Dopłaty do gazu LPG, pelletu, drewna i oleju opałowego 2023 - wniosek PDF o dofinansowanie ogrzewania

Weryfikacja: 17 sierpnia 2023

⚠ Na ten moment nabór wniosków w ramach dopłat do ogrzewania został zakończony. Data kolejnego naboru, o ile zostanie on ogłoszony, nie jest znana. ⚠

Dopłaty do ogrzewania

Oprócz dodatku węglowego, osoby wykorzystujące do ogrzewania inne rodzaje paliwa, mogą starać się o dofinansowanie jego zakupu. Na jakie rodzaje źródeł ciepła przysługuje dofinansowanie? Jakie kryteria trzeba spełniać, aby je otrzymać? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Komu przysługuje dofinansowanie do ogrzewania?

O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania:

  • kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,
  • kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,
  • kotła olejowego. 

Dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną przygotowano dofinansowanie w ramach jednorazowego dodatku elektrycznego.

Gospodarstwa domowe posiadające przestarzałe lub uszkodzone źródła ogrzewania, mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu kotła gazowego lub pompy ciepła od PGNiG. Te zaś, które do ogrzewania wykorzystują CNG, mogą starać się o dodatek do gazu ziemnego.

Warunkiem otrzymania dofinansowania do ogrzewania  jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła. Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został przyznany dodatek węglowy, to dofinansowanie do gazu nie przysługuje.

Ile wynosi dopłata do ogrzewania?

Ile wynosi dofinansowanie do gazu, pelletu, drewna i oleju opałowego?

Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.

  • 500 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 2 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
  • 3 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wymagane dokumenty do wniosku o wypłatę dotacji do ogrzewania

Wniosek o dopłatę do ogrzewania gazem, pelletem, drewnem lub olejem opałowym

Wymagane dokumenty

Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiednio uzupełnionego wniosku - analogicznie do zasad starania się o dodatek węglowy

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do ogrzewania?

Wnioski przyjmują i rozpatrują urzędy miasta/gminy lub ośrodki pomocy społecznej - to gmina decyduje, której z instytucji powierzą to zadanie. Wypełniony formularz można składać osobiście lub przez platformę ePUAP - o ile instytucja przyjmująca wnioski daje taką możliwość.

Jak złożyć wniosek o dopłaty do ogrzewania online?

Kiedy złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

Kiedy złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

Obecnie okres składania wniosków na dofinansowanie ogrzewania został zakończony. Termin kolejnej możliwości składania wniosków nie jest obecnie znany. Nie wiadomo również czy taka możliwość zostanie ogłoszona

Kiedy dofinansowanie do ogrzewania zostanie wypłacone?

Gmina ma 30 dni na wypłatę świadczenia od prawidłowo złożonego wniosku.

⚠ Na ten moment nabór wniosków w ramach dopłat do ogrzewania został zakończony. Data kolejnego naboru, o ile zostanie on ogłoszony, nie jest znana. ⚠

Podstawa prawna


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopłaty do ogrzewania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę dopłaty do ogrzewania online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,8 tys. dokumentów!
Wniosek o dopłaty do ogrzewania [PDF]
Pobierz wniosek
Wzór wypełnionego wniosku o dopłaty do ogrzewania [PDF]
Pobierz wniosek