Karta rowerowa Radom - pytania, znaki drogowe i egzamin na kartę rowerową 2023

Weryfikacja: 20 kwietnia 2023

Karta rowerowa to dokument, którym posługują się głównie dzieci oraz młodzież. Uprawnia ona do jazdy rowerem, a za jej brak można otrzymać mandat. Jak przygotować się do egzaminu na kartę rowerową? Gdzie można wyrobić ten dokument i ile to kosztuje? Najważniejsze zagadnienia zostały omówione w poniższym poradniku.

Karta rowerowa

Czym jest karta rowerowa?

To dokument, który nadaje jej posiadaczowi uprawnienia do kierowania rowerem oraz hulajnogą elektryczną, rozpędzającą się maksymalnie do 20 km/h. Posiadanie karty rowerowej dla pewnej grupy wiekowej jest obowiązkowe!

Dla kogo karta rowerowa?

Kartę rowerową wyrabia się dzieciom w wieku od 10 do 18 lat. Na podstawie tego dokumentu mogą poruszać się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu.

Od ilu lat można wyrobić kartę rowerową?

Do egzaminu na kartę rowerową mogą podchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Dokumentu nie muszą wyrabiać osoby, które:

Czy można jeździć bez karty rowerowej?

Czy można jeździć na rowerze bez karty rowerowej?

Dziecko na rowerze bez karty rowerowej - czy to legalne? Obowiązek posiadania karty rowerowej nie obejmuje dzieci do 10. roku życia oraz osób dorosłych. Jednakże młodzież od 10. do 18. roku życia, która chce się poruszać rowerami, musi posiadać ten dokument, aby uniknąć pouczenia od funkcjonariuszy policji, a w skrajnych przypadkach - nawet mandatu!

Ile kosztuje wyrobienie karty rowerowej?

Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, o ile uczeń podchodzi do egzaminu w szkole. W pozostałych przypadkach może zostać pobrana drobna opłata za wydanie karty rowerowej.

Kto wydaje kartę rowerową?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, wydaje kartę rowerową.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Egzamin na kartę rowerową

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Radomiu?

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Radomiu?

Z uwagi na fakt, że jest to dokument, którym posługują się nieletni, egzaminy na kartę rowerową w Radomiu przeprowadza się w szkołach podstawowych w Radomiu​​​​. Osoby, które ukończyły już ten etap edukacji, do egzaminu mogą podejść w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Egzaminy organizują także niektóre komisariaty policji. 

Pytania egzaminacyjne

Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową, oprócz samej nauki warto wcześniej rozwiązać kilka przykładowych testów. Gotowe wzory testów dostępne są w Internecie.

Na oficjalnym egzaminie na kartę rowerową mogą pojawić się następujące pytania:

 • obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
 • przypadki, kiedy rowerzysta nie może zawracać,
 • jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych,
 • jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu,
 • w jakiej kolejności kierujący rowerem zobowiązany jest stosować się do norm, znaków, sygnałów świetlnych i poleceń, jeżeli wynika z nich różny sposób zachowania się,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę,
 • w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym,
 • z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie,
 • jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej,
 • jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym,
 • jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania,
 • co to jest ruch kierowany,
 • gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem.

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Osoba podchodząca do egzaminu na kartę rowerową musi znać podstawowe znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się po jezdni. Spis najważniejszych znaków drogowych wraz z objaśnieniem, co oznaczają, znajduje się w sekcji wniosków do pobrania.

Wymagane dokumenty

Aby uczeń mógł podejść do egzaminu, musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego lub wybranego WORD-u:

 • wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,

 • zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm,

 • legitymację szkolną - do wglądu.

Egzamin na kartę rowerową w Radomiu

Egzamin na kartę rowerową - przebieg

Przed podejściem do egzaminu uczeń musi uczestniczyć w kursie organizowanym w ramach lekcji, w WORD lub ośrodku szkolenia kierowców.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczeń musi odpowiedzieć na 25 pytań, których zakres obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wyposażenia roweru. 

Część praktyczna ma sprawdzić, czy kandydat do otrzymania karty rowerowej potrafi wykonać podstawowe manewry na rowerze. Ta część egzaminu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie roweru do jazdy,

 • jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny,

 • reagowanie na znaki drogowe,

 • zmiana pasa ruchu,

 • ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie,

 • trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,

 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),

 • hamowanie w polu końcowym.

Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 80% pytań oraz poprawnie wykonać minimum 90% zadań praktycznych.

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Część teoretyczna egzaminu trwa 35 minut - czas ten może zostać wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czas egzaminu praktycznego zależy od osoby, która go przeprowadza.

Ile czeka się na wydanie karty rowerowej?

Dokument powinien być gotowy do odebrania po upływie ok. tygodnia od przeprowadzenia egzaminu

Kary za brak karty rowerowej

Jeżeli dziecko zostanie zatrzymane przez funkcjonariuszy i nie będzie posiadało karty rowerowej, może zostać pouczone przez policjanta. Jeżeli sytuacja powtórzy się wielokrotnie, policja powiadomi o tym opiekunów dziecka. W skrajnych przypadkach młody kierowca może otrzymać mandat w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta rowerowa w Radomiu?

Aby załatwić sprawę karta rowerowa w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach - Kolonii przy ul. Kończyce-Kolonia, lub z 36 innymi instytucjami.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach - Kolonii w Radomiu

Kończyce-Kolonia, 26-600 Radom

tel. +48483625206 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu

ul. Jana III Sobieskiego 12, 26-600 Radom

tel. +48483451388 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu

ul. gen. Józefa Sowińskiego 1, 26-600 Radom

tel. +48483641048 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Radomiu

ul. Wośnicka 125, 26-600 Radom

tel. +48483312874 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Obrońców Pokoju w Radomiu

ul. Malenicka 29, 26-600 Radom

tel. +48483650803 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu

ul. Powstańców Śląskich 4, 26-600 Radom

tel. +48483441227 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 w Radomiu

ul. Starokrakowska 124, 26-600 Radom

tel. +48483628881 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Radomiu

ul. Oskara Kolberga 5, 26-610 Radom

tel. +48483637362 

e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 - Specjalna im. Bp.jana Chrapka w Radomiu

ul. Świętego Brata Alberta 1a, 26-600 Radom

tel. +4848360516 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Radomiu

ul. Wośnicka 121, 26-600 Radom

tel. +48483602471 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu

ul. Batalionów Chłopskich 16, 26-600 Radom

tel. +48483311653 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ul. Aleksandra Tybla 7.11, 26-600 Radom

tel. +48483633714 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu

ul. Stefana Jaracza 8, 26-600 Radom

tel. +4848340461 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu

ul. Miła 18, 26-600 Radom

tel. +48483669503 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 27 w Radomiu

ul. Sadkowska 16, 26-600 Radom

tel. +48483448931 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu

ul. Piastowska 17, 26-600 Radom

tel. +48483331657 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,6 tys. dokumentów!
Arkusz zaliczeń - karta rowerowa
Pobierz dokument
Lista wybranych znaków drogowych [PDF]

Dokument został przygotowany przez MORD w Krakowie.

Pobierz dokument