Przywrócenie terminu - wnioski KPA, KPC, KPK [PDF, DOC] 2023 Warszawa

Weryfikacja: 26 stycznia 2023

Przywrócenie terminu

Gdy z przyczyn niezależnych nie udało się załatwić sprawy w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku o jego przywrócenie. Rzecz jasna powody, z których sprawy nie udało się załatwić, muszą być niezależne od woli wnioskującego. Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych np. nagłego ataku zimy, przerwy w komunikacji, nagłej choroby, powodzi lub pożaru. Jak odzyskać termin na załatwienie ważnej sprawy? Kto może się ubiegać o przywrócenie terminu? Jak i gdzie złożyć wniosek KPA, KPK lub KPC? Odpowiedzi można znaleźć w poniższym poradniku.

Kto może ubiegać się o przywrócenie terminu?

O przywrócenie terminu może się starać osoba, która:

 • jest stroną postępowania, lub
 • ma interes prawny – tocząca się sprawa dotyczy jej praw lub obowiązków, lub
 • uczestniczy w niektórych czynnościach postępowania w charakterze świadka, biegłego lub osoby trzeciej. 

Kiedy złożyć wniosek KPA, KPC, KPK o przywrócenie terminu?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie. Po upływie rzeczonych 7 dni, terminu nie będzie można już przywrócić. 

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu? 

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

Gdzie złożyć wniosek KPA, KPC, KPK o przywrócenie terminu?

Dokumenty należy złożyć w instytucji, która prowadzi daną sprawę. Oto lista instytucji, które przyjmują wnioski o przywrócenie terminu:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne,
 • Starostwo Powiatowe,
 • Urząd Marszałkowski,
 • Urząd Miasta lub Gminy w Warszawie,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Urząd Wojewódzki,
 • komendy wojewódzkie policji,
 • kuratoria oświaty,
 • urzędy żeglugi śródlądowej,
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
 • okręgowe izby aptekarskie,
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego,
 • urzędy miast na prawach powiatu,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Główny Urząd Miar,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • Komenda Główna Policji,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Państwowa Agencja Atomistyki,
 • Polski Klub Wyścigów Konnych,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Wyższy Urząd Górniczy,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT",
 • Komisja Nadzoru Audytowego,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • ​​Sąd Rejonowy.

Jeżeli wnioskujący chce złożyć wniosek o przywrócenie terminu odwołania lub zażalenia, należy zwrócić się do organu wyższego stopnia!

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przywrócenie terminu KPA, KPC, KPK

W zależności od postępowania wniosek o przywrócenie terminu musi być sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA), cywilnego (KPC) lub karnego (KPK). Aby upewnić się, jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku konkretnej sprawy, warto zwrócić się o pomoc do prawnika.

Wniosek o przywrócenie terminu KPA - wzór PDFWniosek o przywrócenie terminu KPK - wzór PDF, DOCWniosek o przywrócenie terminu KPC - wzór PDF, DOC
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku o przywrócenie terminu KPA, KPK, KPC, w instytucji rozpatrującej daną sprawę należy złożyć również:

 • dokumenty potwierdzające powód, dla którego nie było możliwości załatwienia sprawy w terminie – na przykład zaświadczenie o pożarze, wybuchu gazu, ogłoszenie o klęsce żywiołowej, wypis ze szpitala lub dokumentacja medyczna;
 • wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dotrzymano.

Jeżeli organ doszuka się jakichkolwiek braków, poprosi wnioskującego o ich uzupełnienie - będzie miał na to co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zostaną one uzupełnione w terminie, wówczas wniosek nie będzie rozpatrywany.

Ile kosztuje złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

W przypadku składania wniosku o przywrócenie terminu nie trzeba uiszczać żadnej opłaty skarbowej. Pojawi się ona wyłącznie, gdy wnioskujący zdecyduje się na usługę pełnomocnika - wówczas (jeżeli pełnomocnik nie należy do rodziny) zapłaci 17 złotych.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku KPA, KPK, KPC?

Na decyzję urzędnika nie czeka się dłużej niż miesiąc. Trzeba jednak brać pod uwagę wydłużenie się terminu do dwóch miesięcy – jeżeli tak się stanie, wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Odwołanie się od decyzji instytucji

Czy można się odwołać od decyzji instytucji?

Jeżeli decyzja urzędu lub instytucji nie będzie zadowalająca, istnieje możliwość złożenia zażalenia do instytucji, która sprawę rozpatrywała. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy było odwołanie lub zażalenie – wówczas można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

Postanowienie wydane przez sąd administracyjny jest ostateczne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przywrócenie terminu w Warszawie?

Aby załatwić sprawę przywrócenie terminu w Warszawie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo przy ul. ul. Powstańców Śląskich 70, lub z 22 innymi instytucjami.

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bemowo w Warszawie

ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa

tel. +48224437644 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Białołęka w Warszawie

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa

tel. +48224438400 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Bielany w Warszawie

ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

tel. +48224434700 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Mokotów w Warszawie

ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

tel. +48224436500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ochota w Warszawie

ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

tel. +48225783500 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Południe w Warszawie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. +48224435555 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Praga Północ w Warszawie

ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

tel. +48224437900 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Rembertów w Warszawie

aleja Gen. Antoniego Chruściela Montera 28, 04-401 Warszawa

tel. +48224433889 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

tel. +48224439100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Targówek w Warszawie

ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa

tel. +48224438727 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursus w Warszawie

pl. Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa

tel. +48224436000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Ursynów w Warszawie

al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

tel. +48224437100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wawer w Warszawie

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

tel. +48224437000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wesoła w Warszawie

ul. 1 Praskiego Pułku WP 33, 05-075 Warszawa

tel. +48224434000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wilanów w Warszawie

ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa

tel. +48224435069 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Włochy w Warszawie

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

tel. +48224434444 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Wola w Warszawie

al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa

tel. +48224435800 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Miasta - Wydział dla Dzielnicy Żoliborz w Warszawie

ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

tel. +48224439000 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. +48226956995 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Filia Urzędu Pracy m. st. Warszawy w Warszawie

ul. Młynarska 37a, 01-175 Warszawa

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Pracy m. st. Warszawy w Warszawie

ul. Grochowska 171b, 04-111 Warszawa

tel. +48223911300 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Filia Urzędu Pracy m. st. Warszawy w Warszawie

ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa

tel. +48228377060 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

strona www

Otwarte do 16:00 godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę przywrócenie terminu online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,1 tys. dokumentów!
Wniosek o przywrócenie terminu KPA [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o przywrócenie terminu KPC [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przywrócenie terminu KPC [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o przywrócenie terminu KPK [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przywrócenie terminu KPK [PDF]
Pobierz wniosek