Dopłaty do gazu LPG, pelletu, drewna i oleju opałowego 2022 - wniosek PDF o dofinansowanie ogrzewania

Weryfikacja: 26 sierpnia 2022

Dopłaty do ogrzewania

Oprócz dodatku węglowego, osoby wykorzystujące do ogrzewania inne rodzaje paliwa, mogą starać się o dofinansowanie jego zakupu. Na jakie rodzaje źródeł ciepła przysługuje dofinansowanie? Jakie kryteria trzeba spełniać, aby je otrzymać? Zapoznaj się z poradnikiem.

Komu przysługuje dofinansowanie do ogrzewania?

O dofinansowanie mogą się starać gospodarstwa domowe, które używają do ogrzewania:

  • kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
  • kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, piecokuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,
  • kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,
  • kotła olejowego.

UWAGA! Warunkiem otrzymania dofinansowania do ogrzewania  jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła. Jeśli gospodarstwo domowe posiada kilka źródeł ogrzewania, a złożyło wniosek lub został przyznany dodatek węglowy, to dofinansowanie do gazu nie przysługuje.

Ile wynosi dopłata do ogrzewania?

Ile wynosi dofinansowanie do gazu, pelletu, drewna i oleju opałowego?

Wysokość dofinansowania jest zależna od rodzaju paliwa wykorzystywanego do ogrzewania.

  • 500 zł -  gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 1 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 2 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
  • 3 tys. zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;

Wymagane dokumenty do wniosku o wypłatę dotacji do ogrzewania

Wniosek o dopłatę do ogrzewania gazem, pelletem, drewnem lub olejem opałowym

Wymagane dokumenty

Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie odpowiednio uzupełnionego wniosku - analogicznie do zasad starania się o dodatek węglowy. 

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do ogrzewania?

Wnioski przyjmują i rozpatrują urzędy miasta/gminy lub ośrodki pomocy społecznej - to gmina decyduje, której z instytucji powierzą to zadanie.

Kiedy złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

Kiedy złożyć wniosek o dopłatę do ogrzewania?

Wniosek można składać od 21 września do 30 listopada 2022.

Kiedy dofinansowanie do ogrzewania zostanie wypłacone?

Gmina będzie miała 30 dni na wypłatę świadczenia od prawidłowo złożonego wniosku.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - dopłaty do ogrzewania w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę dopłaty do ogrzewania online?

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2022

Wniosek o dopłaty do ogrzewania można składać dopiero po wejściu ustawy w życie! Data rozpoczęcia naboru wniosków zostanie podana już niebawem ⚠

Pobierz wniosek