Karta rowerowa Częstochowa - pytania, znaki drogowe i egzamin na kartę rowerową 2023

Weryfikacja: 20 kwietnia 2023

Karta rowerowa to dokument, którym posługują się głównie dzieci oraz młodzież. Uprawnia ona do jazdy rowerem, a za jej brak można otrzymać mandat. Jak przygotować się do egzaminu na kartę rowerową? Gdzie można wyrobić ten dokument i ile to kosztuje? Najważniejsze zagadnienia zostały omówione w poniższym poradniku.

Karta rowerowa

Czym jest karta rowerowa?

To dokument, który nadaje jej posiadaczowi uprawnienia do kierowania rowerem oraz hulajnogą elektryczną, rozpędzającą się maksymalnie do 20 km/h. Posiadanie karty rowerowej dla pewnej grupy wiekowej jest obowiązkowe!

Dla kogo karta rowerowa?

Kartę rowerową wyrabia się dzieciom w wieku od 10 do 18 lat. Na podstawie tego dokumentu mogą poruszać się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu.

Od ilu lat można wyrobić kartę rowerową?

Do egzaminu na kartę rowerową mogą podchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Dokumentu nie muszą wyrabiać osoby, które:

Czy można jeździć bez karty rowerowej?

Czy można jeździć na rowerze bez karty rowerowej?

Dziecko na rowerze bez karty rowerowej - czy to legalne? Obowiązek posiadania karty rowerowej nie obejmuje dzieci do 10. roku życia oraz osób dorosłych. Jednakże młodzież od 10. do 18. roku życia, która chce się poruszać rowerami, musi posiadać ten dokument, aby uniknąć pouczenia od funkcjonariuszy policji, a w skrajnych przypadkach - nawet mandatu!

Ile kosztuje wyrobienie karty rowerowej?

Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, o ile uczeń podchodzi do egzaminu w szkole. W pozostałych przypadkach może zostać pobrana drobna opłata za wydanie karty rowerowej.

Kto wydaje kartę rowerową?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, wydaje kartę rowerową.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Egzamin na kartę rowerową

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Częstochowie?

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Częstochowie?

Z uwagi na fakt, że jest to dokument, którym posługują się nieletni, egzaminy na kartę rowerową w Częstochowie przeprowadza się w szkołach podstawowych w Częstochowie​​​​. Osoby, które ukończyły już ten etap edukacji, do egzaminu mogą podejść w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Egzaminy organizują także niektóre komisariaty policji. 

Pytania egzaminacyjne

Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową, oprócz samej nauki warto wcześniej rozwiązać kilka przykładowych testów. Gotowe wzory testów dostępne są w Internecie.

Na oficjalnym egzaminie na kartę rowerową mogą pojawić się następujące pytania:

 • obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
 • przypadki, kiedy rowerzysta nie może zawracać,
 • jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych,
 • jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu,
 • w jakiej kolejności kierujący rowerem zobowiązany jest stosować się do norm, znaków, sygnałów świetlnych i poleceń, jeżeli wynika z nich różny sposób zachowania się,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę,
 • w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym,
 • z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie,
 • jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej,
 • jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym,
 • jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania,
 • co to jest ruch kierowany,
 • gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem.

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Osoba podchodząca do egzaminu na kartę rowerową musi znać podstawowe znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się po jezdni. Spis najważniejszych znaków drogowych wraz z objaśnieniem, co oznaczają, znajduje się w sekcji wniosków do pobrania.

Wymagane dokumenty

Aby uczeń mógł podejść do egzaminu, musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego lub wybranego WORD-u:

 • wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,

 • zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm,

 • legitymację szkolną - do wglądu.

Egzamin na kartę rowerową w Częstochowie

Egzamin na kartę rowerową - przebieg

Przed podejściem do egzaminu uczeń musi uczestniczyć w kursie organizowanym w ramach lekcji, w WORD lub ośrodku szkolenia kierowców.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczeń musi odpowiedzieć na 25 pytań, których zakres obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wyposażenia roweru. 

Część praktyczna ma sprawdzić, czy kandydat do otrzymania karty rowerowej potrafi wykonać podstawowe manewry na rowerze. Ta część egzaminu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie roweru do jazdy,

 • jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny,

 • reagowanie na znaki drogowe,

 • zmiana pasa ruchu,

 • ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie,

 • trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,

 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),

 • hamowanie w polu końcowym.

Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 80% pytań oraz poprawnie wykonać minimum 90% zadań praktycznych.

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Część teoretyczna egzaminu trwa 35 minut - czas ten może zostać wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czas egzaminu praktycznego zależy od osoby, która go przeprowadza.

Ile czeka się na wydanie karty rowerowej?

Dokument powinien być gotowy do odebrania po upływie ok. tygodnia od przeprowadzenia egzaminu

Kary za brak karty rowerowej

Jeżeli dziecko zostanie zatrzymane przez funkcjonariuszy i nie będzie posiadało karty rowerowej, może zostać pouczone przez policjanta. Jeżeli sytuacja powtórzy się wielokrotnie, policja powiadomi o tym opiekunów dziecka. W skrajnych przypadkach młody kierowca może otrzymać mandat w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta rowerowa w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę karta rowerowa w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego przy ul. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, lub z 52 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.k.baczyńskiego w Częstochowie

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2a, 42-224 Częstochowa

tel. +48343220455 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. H.poświatowskiej w Częstochowie

ul. Szczytowa 28/30, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631477 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. M.dąbrowskiej w Częstochowie

ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa

tel. +48343617859 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. H.sienkiewicza w Częstochowie

ul. Jerzego Waszyngtona 62, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245917 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

ul. Sabinowska 7.9, 42-202 Częstochowa

tel. +48343658597 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

ul. św. Rocha 221, 42-221 Częstochowa

tel. +48343627148 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 18, 42-218 Częstochowa

tel. +48343253426 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. J.dudy-Gracza w Częstochowie

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231384 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. K.makuszyńskiego w Częstochowie

ul. Wręczycka 111, 42-202 Częstochowa

tel. +48343628633 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie

ul. Seweryna Goszczyńskiego 9.11, 42-217 Częstochowa

tel. +48343246956 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. A.hr. Fredry w Częstochowie

ul. Marii Dąbrowskiej 5.9, 42-208 Częstochowa

tel. +48343231161 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

ul. Ogrodowa 50/64, 42-202 Częstochowa

tel. +48343605303 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

ul. Kasztanowa 7.9, 42-216 Częstochowa

tel. +48343631162 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła Ii w Częstochowie

ul. Wielkoborska 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343629104 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

ul. Mikołaja Kopernika 79/87, 42-217 Częstochowa

tel. +4834324237 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. J.brzechwy w Częstochowie

al. Aleja Armii Krajowej 68a, 42-215 Częstochowa

tel. +48343251608 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

ul. Leona Schillera 5, 42-224 Częstochowa

tel. +48343222251 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 51 im. M.curie -Skłodowskiej w Częstochowie

ul. Połaniecka 50, 42-209 Częstochowa

tel. +48343627874 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

ul. Przestrzenna 68/70, 42-280 Częstochowa

tel. +48343650614 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. M.szancera w Częstochowie

ul. Bronisława Hubermana 7, 42-209 Częstochowa

tel. +48343643405 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. S.staszica w Częstochowie

ul. Rędzińska 23, 42-209 Częstochowa

tel. +48343621583 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. S.żeromskiego w Częstochowie

ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa

tel. +48343247339 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. S.wyspiańskiego w Częstochowie

al. Aleja Wojska Polskiego 130, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231381 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie

ul. mjra Waleriana Łukasińskiego 70/74, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231382 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 Z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

ul. Jerzego Kukuczki 30, 42-224 Częstochowa

tel. +48343625005 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

ul. Orla 4, 42-202 Częstochowa

tel. +48343616758 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 w Częstochowie

ul. Legionów 54, 42-202 Częstochowa

tel. +48343241838 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 49 im. J.kusocińskiego w Częstochowie

ul. Jesienna 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343632706 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. W.sikorskiego w Częstochowie

ul. Stefana Starzyńskiego 10, 42-224 Częstochowa

tel. +48343623166 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie

ul. gen. Władysława Sikorskiego 56, 42-202 Częstochowa

tel. +48345065006 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

al. Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60, 42-217 Częstochowa

tel. +48343249854 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

ul. Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa

tel. +48343699115 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

ul. Rozdolna 5, 42-202 Częstochowa

tel. +48343617139 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Częstochowie

ul. Juliusza Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa

tel. +48343683072 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

ul. Księżycowa 6, 42-202 Częstochowa

tel. +48343614971 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. B.chrobrego w Częstochowie

ul. Warszawska 31, 42-202 Częstochowa

tel. +48343740728 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 im. T. Kościuszki w Częstochowie

ul. Rakowska 42, 42-208 Częstochowa

tel. +48343630748 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

al. Aleja Jana Pawła II 95, 42-217 Częstochowa

tel. +48343245334 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. G.narutowicza w Częstochowie

ul. Żabia 1, 42-202 Częstochowa

tel. +48343246224 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Porucz. M. Brzeskiego w Częstochowie

ul. Ludowa 58, 42-215 Częstochowa

tel. +48343720355 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

ul. Powstańców Warszawy 144a, 42-271 Częstochowa

tel. +48343659919 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Częstochowie

ul. św. Barbary 9.11, 42-226 Częstochowa

tel. +48343244652 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 w Częstochowie

ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa

tel. +48343246535 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Częstochowie

ul. św. Barbary 32, 42-262 Częstochowa

tel. +48343651106 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Św.stanisława Kostki w Częstochowie

ul. Olsztyńska 28, 42-202 Częstochowa

tel. +48343618979 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna Przy Sos-W nr 1 w Częstochowie

ul. Legionów 54A, 42-202 Częstochowa

tel. +48343601072 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

ul. dra Ludwika Zamenhofa 23, 42-207 Częstochowa

tel. +48343231476 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

tel. +48343240846 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

ul. Ułańska 5.7, 42-202 Częstochowa

tel. +48343657674 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowa

tel. +48343613886 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Częstochowie

ul. Targowa 29, 42-202 Częstochowa

tel. +4834361910 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,9 tys. dokumentów!
Arkusz zaliczeń - karta rowerowa
Pobierz dokument
Lista wybranych znaków drogowych [PDF]

Dokument został przygotowany przez MORD w Krakowie.

Pobierz dokument