Karta rowerowa Rzeszów - pytania, znaki drogowe i egzamin na kartę rowerową 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl 6 min. czytania

Karta rowerowa to dokument, którym posługują się głównie dzieci oraz młodzież. Uprawnia ona do jazdy rowerem, a za jej brak można otrzymać mandat. Jak przygotować się do egzaminu na kartę rowerową? Gdzie można wyrobić ten dokument i ile to kosztuje? Najważniejsze zagadnienia zostały omówione w poniższym poradniku.

Karta rowerowa

Czym jest karta rowerowa?

To dokument, który nadaje jej posiadaczowi uprawnienia do kierowania rowerem oraz hulajnogą elektryczną, rozpędzającą się maksymalnie do 20 km/h. Posiadanie karty rowerowej dla pewnej grupy wiekowej jest obowiązkowe!

Dla kogo karta rowerowa?

Kartę rowerową wyrabia się dzieciom w wieku od 10 do 18 lat. Na podstawie tego dokumentu mogą poruszać się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu.

Od ilu lat można wyrobić kartę rowerową?

Do egzaminu na kartę rowerową mogą podchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Dokumentu nie muszą wyrabiać osoby, które:

Czy można jeździć bez karty rowerowej?

Czy można jeździć na rowerze bez karty rowerowej?

Dziecko na rowerze bez karty rowerowej - czy to legalne? Obowiązek posiadania karty rowerowej nie obejmuje dzieci do 10. roku życia oraz osób dorosłych. Jednakże młodzież od 10. do 18. roku życia, która chce się poruszać rowerami, musi posiadać ten dokument, aby uniknąć pouczenia od funkcjonariuszy policji, a w skrajnych przypadkach - nawet mandatu!

Ile kosztuje wyrobienie karty rowerowej?

Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, o ile uczeń podchodzi do egzaminu w szkole. W pozostałych przypadkach może zostać pobrana drobna opłata za wydanie karty rowerowej.

Kto wydaje kartę rowerową?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, wydaje kartę rowerową.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Egzamin na kartę rowerową

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Rzeszowie?

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Rzeszowie?

Z uwagi na fakt, że jest to dokument, którym posługują się nieletni, egzaminy na kartę rowerową w Rzeszowie przeprowadza się w szkołach podstawowych w Rzeszowie​​​​. Osoby, które ukończyły już ten etap edukacji, do egzaminu mogą podejść w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Egzaminy organizują także niektóre komisariaty policji. 

Pytania egzaminacyjne

Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową, oprócz samej nauki warto wcześniej rozwiązać kilka przykładowych testów. Gotowe wzory testów dostępne są w Internecie.

Na oficjalnym egzaminie na kartę rowerową mogą pojawić się następujące pytania:

 • obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
 • przypadki, kiedy rowerzysta nie może zawracać,
 • jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych,
 • jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu,
 • w jakiej kolejności kierujący rowerem zobowiązany jest stosować się do norm, znaków, sygnałów świetlnych i poleceń, jeżeli wynika z nich różny sposób zachowania się,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę,
 • w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym,
 • z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie,
 • jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej,
 • jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym,
 • jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania,
 • co to jest ruch kierowany,
 • gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem.

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Osoba podchodząca do egzaminu na kartę rowerową musi znać podstawowe znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się po jezdni. Spis najważniejszych znaków drogowych wraz z objaśnieniem, co oznaczają, znajduje się w sekcji wniosków do pobrania.

Wymagane dokumenty

Aby uczeń mógł podejść do egzaminu, musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego lub wybranego WORD-u:

 • wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,

 • zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm,

 • legitymację szkolną - do wglądu.

Egzamin na kartę rowerową w Rzeszowie

Egzamin na kartę rowerową - przebieg

Przed podejściem do egzaminu uczeń musi uczestniczyć w kursie organizowanym w ramach lekcji, w WORD lub ośrodku szkolenia kierowców.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczeń musi odpowiedzieć na 25 pytań, których zakres obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wyposażenia roweru. 

Część praktyczna ma sprawdzić, czy kandydat do otrzymania karty rowerowej potrafi wykonać podstawowe manewry na rowerze. Ta część egzaminu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie roweru do jazdy,

 • jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny,

 • reagowanie na znaki drogowe,

 • zmiana pasa ruchu,

 • ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie,

 • trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,

 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),

 • hamowanie w polu końcowym.

Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 80% pytań oraz poprawnie wykonać minimum 90% zadań praktycznych.

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Część teoretyczna egzaminu trwa 35 minut - czas ten może zostać wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czas egzaminu praktycznego zależy od osoby, która go przeprowadza.

Ile czeka się na wydanie karty rowerowej?

Dokument powinien być gotowy do odebrania po upływie ok. tygodnia od przeprowadzenia egzaminu

Kary za brak karty rowerowej

Jeżeli dziecko zostanie zatrzymane przez funkcjonariuszy i nie będzie posiadało karty rowerowej, może zostać pouczone przez policjanta. Jeżeli sytuacja powtórzy się wielokrotnie, policja powiadomi o tym opiekunów dziecka. W skrajnych przypadkach młody kierowca może otrzymać mandat w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta rowerowa w Rzeszowie?

Aby załatwić sprawę karta rowerowa w Rzeszowie, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 2 pod adresem ul. Aleksandra Kamińskiego 12 w Rzeszowie, lub z 41 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

adres: ul. Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów

tel. +4817748231 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie

adres: ul. Miła 58, 35-304 Rzeszów

tel. +4817748386 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

adres: ul. Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel. +4817748233 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Rzeszowie

adres: ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów

tel. +4817748246 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Rudolfa Aurigi w Rzeszowie

adres: ul. Piotra Czajkowskiego 11, 35-602 Rzeszów

tel. +4817748257 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

adres: ul. Stefana Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów

tel. +4817748356 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

adres: ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów

tel. +4817748202 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie

adres: ul. Klementyny Hoffmanowej 11, 35-016 Rzeszów

tel. +4817748203 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Rzeszowie

adres: al. prof. Adama Krzyżanowskiego 24, 35-329 Rzeszów

tel. +4817748260 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Juliana Przybosia w Rzeszowie

adres: ul. Lwowska 17, 35-301 Rzeszów

tel. +4817748241 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła Ii w Rzeszowie

adres: ul. bp. Józefa Sebastiana Pelczara 3, 35-310 Rzeszów

tel. +4817748255 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

adres: ul. Dominikańska 4, 35-077 Rzeszów

tel. +4817748235 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ks. Piotra Skargi w Rzeszowie

adres: ul. Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów

tel. +4817748252 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Jana Kantego w Rzeszowie

adres: ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów

tel. +4817748243 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie

adres: ul. Staroniwska 55, 35-101 Rzeszów

tel. +4817748245 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie

adres: ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów

tel. +4817748384 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie

adres: ul. Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów

tel. +4817748207 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowowa Specjalna nr 20 w Rzeszowie

adres: ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

tel. +4817748317 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 35 w Rzeszowie

adres: ul. Pogwizdowska 139, 35-212 Rzeszów

tel. +4817748221 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie

adres: ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów

tel. +4817748240 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie

adres: ul. Matysowska 101, 35-330 Rzeszów

tel. +48177483876 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie

adres: ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów

tel. +4817748364 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rzeszowie

adres: ul. Rubinowa 4, 35-322 Rzeszów

tel. +48177483757 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie

adres: ul. Sanocka 70, 35-514 Rzeszów

tel. +48178592083 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Iii Sobieskiego w Rzeszowie

adres: ul. Dębicka 288, 35-213 Rzeszów

tel. +48177483612 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 w Rzeszowie

adres: ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów

tel. +4817748160 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

adres: ul. bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

tel. +48177482494 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii Sióstr Prezentek w Rzeszowie

adres: ul. ks. Józefa Jałowego 1, 35-010 Rzeszów

tel. +48178536442 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 32 w Rzeszowie

adres: ul. Budziwojska 149, 35-317 Rzeszów

tel. +4853659067 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 26 w Rzeszowie

adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 66a, 35-036 Rzeszów

tel. +48177483824 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie

adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów

tel. +4817748263 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

adres: ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów

tel. +4817748277 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie

adres: ul. Miodowa 6, 35-328 Rzeszów

tel. +4817748273 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 33 w Rzeszowie

adres: ul. Hetmańska 38, 35-045 Rzeszów

tel. +48177482094 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych w Rzeszowie

adres: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

tel. +48177481203 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 w Rzeszowie

adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów

tel. +48178754586 

e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,4 tys. dokumentów!
Arkusz zaliczeń - karta rowerowa
Pobierz dokument
Lista wybranych znaków drogowych [PDF]

Dokument został przygotowany przez MORD w Krakowie.

Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu