Dotacje dla rolników Olsztyn - dopłaty do prosiąt, trzody chlewnej i pszczelarzy - wniosek [PDF, DOC] wzór 2023

Dotacje dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku ogłasza programy, których celem jest rozwój gospodarstw rolnych. Na jakie dofinansowania mogą liczyć rolnicy w 2023 roku? Odpowiedź znajduje się w poniższym poradniku.

Dopłaty dla rolników w 2022 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła harmonogram dopłat dla rolników w 2022 roku. Poniżej przedstawiono szczegóły.

Nabory przewidziane na 2022 rok zostały zakończone.

Dopłaty do prosiąt 2023 

Rolnicy mogą składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze „Rozwój produkcji prosiąt”.

Kiedy rolnik otrzyma dofinansowanie?

Rolnik może ubiegać się o dofinansowanie produkcji prosiąt jeśli wielkość ekonomiczna jego gospodarstwa mieści się w przedziale 13 – 250 tys. euro, a jego powierzchnia wynosi od 1 ha do maksymalnie 300 ha. Inwestycja, która zostanie zrealizowana, musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie o minimum 10%. 

Dofinansowanie produkcji prosiąt

Ile wynosi dofinansowanie produkcji prosiąt?

Limit wsparcia, jakie rolnik może otrzymać w całym okresie realizacji PROW w obszarze rozwoju produkcji prosiąt to 900 tys. zł. W sytuacji, gdy inwestycja nie jest związana bezpośrednio z modernizacją czy budową budynków inwentarskich oraz ich wyposażeniem, pomoc wynosi maksymalnie 200 tys. zł. 

Wsparcie jest wypłacane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych i wynosi 50%. Jeżeli ubiega się o nie młody rolnik lub wspólnie kilku gospodarzy, dotacja wynosi 60%.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dofinansowanie, rolnik musi złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami,
 • udokumentowane przychody z działalności rolniczej, jeżeli przekraczają 5 tys. zł - nie jest to wymagane, jeżeli działalność rolnicza jest prowadzona przez okres czasu krótszy niż 12 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

Dofinansowanie nawadniania

Dofinansowanie nawadniania

W przypadku chęci otrzymania dofinansowania w obszarze nawadniania rolnik również musi posiadać gospodarstwo o obszarze od 1 ha do 300 ha. W tym przypadku jednak przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa ani wykazania wzrostu GVA. Musi jednak zostać udokumentowane osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości minimum 5 tys. zł - wymóg ten nie dotyczy rolników prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania

W całym okresie realizacji PROW można otrzymać na ten cel maksymalnie 100 tys. zł. Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych i wynosi 50%. Jeśli o wsparcie występuje młody rolnik, otrzyma na dofinansowanie w wysokości 60%.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Rolnicy mogą składać wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw w obszarze „a” – produkcji trzody chlewnej, na obszarze wyznaczonym w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń oraz w obszarze „b” - pozostałe działania. Dotacja ma przyczynić się do zwiększenia rentowności oraz konkurencyjności gospodarstw. 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Wsparcie może otrzymać rolnik:

 • prowadzący w Polsce działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • prowadzący gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych przynajmniej 1 ha lub posiadający nieruchomość, służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • posiadający gospodarstwo, którego wielkość ekonomiczna musi być mniejsza niż 13 tys. euro - w przypadku operacji realizowanych w obszarze „a”, nie wlicza się produkcji trzody chlewnej. 

Wysokość dofinansowania

W ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw”, rolnik może otrzymać premię w wysokości 60 tys. złotych. Dofinansowanie wypłacane jest w 2 ratach:

 • I rata – 80% kwoty,
 • II rata – 20% kwoty.

Wymagane dokumenty

Wzór wniosku o restrukturyzację małych gospodarstw

Każdy rolnik ubiegający się o dofinansowanie musi złożyć w tej sprawie wniosek wraz z biznesplanem. W wyniku realizacji tego biznesplanu wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do poziomu co najmniej 10 tys. euro i musi stanowić co najmniej 20% wartości wyjściowej. Założenia biznesplanu mogą dotyczyć rozwoju produktów rolnych, żywnościowych lub nieżywnościowych oraz przygotowania do sprzedaży produktów wytworzonych.

Obowiązki beneficjenta

Rolnik, który otrzyma dotację na restrukturyzację małych gospodarstw, zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Dopłaty do trzody chlewnej 2023

Dopłata do trzody chlewnej - wniosek PDF wzór

Gospodarstwa zagrożone utratą płynności finansowej, mogą starać się o dopłaty do trzody chlewnej. 

Dofinansowanie trzody chlewnej - dla kogo?

Pomoc jest przeznaczona dla:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które na dzień 15 listopada 2021 roku prowadziły gospodarstwa ze świniami gospodarstwo trzodowe, 
 • w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się w nim minimum 10 prosiąt, 
 • oznakowanie urodzonych prosiąt zostanie zgłoszone do 15 kwietnia 2022 roku.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dopłaty wynosi 1000 zł za każde 10 prosiąt, maksymalnie 500 tys. zł. na jednego producenta. 

 O dofinansowanie można się zwracać kilkukrotnie, jednak jednokrotnie na daną sztukę trzody.

Dopłaty dla pszczelarzy

Dopłaty dla pszczelarzy 2023

Hodowcy pszczół mogą się ubiegać w 2022 roku o dotacje na rozwój swojej pasieki. 

Kto może zostać beneficjentem programu?

Dofinansowanie trafi do pszczelarzy, którzy:  

 • prowadzą działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół, wpisanych do rejestru u Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • posiadają numer ewidencji producentów, nadawany przez ARiMR. 

Wysokość dopłaty

W przypadku nie posiadania numeru ewidencyjnego należy o jego przyznanie wystąpić najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wsparcie. W ramach dopłat można otrzymać 20 zł za każdą przezimowaną rodzinę pszczelą. Pula dopłat przeznaczona na ten rok to 35,5 mln zł.

Wymagane dokumenty

Dotacje dla pszczelarzy - wniosek PDF wzór

Aby otrzymać dofinansowanie, do biura ARiMR należy dostarczyć:

 • wniosek o pomoc dla pszczelarzy,
 • zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru,
 • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis  - o ile we wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Kalendarium naboru wniosków

Nabór wniosków w 2022 roku został zakończony, a kolejne terminy planowane są w pierwszym kwartale 2023 roku.

Rodzaj dotacji Termin składania wniosków
Rozwój produkcji prosiąt od 29 marca do 27 maja 2022
Dofinansowanie do nawadniania od 29 marca do 27 maja 2022
Restrukturyzacja małych gospodarstw od 16 maja do 14 lipca 2022
Dopłaty do trzody chlewnej od 15 lutego do 29 kwietnia 2022
Pomoc dla pszczelarzy od 1 kwietnia do 31 maja 2022

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Procedura składania wniosków

Jak i gdzie złożyć wniosek w Olsztynie?

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich wyżej wymienionych dofinansowań należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR w Olsztynie.

Dokumenty można dostarczyć:

 • osobiście,
 • listownie - jako przesyłka rejestrowana,
 • przez Internet, za pośrednictwem ePUAP.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Za złożenie wniosków nie pobiera się opłaty.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas rozpatrzania wniosków uzależniony jest od wymogów programu przyznawania wsparcia oraz sprawności pracy organu przyjmującego dokumenty.

Warto również zapoznać się z kryteriami dopłat w ramach programu "Młody Rolnik" oraz warunkami uzyskania dopłaty do wapnowania gleb.

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę dotacje dla rolników w Olsztynie?

Aby załatwić sprawę dotacje dla rolników w Olsztynie, należy skontaktować się z instytucją ARiMR Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny przy ul. Św. Wojciecha 2, lub z 1 inną instytucją.

ARiMR Warmińsko - Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie

Św. Wojciecha 2, 10-038 Olsztyn

tel. +48895210920 

strona www

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

ARiMR Biuro Powiatowe w Olsztynie

ul. Towarowa 20, 10-417 Olsztyn

tel. +48895218321 

strona www

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę dotacje dla rolników online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, XLS, DOCX] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,8 tys. dokumentów!
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałań "Rozwój produkcji prosiąt" i "Dofinansowanie do nawadniania"
Pobierz dokument
Biznesplan dla programów "Rozwój produkcji prosiąt", "Dofinansowanie do nawadniania"
Pobierz dokument
Wniosek o dofinansowanie trzody chlewnej
Pobierz dokument
Wniosek o pomoc dla pszczelarzy
Pobierz dokument
Wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" [PDF]
Pobierz dokument
Biznesplan dla programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
Pobierz dokument
Oświadczenie małżonka wnioskodawcy/współposiadacza gospodarstwa - załącznik do wniosku w ramach programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" [DOC]
Pobierz dokument
Oświadczenie dotyczące numeru księgi wieczystej - załącznik do wniosku w ramach programu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" [DOC]
Pobierz dokument