Licencja TAXI Częstochowa - warunki uzyskania, wymagane dokumenty, wniosek PDF 2023

Weryfikacja: 6 czerwca 2023

Licencja na TAXI Częstochowa

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy w charakterze taksówkarza. Niewielu jednak wie, że aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać specjalną licencję na przewóz osób. Kto może ją uzyskać? Jak ją zdobyć? Ile kosztuje jej uzyskanie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest licencja taksówkarska?

Warto pamiętać, że nazwa „licencja na taksówkę” to wyłącznie skrót myślowy od „licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. 

Licencję można otrzymać na przewozy:

 • na terenie jednej gminy,
 • obejmujące kilka sąsiadujących gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie,
 • na terenie Warszawy.

Licencję muszą posiadać zarówno tradycyjni taksówkarze, jak i kierowcy Ubera i Bolta.

Jak otrzymać licencję taksówkarską w Częstochowie?

Jakie warunki należy spełniać, aby dostać licencję TAXI w Częstochowie?

Oto kryteria umożliwiające otrzymanie licencji taksówkarskiej:

 • mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w Częstochowie, członkowie organu zarządzającego spółki (osoby prawnej) oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • jeżeli wnioskujący jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu, musi posiadać tytuł prawny do jego dysponowaniem,
 • wnioskujący jak i taksówkarze, których zatrudnia firma lub będzie zatrudniała:
  • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
  • muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo jazdy kategorii B → jak wyrobić prawo jazdy kat. B w Częstochowie?,
  • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
  • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Zasady przewożenia pasażerów

Zasady przewożenia pasażerów

Właściciel licencji może przewozić pasażerów wyłącznie na obszarze, na który otrzymał zezwolenie. Wyjątkiem są następujące przypadki:

 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, który obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz z jednego miasta do drugiego. Z tym że na terenie drugiego miasta kierowca nie może przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie może wykonać kurs powrotny z drugiego miasta na obszar, który obejmuje licencja,
 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja.

 Licencja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o licencję TAXI

Wzór wniosku o licencję na TAXI

Wymagane dokumenty do licencji na taksówkę

Wymagane dokumenty

Aby starać się o licencję na taksówkę, wnioskujący musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

Zdarza się, że niektóre urzędy proszą o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być:

 • prawo jazdy  jak wyrobić prawo jazdy w Częstochowie?,
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI sprawdź, jak zdobyć wpis w dowodzie rejestracyjnym w Częstochowie,
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów -  jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu.

Gdzie złożyć dokumenty w Częstochowie?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie licencji w Częstochowie jest urząd w w Częstochowie. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet, za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

Ile kosztuje licencja na taksówkę w Częstochowie?

Ile kosztuje licencja taxi w Częstochowie ?

Opłata za wydanie licencji zależy od okresu i obszaru, na jaki ma być wydana. Wnioskujący będzie musiał zapłacić od 200 do 450 złotych.

 • od 200 zł rocznie za licencję na teren jednej gminy i okres od 2 do 15 lat,
 • do 450 zł za licencję na obszar miasta stołecznego Warszawy ważną od 30 do 50 lat.

Dokładne kwoty zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dodatkowo wnioskujący musi zapłacić za wypis. Opłata wynosi 1% opłaty za licencję.

Przykład: jeżeli taksówkarzowi wydano licencję, za którą zapłacił 200 złotych, wówczas za wypis zapłaci 2 złote.

Ile ważna jest licencja taksówkarska?

Okres ważności licencji na TAXI zależy przede wszystkim od wartości wpisanej we wniosku — wnioskujący może uzyskać licencję na co najmniej 2 lata i maksymalnie 50 lat.

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 rokiem, które nie zostały dostosowane do wzoru licencji obowiązującego od 2020 roku, utraciły swoją ważność 31 grudnia 2022 roku. Wynika to z ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jeśli posiadana licencja nie jest dostosowana do obowiązującego wzoru, należy jak najszybciej  skontaktować się jak najszybciej z urzędem, który wydał licencję na taksówkę.

Ile się czeka na licencję taxi?

Na wydanie licencji na taksówkę czeka się zazwyczaj nie dłużej niż miesiąc. Termin może wydłużyć się do 2 miesięcy (wnioskujący zostanie o tym fakcie poinformowany).

Kary za brak licencji na taksówkę

Kierowcy taksówek, nieposiadający odpowiedniego zezwolenia, muszą liczyć się z karami finansowymi. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
 • 2 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę licencja TAXI w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę licencja TAXI w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Śląska 11/13.

Urząd Miasta w Częstochowie

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

tel. +48343707100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licencja TAXI online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,7 tys. dokumentów!
Przykładowy wniosek o wydanie licencji na taksówkę
Pobierz dokument
Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Pobierz dokument