Limit płatności gotówką – Sejm podjął decyzję

29 czerwca 2023

Obniżone limity płatności gotówką miały obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Ostatecznie posłowie wycofali się z tego pomysłu. Ile finalnie wyniesie limit płatności gotówką? 

Limit płatności gotówką – Sejm podjął decyzję
Limit płatności gotówką – Sejm podjął decyzję

Polski Ład

W ramach Polskiego Ładu planowano wprowadzenie obniżonego limitu płatności gotówkowych w 2023 roku. Miało to polegać na zmniejszeniu limitu z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Dodatkowo, w ramach przepisów Polskiego Ładu planowano również uwzględnić konsumentów, którzy mieliby obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość pojedynczej transakcji z przedsiębiorcą przekroczyłaby 20 tys. zł.

Wprowadzenie tych zasad zostało przesunięte na 1 stycznia 2024 roku, jednak Sejm opowiedział się za zniesieniem tego limitu, co oznacza, że kwota płatności gotówkowych pozostanie na poziomie 15 tys. zł, a limit transakcji gotówkowych dla konsumentów nie zostanie wprowadzony.

Limity krytykowane przez przedsiębiorców

Wprowadzanie surowszych limitów dla płatności gotówkowych to ruch, zmniejszający swobodę prowadzenia działalności i dysponowania własnymi środkami. Obrót gotówkowy daje poczucie bezpieczeństwa transakcji. Ponadto, jak wskazują dane statystyczne, około 19 proc. dorosłych Polaków nie posiada konta w banku. Wprowadzanie zatem kolejnych limitów stwarza obszar wykluczenia społecznego dla sporej grupy ludzi. Dla przedsiębiorców to sytuacja zupełnie niezrozumiała – mówi dr Piotr Wolny, ekonomista, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej [prawo.pl].

W czasie gdy ustawa była jeszcze w formie projektu, przedsiębiorcy krytykowali wprowadzenie takich limitów. W opinii jednostek zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej limit ten jest zbyt niski, szczególnie w relacjach przedsiębiorca – przedsiębiorca. Co więcej, zmiana wprowadzona przez Polski Ład mogłaby dotknąć najbardziej mikro i małych przedsiębiorców (rzemieślników, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą). 

Oprócz tego w niektórych branżach dalej obowiązuje obrót gotówkowy, np. branża owocowo-warzywna. Limit 8 tys. zł znacznie utrudniałby działanie takim firmom przez:

  • wzrost kosztów prowadzenia działalności, 
  • opóźnienia w płatności,
  • skomplikowane formy rozliczeń. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych nie cieszą się poparciem polskiego społeczeństwa. Firma Tavex przeprowadziła badania, które wykazały, że aż 73% Polaków nie było świadomych nowych przepisów, podczas gdy jedynie 16% ankietowanych poparło wprowadzenie nowych regulacji.

Jaki limit pozostanie? 

W roku 2023 limit płatności gotówką wynosi 15 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie ma możliwości dokonania płatności gotówką, jeśli wartość pojedynczej transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł brutto. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, konieczne jest dokonanie transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego lub innego sposobu płatności bezgotówkowej.

Ograniczenia dotyczą:

  • przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG,
  • spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • fundacji, izb gospodarczych czy innych podmiotów, które równocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS,
  • przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce przez oddział (zarejestrowany w KRS),
  • wspólników spółki cywilnej,
  • zagranicznego oddziału polskiego przedsiębiorcy – zgodnie z przepisami oddział nie jest odrębnym przedsiębiorcą (niezależnie od tego, w jakim kraju polski przedsiębiorca zarejestruje swój oddział, zachowuje status przedsiębiorcy polskiego),
  • polskiego przedsiębiorcy (czasowe transgraniczne świadczenie usług) dokonującego poza granicami Polski transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym (działalność transgraniczna nie jest odrębnym przedsiębiorstwem, co nie zmienia faktu, że przedsiębiorca działający za granicą podlega polskiemu prawu).

Powiązana sprawa