Przywrócenie terminu - wnioski KPA, KPC, KPK [PDF, DOC] 2023 Białystok

Przywrócenie terminu

Gdy z przyczyn niezależnych nie udało się załatwić sprawy w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość złożenia wniosku o jego przywrócenie. Rzecz jasna powody, z których sprawy nie udało się załatwić, muszą być niezależne od woli wnioskującego. Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych np. nagłego ataku zimy, przerwy w komunikacji, nagłej choroby, powodzi lub pożaru. Jak odzyskać termin na załatwienie ważnej sprawy? Kto może się ubiegać o przywrócenie terminu? Jak i gdzie złożyć wniosek KPA, KPK lub KPC? Odpowiedzi można znaleźć w poniższym poradniku.

Kto może ubiegać się o przywrócenie terminu?

O przywrócenie terminu może się starać osoba, która:

 • jest stroną postępowania, lub
 • ma interes prawny – tocząca się sprawa dotyczy jej praw lub obowiązków, lub
 • uczestniczy w niektórych czynnościach postępowania w charakterze świadka, biegłego lub osoby trzeciej. 

Kiedy złożyć wniosek KPA, KPC, KPK o przywrócenie terminu?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie. Po upływie rzeczonych 7 dni, terminu nie będzie można już przywrócić. 

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Jak złożyć wniosek o przywrócenie terminu? 

Wniosek w tej sprawie można złożyć na trzy sposoby:

Gdzie złożyć wniosek KPA, KPC, KPK o przywrócenie terminu?

Dokumenty należy złożyć w instytucji, która prowadzi daną sprawę. Oto lista instytucji, które przyjmują wnioski o przywrócenie terminu:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne,
 • Starostwo Powiatowe,
 • Urząd Marszałkowski,
 • Urząd Miasta lub Gminy w Białymstoku,
 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Urząd Wojewódzki,
 • komendy wojewódzkie policji,
 • kuratoria oświaty,
 • urzędy żeglugi śródlądowej,
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych,
 • okręgowe izby aptekarskie,
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego,
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego,
 • urzędy miast na prawach powiatu,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • Główny Inspektorat Farmaceutyczny,
 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Główny Urząd Miar,
 • Główny Inspektorat Weterynarii,
 • Komenda Główna Policji,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Państwowa Agencja Atomistyki,
 • Polski Klub Wyścigów Konnych,
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Wyższy Urząd Górniczy,
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
 • Urząd Dozoru Technicznego,
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "POLTRANSPLANT",
 • Komisja Nadzoru Audytowego,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych,
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 • ​​Sąd Rejonowy.

Jeżeli wnioskujący chce złożyć wniosek o przywrócenie terminu odwołania lub zażalenia, należy zwrócić się do organu wyższego stopnia!

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o przywrócenie terminu KPA, KPC, KPK

W zależności od postępowania wniosek o przywrócenie terminu musi być sporządzony zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie postępowania administracyjnego (KPA), cywilnego (KPC) lub karnego (KPK). Aby upewnić się, jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku konkretnej sprawy, warto zwrócić się o pomoc do prawnika.

Wniosek o przywrócenie terminu KPA - wzór PDFWniosek o przywrócenie terminu KPK - wzór PDF, DOCWniosek o przywrócenie terminu KPC - wzór PDF, DOC
 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oprócz poprawnie wypełnionego wniosku o przywrócenie terminu KPA, KPK, KPC, w instytucji rozpatrującej daną sprawę należy złożyć również:

 • dokumenty potwierdzające powód, dla którego nie było możliwości załatwienia sprawy w terminie – na przykład zaświadczenie o pożarze, wybuchu gazu, ogłoszenie o klęsce żywiołowej, wypis ze szpitala lub dokumentacja medyczna;
 • wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dotrzymano.

Jeżeli organ doszuka się jakichkolwiek braków, poprosi wnioskującego o ich uzupełnienie - będzie miał na to co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zostaną one uzupełnione w terminie, wówczas wniosek nie będzie rozpatrywany.

Ile kosztuje złożenie wniosku o przywrócenie terminu?

W przypadku składania wniosku o przywrócenie terminu nie trzeba uiszczać żadnej opłaty skarbowej. Pojawi się ona wyłącznie, gdy wnioskujący zdecyduje się na usługę pełnomocnika - wówczas (jeżeli pełnomocnik nie należy do rodziny) zapłaci 17 złotych.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku KPA, KPK, KPC?

Na decyzję urzędnika nie czeka się dłużej niż miesiąc. Trzeba jednak brać pod uwagę wydłużenie się terminu do dwóch miesięcy – jeżeli tak się stanie, wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Odwołanie się od decyzji instytucji

Czy można się odwołać od decyzji instytucji?

Jeżeli decyzja urzędu lub instytucji nie będzie zadowalająca, istnieje możliwość złożenia zażalenia do instytucji, która sprawę rozpatrywała. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy było odwołanie lub zażalenie – wówczas można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

Postanowienie wydane przez sąd administracyjny jest ostateczne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę przywrócenie terminu w Białymstoku?

Aby załatwić sprawę przywrócenie terminu w Białymstoku, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Słonimska 1, lub z 4 innymi instytucjami.

Urząd Miasta w Białymstoku

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

tel. +48858797979 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

tel. +48857439315 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

ul. Borsucza 2, 15 – 569 Białystok

tel. 85 740 39 51 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

tel. +48857473800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

strona www

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-16:00
wt-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę przywrócenie terminu online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,8 tys. dokumentów!
Wniosek o przywrócenie terminu KPA [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o przywrócenie terminu KPC [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przywrócenie terminu KPC [PDF]
Pobierz wniosek
Wniosek o przywrócenie terminu KPK [DOC]
Pobierz wniosek
Wniosek o przywrócenie terminu KPK [PDF]
Pobierz wniosek