Karta rowerowa Bytom - pytania, znaki drogowe i egzamin na kartę rowerową 2023

Weryfikacja: 20 kwietnia 2023

Karta rowerowa to dokument, którym posługują się głównie dzieci oraz młodzież. Uprawnia ona do jazdy rowerem, a za jej brak można otrzymać mandat. Jak przygotować się do egzaminu na kartę rowerową? Gdzie można wyrobić ten dokument i ile to kosztuje? Najważniejsze zagadnienia zostały omówione w poniższym poradniku.

Karta rowerowa

Czym jest karta rowerowa?

To dokument, który nadaje jej posiadaczowi uprawnienia do kierowania rowerem oraz hulajnogą elektryczną, rozpędzającą się maksymalnie do 20 km/h. Posiadanie karty rowerowej dla pewnej grupy wiekowej jest obowiązkowe!

Dla kogo karta rowerowa?

Kartę rowerową wyrabia się dzieciom w wieku od 10 do 18 lat. Na podstawie tego dokumentu mogą poruszać się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu.

Od ilu lat można wyrobić kartę rowerową?

Do egzaminu na kartę rowerową mogą podchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Dokumentu nie muszą wyrabiać osoby, które:

Czy można jeździć bez karty rowerowej?

Czy można jeździć na rowerze bez karty rowerowej?

Dziecko na rowerze bez karty rowerowej - czy to legalne? Obowiązek posiadania karty rowerowej nie obejmuje dzieci do 10. roku życia oraz osób dorosłych. Jednakże młodzież od 10. do 18. roku życia, która chce się poruszać rowerami, musi posiadać ten dokument, aby uniknąć pouczenia od funkcjonariuszy policji, a w skrajnych przypadkach - nawet mandatu!

Ile kosztuje wyrobienie karty rowerowej?

Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, o ile uczeń podchodzi do egzaminu w szkole. W pozostałych przypadkach może zostać pobrana drobna opłata za wydanie karty rowerowej.

Kto wydaje kartę rowerową?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, wydaje kartę rowerową.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Egzamin na kartę rowerową

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Bytomiu?

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Bytomiu?

Z uwagi na fakt, że jest to dokument, którym posługują się nieletni, egzaminy na kartę rowerową w Bytomiu przeprowadza się w szkołach podstawowych w Bytomiu​​​​. Osoby, które ukończyły już ten etap edukacji, do egzaminu mogą podejść w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Egzaminy organizują także niektóre komisariaty policji. 

Pytania egzaminacyjne

Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową, oprócz samej nauki warto wcześniej rozwiązać kilka przykładowych testów. Gotowe wzory testów dostępne są w Internecie.

Na oficjalnym egzaminie na kartę rowerową mogą pojawić się następujące pytania:

 • obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
 • przypadki, kiedy rowerzysta nie może zawracać,
 • jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych,
 • jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu,
 • w jakiej kolejności kierujący rowerem zobowiązany jest stosować się do norm, znaków, sygnałów świetlnych i poleceń, jeżeli wynika z nich różny sposób zachowania się,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę,
 • w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym,
 • z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie,
 • jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej,
 • jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym,
 • jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania,
 • co to jest ruch kierowany,
 • gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem.

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Osoba podchodząca do egzaminu na kartę rowerową musi znać podstawowe znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się po jezdni. Spis najważniejszych znaków drogowych wraz z objaśnieniem, co oznaczają, znajduje się w sekcji wniosków do pobrania.

Wymagane dokumenty

Aby uczeń mógł podejść do egzaminu, musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego lub wybranego WORD-u:

 • wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,

 • zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm,

 • legitymację szkolną - do wglądu.

Egzamin na kartę rowerową w Bytomiu

Egzamin na kartę rowerową - przebieg

Przed podejściem do egzaminu uczeń musi uczestniczyć w kursie organizowanym w ramach lekcji, w WORD lub ośrodku szkolenia kierowców.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczeń musi odpowiedzieć na 25 pytań, których zakres obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wyposażenia roweru. 

Część praktyczna ma sprawdzić, czy kandydat do otrzymania karty rowerowej potrafi wykonać podstawowe manewry na rowerze. Ta część egzaminu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie roweru do jazdy,

 • jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny,

 • reagowanie na znaki drogowe,

 • zmiana pasa ruchu,

 • ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie,

 • trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,

 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),

 • hamowanie w polu końcowym.

Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 80% pytań oraz poprawnie wykonać minimum 90% zadań praktycznych.

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Część teoretyczna egzaminu trwa 35 minut - czas ten może zostać wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czas egzaminu praktycznego zależy od osoby, która go przeprowadza.

Ile czeka się na wydanie karty rowerowej?

Dokument powinien być gotowy do odebrania po upływie ok. tygodnia od przeprowadzenia egzaminu

Kary za brak karty rowerowej

Jeżeli dziecko zostanie zatrzymane przez funkcjonariuszy i nie będzie posiadało karty rowerowej, może zostać pouczone przez policjanta. Jeżeli sytuacja powtórzy się wielokrotnie, policja powiadomi o tym opiekunów dziecka. W skrajnych przypadkach młody kierowca może otrzymać mandat w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta rowerowa w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę karta rowerowa w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 przy ul. ul. Orląt Lwowskich 12b, lub z 28 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 w Bytomiu

ul. Orląt Lwowskich 12b, 41-902 Bytom

tel. +48322811827 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. 1 Pułku Strzelców Bytomskich

ul. Szymały 124, 41-933 Bytom

tel. +48322866498 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu

ul. Henryka Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322829032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Poli Maciejowskiej w Bytomiu

ul. Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom

tel. +48322813967 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Adama Mickiewicza w Bytomiu

ul. Jana Matejki 15, 41-902 Bytom

tel. +48322813002 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

ul. Worpie 14-16, 41-906 Bytom

tel. +4832280293 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 w Bytomiu

ul. Stanisława Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom

tel. +48322865326 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Bytomiu

ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom

tel. +48322865345 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu

ul. Chorzowska 28H, 41-902 Bytom

tel. +483202820391 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Unicef w Bytomiu

ul. Generała Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom

tel. +48322869737 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego

ul. Bolesława Prusa 10, 41-902 Bytom

tel. +48323894773 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 51 Z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom

tel. +4832280055 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Bytomiu

ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom

tel. +48322810933 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Bytomiu

ul. Bolesława Chrobrego 9, 41-902 Bytom

tel. +48322813035 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Księdza Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Bytomiu

ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom

tel. +4832307850 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

ul. Macieja Rataja 3, 41-905 Bytom

tel. +4832387536 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej Jadwigi w Bytomiu

ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom

tel. +48322862524 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu

ul. Matki Ewy 9, 41-908 Bytom

tel. +48322863657 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana Iii Sobieskiego w Bytomiu

ul. Janusza Korczaka 1, 41-935 Bytom

tel. +48322895317 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu

ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom

tel. +48323867638 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Wacława Kuchara w Bytomiu

ul. Reptowska 86, 41-908 Bytom

tel. +4832280644 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bytomiu

ul. Konstytucji 20/22, 41-905 Bytom

tel. +48323875937 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 43 w Bytomiu

ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom

tel. +48322867227 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Bytomiu

ul. Arki Bożka 21, 41-902 Bytom

tel. +48322821398 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu

ul. Tadeusza Kościuszki 4, 41-936 Bytom

tel. +4832286721 

strona www e-mail

Szkoła Postawowa nr 1 Dla Dorosłych w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom

tel. +48322816076 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu

ul. Józefa Nickla 19, 41-908 Bytom

tel. +48322864154 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 w Bytomiu

ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom

tel. +48322801671 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,1 tys. dokumentów!
Arkusz zaliczeń - karta rowerowa
Pobierz dokument
Lista wybranych znaków drogowych [PDF]

Dokument został przygotowany przez MORD w Krakowie.

Pobierz dokument