Wymiana prawa jazdy Częstochowa - po ślubie, zmianie nazwiska i bezterminowego - wniosek PDF wzór 2023

Weryfikacja: 17 sierpnia 2023

Wymiana prawa jazdy

Każde prawo jazdy wydane po 19 stycznia 2013 roku posiada datę ważności - wcześniej był to dokument bezterminowy. Upłynięcie daty ważności nie jest jedynym powodem wymiany prawa jazdy. Kiedy wnioskuje się o wymianę prawa jazdy? Ile kosztuje nowy dokument i jak się o niego starać? Ile czasu kierowca ma na wymianę prawa jazdy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Wymiana prawa jazdy - powody

Kierowcy wymieniają “prawko” z kilku powodów. Należą do nich:

Warto wiedzieć:

Prawa jazdy nie trzeba wymieniać po zmianie adresu zamieszkania lub zameldowania → sprawdź jak zameldować się w Częstochowie

Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia daty ważności

Obecnie prawa jazdy wydawane są maksymalnie na okres 15 lat - po upływie tego czasu, kierowca musi wyrobić nowy dokument, jeżeli chce zachować uprawnienia do kierowania pojazdami. Warto zatem zawnioskować o wydanie nowego prawa jazdy odpowiednio wcześniej, przed wygaśnięciem daty ważności posiadanego dokumentu. 

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych osobowych

W przypadku zmiany imienia, nazwiska, bądź nazwiska po ślubie, kierowca musi w ciągu 30 dni od zmiany danych wymienić prawo jazdy. 

Wymiana prawa jazdy z powodu zgubienia, zniszczenia lub kradzieży

Jeżeli kierowca zniszczy lub zgubi swój dokument, powinien niezwłocznie udać się do Wydziału Komunikacji w Częstochowie w celu wyrobienia nowego. W przypadku kradzieży, najpierw należy złożyć zawiadomienie na najbliższym komisariacie - dopiero po wizycie na policji można wnioskować o wydanie nowego dokumentu.

Wymiana prawa jazdy bezterminowego

Wymiana prawa jazdy bezterminowego

Kierowcy posiadający bezterminowe prawa jazdy będą mogli wymienić dokument w latach 2028-2033. Do tego czasu, jeżeli nie wynikną inne okoliczności zobowiązujące kierowcę do wymiany dokumentu (np. zmiana danych osobowych), kierowca nie musi wymieniać bezterminowego prawa jazdy.

Czy przy wyrabianiu nowego prawa jazdy konieczne jest powtórzenie badań lekarskich kierowcy?

Podczas wyrabiania nowego dokumentu z powodu utraty ważności, nie każdy kierowca musi ponownie stawić się na badania lekarskie na prawo jazdy. Nowe orzeczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami muszą zdobyć kierowcy:

Wymiana prawa jazdy a badania kierowców

Pozostali kierowcy nie muszą ponownie wykonywać badań.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o wymianę prawa jazdy Częstochowa

Wymagane dokumenty

Aby wyrobić nowe prawo jazdy, kierowca musi przedstawić w Wydziale Komunikacji w Częstochowie następujące dokumenty:

Wniosek o wymianę prawa jazdy wzór PDF

Gdzie i jak wymienić prawo jazdy na nowe w Częstochowie?

Nowy dokument można wyrobić na 2 sposoby:

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Za wyrobienie nowego dokumentu należy zapłacić 100,00 zł. Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na jego rachunek bankowy.

Ile czeka się na wydanie nowego prawa jazdy?

Standardowo nowy dokument można odebrać już po 9 dniach roboczych od złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych czas ten może wydłużyć się do 2 miesięcy. 

Status prawa jazdy można sprawdzić na stronie info-car.pl, wpisując numer PESEL lub datę urodzenia bądź numer PKK, imię i nazwisko.

Kara za brak wymiany prawa jazdy i prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Osoba posiadająca prawo jazdy nie ma obowiązku jego wymiany tylko w przypadku, gdy po utracie ważności dokumentu przestaje korzystać ze swoich uprawnień do prowadzenia pojazdu. W przypadku prowadzenia pojazdu z nieważnym prawem jazdy, podczas kontroli drogowej funkcjonariusz policji potraktuje kierowcę z nieważnym prawem jazdy jak osobę nieposiadającą uprawnień do prowadzenia pojazdu. Zgodnie z artykułem 94. Kodeksu wykroczeń osoba ta podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę wymiana prawa jazdy w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę wymiana prawa jazdy w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta Częstochowa Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Jerzego Waszyngtona 5.

Urząd Miasta Częstochowa Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich

Jerzego Waszyngtona 5, 42-200  Częstochowa

tel. +48343707724 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,6 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie prawa jazdy krajowego [PDF]

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument