Zasiłek rodzinny. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o świadczenie!

20 października 2022 | 2 min. czytania

Nowy okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2022 roku. Wnioski o „rodzinne” można składać najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Sprawdź, komu przysługuje zasiłek i jakie dokumenty należy dostarczyć, aby otrzymać pieniądze.

Zasiłek rodzinny. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o świadczenie!
Zasiłek rodzinny. Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o świadczenie!

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie rodzinne?

Wnioski o zasiłek rodzinny należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia lub ePUAP. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany. Elektronicznie wnioski można było przesyłać już od 1 lipca 2022 roku, natomiast dostarczać tradycyjnie (w urzędzie lub listownie) od 2 sierpnia 2022 roku. Wniosek na świadczenie można składać najpóźniej do 30 listopada 2022 roku

Jakie dokumenty są potrzebne?

Należy pobrać i wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku. Oprócz tego potrzebny będzie m.in. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o dochodach oraz oświadczenie o niepełnosprawności w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

Czym jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny jest wsparciem finansowym dla osób, które wychowują dzieci. Jest wypłacany co miesiąc, a kwota zależna jest od wieku dziecka. Co więcej, aby dostać zasiłek rodzinny, należy spełniać określone kryterium dochodowe. Dochód miesięczny rodziny nie może przekroczyć 674 zł na osobę lub 764 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia; do ukończenia przez dziecko nauki w szkole nie dłużej niż do 21. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia, jeżeli podejmuje naukę w szkole wyższej lub posiada oświadczenie o niepełnosprawności. Świadczenie przysługuje również osobie uczącej się do momentu osiągnięcia 24. roku życia, która nie jest na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub zgodnie z ustaleniami wyroku sądowego. 
 


Powiązane sprawy