do zasiłku ma osoba, która:

 • jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu jako bezrobotna,
 • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • znalazła pracę samodzielnie,
 • po otrzymaniu skierowania z PUP Bytom podjęła pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Osoby bezrobotne chcące podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania, mogą starać się o bon na zasiedlenie w Bytomiu.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Bezrobotny nie otrzyma wsparcia finansowego, jeżeli:

 • zostanie skierowany przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny,
 • podjął z własnej inicjatywy zatrudnienie za granicą u pracodawcy zagranicznego,
 • między kolejnymi umowami o pracę jest przerwa obejmująca dzień roboczy i w czasie tej przerwy nie zarejestrowano się w PUP,
 • przebywa na urlopie bezpłatnym.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Wysokość dodatku za znalezienie pracy to maksymalnie 50% zasiłku podstawowego, czyli 746,00 złotych netto.

Jak długo można pobierać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny będzie wypłacany:

 • przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych - jeśli bezrobotny, ma prawo do zasiłku i z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek, w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych - jeśli zatrudnienie nastąpiło w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy.

⚠ Utrata pracy jest równoznaczna z utratą prawa do zasiłku aktywizacyjnego! ⚠

Czy dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany?

Tak. Jego wysokość należy wykazać w rocznym rozliczeniu PIT, w wierszu „Inne źródła”.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dodatek za znalezienie pracy, należy złożyć w urzędzie w Bytomiu następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek aktywizacyjny - wzory wniosków publikowane są na stronie internetowej PUP Bytom,
 • umowę o pracę, zlecenie lub o dzieło,
 • deklarację zobowiązującą do regularnego informowania urzędu pracy o stanie zatrudnienia,
 • zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - wystawione przez pracodawcę.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny w Bytomiu?

Gdzie złożyć wniosek w Bytomiu?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można złożyć na 3 sposoby:

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Usługa jest bezpłatna.

Zasiłek aktywizacyjny w Bytomiu - kiedy jest wypłacany?

Wypłata pomocy finansowej następuje z dołu (po zakończeniu miesiąca), do 14 dni od zakończenia miesiąca. Dokładną datę ustala urząd pracy w Bytomiu.


Podstawa Prawna


Gdzie załatwić sprawę dodatek aktywizacyjny w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę dodatek aktywizacyjny w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Powiatowy Urząd Pracy przy ul. ul. Łagiewnicka 15.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

adres: ul. Łagiewnicka 15, 41-902 Bytom

tel. +48322813307 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-15:00
wt-pt: 08:00-14:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dodatek aktywizacyjny online?

Praca.gov.pl
Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia