Odpis aktu urodzenia Rzeszów - zgłoszenie urodzenia dziecka - wniosek [PDF, DOC] 2022

Weryfikacja: 1 kwietnia 2022

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić w odpowiednim Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie zostanie ono zarejestrowane, zameldowane oraz otrzyma numer PESEL. W urzędzie można zgłosić tylko dziecko urodzone w Polsce. Po rejestracji narodzin potomka, rodzice otrzymają jego pierwszy akt urodzenia. Później można starać się o kolejne dokumenty - skrócony lub zupełny akt urodzenia. 

Jeżeli rodzice dziecka nie są małżeństwem, jego ojciec musi zgłosić się do USC w celu uznania ojcostwa w Rzeszowie.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać:

 • matka lub ojciec, którzy mają ukończone 16 lat i nie utracili zdolności do czynności prawnych,
 • przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki dziecka, jeśli nie ukończyła ona 16 r.ż. lub jeśli rodzice zostali pozbawieni zdolności do czynności prawnych,
 • pełnomocnik.

Gdzie można zgłosić urodzenie dziecka w Rzeszowie?

Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez Internet. Wymagany jest wówczas Profil Zaufany lub e-dowód dla potwierdzenia tożsamości. Można to również zrobić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Jaki wniosek należy wypełnić?

Podczas osobistej wizyty w Urzędzie, nie wypełnia się wniosku do zgłoszenia urodzenia dziecka. Należy jedynie przygotować dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, bądź jeśli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika – musi on przedstawić pełnomocnictwo. Ważne jest również, aby do Urzędu dotarła już karta urodzenia, przesłana przez lekarza lub położną, która odebrała poród. 

Odpowiednie zgłoszenie można również przesłać za pomocą platformy gov.pl.

Jakie imię można nadać dziecku?

Czy dziecku można nadać dowolne imię?

Wybierając imię dla dziecka, należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia:

 • nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite,
 • nie może być zdrobnieniem,       
 • nie można nadać więcej niż dwóch imion.

Imię może za to być obcego pochodzenia (np. Andreas, Agnes). 

Jeśli urzędnik USC uzna, że imię nie spełnia ww. wymagań, może odmówić jego przyjęcia. W tej sytuacji kierownik USC wybierze imię dla dziecka z urzędu, a rodzic otrzyma odpowiednią decyzję administracyjną, od której będzie mógł się odwołać w ciągu kolejnych 14 dni.

Jeżeli dziecko po latach stwierdzi, że noszone imię lub nazwisko nie jest odpowiednie, może starać się o zmianę imienia i nazwiska w Rzeszowie.

Ile czasu ma rodzic lub przedstawiciel ustawowy na zgłoszenie narodzin dziecka w Rzeszowie?

Zgłoszenie urodzenia dziecka powinno nastąpić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzeniaWystawia ją lekarz lub położna przy porodzie i przekazuje do USC w ciągu 3 dni od wystawienia. Jeżeli rodzice nie dokonają zgłoszenia w przeciągu 21 dni, kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka na podstawie otrzymanej karty urodzenia oraz sam wybierze imię dla dziecka.

Tuż po zgłoszeniu narodzin dziecka można starać się o becikowe oraz kosiniakowe w Rzeszowie - świadczenia dla świeżo upieczonych rodziców.

 Ile kosztuje akt urodzenia dziecka?

Ile kosztuje pierwszy akt urodzenia?

Skrócony odpis aktu urodzenia otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po narodzinach dziecka w urzędzie otrzymuje się jeden odpis aktu urodzenia dziecka bezpłatnie, w momencie zarejestrowania dziecka i jest to właśnie skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli konieczne jest posiadanie więcej niż jednej kopii skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka bądź zupełnego aktu urodzenia, należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek i zapłacić opłatę skarbową.

Ile się czeka na akt urodzenia w Rzeszowie?

Dokument potwierdzający zgłoszenie, czyli skrócony odpis aktu urodzenia jest wydawany od razu na miejscu. Wówczas dziecku również zostaje nadany numer PESEL.

Zgłoszenie urodzenia dziecka u pracodawcy

Według ustawy należy zgłosić urodzenie dziecka w zakładzie pracy w ciągu 7 dni od narodzin dziecka. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając odpowiedni formularz.

Odpis aktu urodzenia

W razie potrzeby w USC można wnioskować o wydanie odpisów - kopii oryginalnego aktu urodzenia, sporządzanego przy zgłaszaniu narodzin dziecka. Aby otrzymać odpis, należy złożyć wniosek do urzędu i dokonać odpowiednich opłat. Odpis aktu urodzenia stanowi najbardziej wiarygodne potwierdzenie wieku dziecka — jego okazanie jest konieczne m.in. podczas starania się o zasiłek rodzinny.

Jakie są rodzaje odpisów aktu urodzenia?

Istnieją 3 rodzaje odpisów aktu urodzenia:

 • odpis skrócony - aktualna treść aktu, w której uwzględniono zmiany, jakich dokonano w dokumencie,
 • wielojęzyczny odpis skrócony – jeżeli jest potrzebny za granicą, nie wymaga tłumaczenia,
 • odpis zupełny - zawiera wszystkie informacje od momentu jego sporządzenia, po ostanie zmiany.

Uwaga! Wielojęzyczny odpis skrócony może zostać wydany wyłącznie w formie papierowej!

Kto może otrzymać odpis aktu urodzenia?

Kto może otrzymać odpis aktu urodzenia?

Odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy.

O uzyskanie dokumentu innej osoby mogą się starać:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki),
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu),
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne (jeśli uzasadnią),
 • instytucje i urzędy (jeśli uzasadnią),
 • pełnomocnicy powyższych.

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Odpis aktu urodzenia można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą);
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym można otrzymać na swoją skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego).

Uwaga! Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma on wówczas mocy prawnej.

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia?

Ile kosztuje odpis aktu urodzenia? 

Odpis aktu urodzenia wydawany jest bezpłatnie, jeśli jest wymagany do załatwienia takich spraw, jak:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • świadczenie socjalne,
 • pomoc społeczna,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS,
 • alimenty,
 • zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę,
 • przyznanie opieki, kurateli, adopcji.

Za odpis potrzebny do pozostałych spraw pobierane są opłaty według cennika:

Rodzaj odpisu Koszt
Skrócony 22
Papierowy odpis wielojęzyczny 22
Zupełny 33
Pełnomocnictwo 17

Sprostowanie aktu urodzenia

Sprostowanie aktu urodzenia

Jeżeli informacje zawarte w akcie urodzenia wymagają sprostowania, należy zwrócić się w tej sprawie do Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie i złożyć odpowiedni wniosek.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w tej sprawie, należy dokładnie ustalić, na czym polega błąd, gdzie występuje oraz jaki dokument może stanowić podstawę sprostowania aktu cywilnego.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Aby otrzymać sprostowanie akty cywilnego, należy dostarczyć do urzędu stanu cywilnego następujące dokumenty:

Opłata za sprostowanie aktu cywilnego

Aby otrzymać sprostowanie aktu cywilnego, należy uiścić opłatę w wysokości 39 zł. Dodatkowe 17 zł płaci się wyłącznie w przypadku korzystania z usług pełnomocnika (o ile nie należy do rodziny).

Opłat można dokonać na rachunek bankowy, w kasie urzędu lub w Opłatomatach.

Urzędnik przystąpi do załatwienia sprawy niezwłocznie po przyjęciu wniosku.


Wniosek o odpis aktu urodzenia

Wymagane dokumenty

Jeżeli odpis aktu urodzenia, o który się staramy, dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka, rodzeństwa albo wstępnych lub zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach należy jednak posiadać:

 • pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli go udzielono;
 • potwierdzenie przelewu - jeżeli uiszczano opłaty za pomocą przelewu bankowego.

Mimo braku konieczności składania jakichkolwiek dokumentów, prócz wniosku, warto przygotować dane, które na pewno będą wymagane podczas ubiegania się o odpis.

W przypadku:

 • własnego aktu urodzenia: należy przygotować datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości;
 • aktu innej osoby: potrzebne będzie imię i nazwisko osoby, miejsce i data jej urodzenia. Można również podać jej numer PESEL.

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia?

Gdzie złożyć wniosek o odpis aktu urodzenia w Rzeszowie?

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie, listownie na adres urzędu lub przez Internet. 

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Pierwszym krokiem jest przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i danych.
 2. Następnie należy uiścić wszystkie opłaty za odpis aktu.
 3. Składamy wniosek w urzędzie.
 4. Ostatnim krokiem jest odebranie gotowego odpisu.

Jak złożyć wniosek listownie?

 1. Należy przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i dane.
 2. Kolejnym krokiem jest uiszczenie wszystkich wymaganych opłat.
 3. Następnie wysyłamy wniosek do urzędu.
 4. Pozostaje czekać na informację zwrotną od urzędu oraz odebrać gotowy odpis we wcześniej wybrany sposób (osobiście lub listownie).

Wniosek o odpis aktu urodzenia online

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Na początku należy wejść na stronę gov.pl i nacisnąć przycisk „Wyślij wniosek”.
 2. Następnie logujemy się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. Po zalogowaniu strona przekieruje nas do wniosku.
 3. Kolejnym krokiem jest dokonanie wyboru, w jaki sposób chcemy odebrać odpis aktu.
 4. Wypełniamy wniosek i dołączamy potrzebne załączniki.
 5. Następnie należy wybrać cel wydania odpisu – czasem będzie on wymagał uzasadnienia!
 6. Wybieramy sposób płatności za wydanie odpisu aktu.
 7. Sprawdzamy dokładnie wniosek i podpisujemy go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 8. Ostatnim krokiem jest odebranie odpisu aktu we wcześniej wybrany sposób. 

Jak długo czeka się na wydanie odpisu?

Jak długo czeka się na wydanie odpisu? 

To, jak długo będzie trzeba czekać na dokument, zależy od formy odbioru aktu, wybranej podczas składania wniosku.

W przypadku elektronicznej wersji odpisu, zostanie on automatycznie wysłany na skrzynkę ePUAP, jeżeli:

 • akt dotyczy wnioskującego, jego dzieci, rodziców, małżonka;
 • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • wybrano we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz zdecydowano się na płatność online;
 • system potwierdził spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu. 

Ponadto jeśli odpis zostanie wydany automatyczne, w miejscu podpisu urzędnika będzie elektroniczna pieczęć ministra cyfryzacji, która także stanowi podpis kwalifikowany.

Zaś jeżeli zdecydowano się na papierową wersję odpisu, czas oczekiwania wynosi:

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego;
 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli dany urząd stanu cywilnego posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru;
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku - jeśli dany urząd stanu cywilnego nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru.

Czy można odwołać się od decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego?

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić wydania odpisu aktu urodzenia, jeżeli staramy się o odpis aktu innej osoby, do którego nie mamy prawa. Istnieje możliwość odwołania się od negatywnej decyzji – można to zrobić w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć do kierownika urzędu, ten przekaże je do wojewody, któremu podlega dany Urząd Stanu Cywilnego.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - zgłoszenie urodzenia dziecka i akt urodzenia w Rzeszowie?

Nazwa instytucji Adres Telefon Zasięg terytorialny
Urząd Stanu Cywilnego w Rzeszowie pl. Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów

Otwarte w poniedziałek od 07:30

pon-wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-17:00
czw-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne
+48178754613  Zasięg: Dynów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn

Wyślij dokument przez internet - zgłoszenie urodzenia dziecka i akt urodzenia

gov.pl
Zaloguj się i złóż wniosek online

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - zgłoszenie urodzenia dziecka i akt urodzenia

Do osobistego zgłoszenia urodzenia dziecka nie ma wymaganych wniosków, wystarczy:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dodatkowo należy przygotować:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport)
Pobierz dokument