Przegapiłeś termin załatwienia sprawy urzędowej? Możesz go odzyskać!

6 maja 2021 | Aktualizacja: 28 sierpnia 2021

Życie pisze różne scenariusze i jest pełne niespodzianek. Plany może pokrzyżować choroba, korek czy zalanie mieszkania przez sąsiadów. Jeżeli z przyczyn, których nie byliśmy w stanie przewidzieć nie jesteśmy w stanie dotrzymać urzędowego terminu, możemy starać się o jego przywrócenie. Jak to zrobić? Podpowiadamy. 

Przegapiłeś termin załatwienia sprawy urzędowej? Możesz go odzyskać!
Przegapiłeś termin załatwienia sprawy urzędowej? Możesz go odzyskać!

Przywrócenie terminu – kto może się o nie starać?

Procedura przywrócenia terminu nie jest wyjątkowo skomplikowana, jednak nie każdy może z niej skorzystać. Celem nie jest ustalenie nowego terminu dla zapominalskich – powód, przez który wnioskujący nie mógł dopełnić formalności w terminie musi być poważny i niezależny od naszej woli. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacjach losowych, takich jak wypadek, choroba, pożar, wybuch gazu, trafienie do szpitala etc. Wniosek w sprawie przywrócenia terminu może złożyć osoba będąca stroną postępowania, mająca interes prawny lub uczestnicząca w niektórych czynnościach postępowania, na przykład w charakterze świadka, biegłego lub osoby trzeciej. 

Szczegóły składania wniosku

Jeżeli zależy nam na przywróceniu terminu, nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku w tej sprawie – mamy na to zaledwie 7 dni od ustania przyczyny, która uniemożliwiła nam załatwienie sprawy w terminie. Po upływie rzeczonych 7 dni, terminu nie będzie już się dało przywrócić. Złożenie wniosku w tej sprawie jest całkowicie bezpłatne; niewielkie koszty, bo w postaci 17 złotych pojawiają się, gdy zdecydujemy się na skorzystanie z pełnomocnictwa. Jednak jeżeli wybrany przez nas pełnomocnik należy do naszej rodziny, wówczas uiszczanie nawet tej opłaty nie jest konieczne. Po złożeniu wniosku, na decyzję urzędnika nie powinno czekać się dłużej niż miesiąc. Musimy jednak pamiętać, że w urzędach różnie bywa, więc często termin rozpatrywania wniosku może się wydłużyć, nawet do dwóch miesięcy! Dzieje się tak najczęściej w sytuacji, gdy powód, przez który nie mogliśmy dotrzymać terminu budzi wątpliwości. 

Przy składaniu wniosku należy pamiętać o dostarczeniu odpowiednich dokumentów. Konieczne jest złożenie dokumentu, który potwierdzi, że powód niedotrzymania terminu faktycznie istnieje. Może to być wypis ze szpitala, protokół wypadkowy, zaświadczenie o pożarze lub wybuchu gazu, ogłoszenie o klęsce żywiołowej lub dokumentacja medyczna. Wszystko zależy od okoliczności, które sprawiły, że nie byliśmy w stanie dotrzymać urzędowo ustalonego terminu. Ponadto wraz z wnioskiem składamy również wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dotrzymaliśmy. Warto zadbać o to, aby dostarczona dokumentacja była kompletna – w przeciwnym razie organ poprosi wnioskującego o uzupełnienie braków. Najczęściej będzie miał na to co najmniej 7 dni; jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, wówczas wniosek o przywrócenie terminu nie będzie rozpatrywany. 

Czy można odwołać się od decyzji instytucji? Jest taka możliwość. Jeżeli decyzja wydana przez urząd nie jest dla nas sprzyjająca, wówczas możemy złożyć zażalenie. Stosowny dokument składamy w instytucji, która wniosek rozpatrywała. Jeżeli przedmiotem sprawy, której termin przegapiliśmy było odwołanie lub zażalenie, wówczas skargę składamy do sądu administracyjnego. 

Gdzie załatwić sprawę?

Wniosek o przywrócenie terminu składamy w miejscu, w którym wcześniej go nie dotrzymaliśmy. O kolejną szansę możemy się starać we wszelkiego rodzaju urzędach: miasta, gminy, marszałkowskim, wojewódzkim czy nawet żeglugi śródlądowej. Wniosek możemy złożyć także do każdej komendy wojewódzkiej policji, kuratorium oświaty, okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz izb aptekarskich. O przywrócenie terminu możemy wnioskować także w ministerstwach, głównych inspektoratach, Narodowym Banku Polskim i przeróżnych komisjach. Pełną listę instytucji, w których można wnioskować o przywrócenie terminu znajdziecie w przygotowanej przez nas instrukcji. 

Z przyczyn od ciebie niezależnych nie mogłeś dopełnić formalności urzędowych w terminie? Możesz starać się o przywrócenie terminu! Koniecznie zajrzyj do przygotowanej przez nas instrukcji i dowiedz się, które instytucje będą mogły rozpatrzyć twój wniosek i jakie powody pozwalają na staranie się o kolejną szansę na załatwienie sprawy! Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej! 


Powiązana sprawa