Jak załatwić sprawę podatek leśny online?

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. ePUAP pozwala załatwić wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu – przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Wniosku nie podpisuje się ręcznie – w tym celu używa się Profilu Zaufanego, który umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych.Jakie sprawy można załatwić na portalu ePUAP?

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest bardzo ważnym dokumentem, służącym do potwierdzenia tożsamości danej osoby oraz…

Paszport dla dziecka

Planując wyjazd z nieletnim poza Unię Europejską, należy pamiętać o paszporcie dla dziecka (do podróżowania po…

Odpis aktu małżeństwa

Do załatwienia pewnych spraw (m.in. wymiany paszportu po zmianie nazwiska) wymagany jest odpis aktu…

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zaświadczenie o stanie cywilnym usprawnia i ułatwia niektóre z postępowań administracyjnych m.in. w przypadku…

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to świadczenie, które jest elementem tarczy antyinflacyjnej. Kto mógł się o nie starać? Jakie…

Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to karta, która potwierdza, że ubezpieczony może korzystać z…

Program "Za życiem"

Jeżeli dziecko zmaga się z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub walczy z chorobą zagrażającą jego życiu,…

Deklaracja "śmieciowa"

Każdy właściciel nieruchomości, na której terenie powstają śmieci (odpady komunalne), jest odpowiedzialny za…

Podatek od nieruchomości

Właściciele nieruchomości, na przykład domów, garaży czy działek budowlanych, zobowiązani są do opłacania…

Wpis do Krajowego Systemu Ewidencji Producentów

Każdy producent, który posiada zwierzęta hodowlane lub chce korzystać z dotacji z Unii Europejskiej,…

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Po zakończeniu budowy obiektu budowlanego, należy zadbać o kilka formalności. Jedną z nich jest uzyskanie…

Pozwolenie na rozbiórkę

Aby legalnie dokonać rozbiórki budynku lub innego obiektu budowlanego, należy posiadać na to zezwolenie. Kto…

Pismo do urzędu miasta

Niektóre sprawy urzędowe wymagają samodzielnego sporządzenia pisma ogólnego. Poniżej znajdują się informacje…

Pismo do urzędu skarbowego

W przypadku załatwiania sprawy w urzędzie skarbowym, dla której nie przewidziano osobnego formularza, należy…

Pismo do urzędu pracy

Nie każdą sprawę w urzędzie pracy da się załatwić poprzez gotowy formularz. Niektóre wymagają stworzenia pisma…

Certyfikat rezydencji CFR-1

Certyfikat rezydencji stanowi potwierdzenie zamieszkania bądź siedziby na terenie danego kraju. Dokument…

Uproszczony plan urządzenia lasu UPUL

W przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości, konieczne może być zdobycie zaświadczenia o objęciu działki…

Numer REGON

REGON to 9- lub 14-cyfrowy kod, który pozwala na ustalenie wielu informacji na temat firmy, takich jak dane…

Młody rolnik

Młode osoby, które chcą założyć swoje własne gospodarstwo rolne, mogą liczyć na dofinansowanie ze strony…

Powołanie do WOT

Na czym polega służba w Wojskach Obrony Terytorialnej? Od czego zależy powołanie do WOT? Jakie dodatkowe…

Zgłoszenie budowy

Wiele inwestycji nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę - wystarczy zgłosić to, że jest ona planowana.…

Podatek od środków transportu

Posiadacze niektórych rodzajów pojazdów muszą pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od środków transportu.…

Zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego

Czasami zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę nie wystarczy, aby załatwić sprawę urzędową -…

Wtórnik tablicy rejestracyjnej

Tablice rejestracyjne są warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Co zrobić w przypadku utraty…

Podatek rolny

Rolnik prowadzący gospodarstwo, posiadający użytki rolne zobowiązany jest uiszczać podatek rolny. Co podlega…

Dotacje dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co roku ogłasza programy, których celem jest rozwój…

Podatek leśny

Podatek leśny to kolejna opłata pobierana od właścicieli gruntów. Kto dokładnie zobowiązany jest do jego…

Zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 jest szczególnie ważne, gdy pracodawca decyduje się wysłać swoich pracowników w delegacje…

Emerytura

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie sprawi, że pracownik automatycznie zostanie skierowany na emeryturę.…

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości

W przypadku sprzedaży nieruchomości, kontrahent może poprosić o dostarczenie zaświadczenia o niezaleganiu w…

Pozwolenie na kierowanie tramwajem

  Procedura zdobywania uprawień do kierowania tramwajem nie różni się zbytnio od zwyczajnego starania się o…

Dodatek węglowy

Osoby ogrzewające swoje gospodarstwo domowe węglem, mogą liczyć na dofinansowanie do jego zakupu. Powodem jest…

Dopłaty do ogrzewania

⚠ Na ten moment nabór wniosków w ramach dopłat do ogrzewania został zakończony. Data kolejnego naboru, o ile…

Zaświadczenie o zameldowaniu

Jeżeli obywatel zameldowany na stałe lub czasowo potrzebuje potwierdzenie swojego obecnego adresu zameldowania…

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny to kolejne - obok dodatku węglowego i dopłat do ogrzewania - świadczenie, mające pomóc…

Program Dostępność Plus

Osoby niepełnosprawne na co dzień zmagają się z wieloma utrudnieniami w codziennym funkcjonowaniu. Aby…

Zastrzeżenie prawa jazdy

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy? Czy bez dokumentu w fizycznej wersji można…

Wymiana prawa jazdy

Każde prawo jazdy wydane po 19 stycznia 2013 roku posiada datę ważności - wcześniej był to dokument…

Dopłaty do drobiu z powodu ptasiej grypy

Hodowcy drobiu i producenci jaj, którzy ponieśli straty finansowe z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o…

Upoważnienie do urzędu skarbowego

Aby pełnomocnik mógł załatwiać sprawy podatkowe w czyimś imieniu, konieczne jest dostarczenie do urzędu…