Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy Częstochowa - wniosek [PDF, DOC] wzór 2023

Weryfikacja: 28 kwietnia 2023

Odwołanie od zatrzymania prawa jazdy

Jeżeli kierowca ma podstawy, aby sądzić, że funkcjonariusze bezprawnie zatrzymali jego prawo jazdy, może odwołać się od ich decyzji. Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy? Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy i gdzie złożyć wniosek? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Za co kierowcy może grozić zatrzymanie prawa jazdy?

Policjant zatrzymuje prawo jazdy kierowcy w przypadku:

 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy → dowiedz się, jak wyrobić prawo jazdy w Częstochowie,
 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • jazdy z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,
 • przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcji pojazdu niepodlegającego rejestracji,
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby:
  • 24 punktów karnych w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny,
  • 20 punktów karnych - jeżeli kierowca posiada prawo jazdy krócej niż rok,
 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
 • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
 • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
 • braku zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym → sprawdź: badanie techniczne pojazdu w Częstochowie,
 • braku zaświadczenia w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, 
 • braku dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej - gdy na kierowcę został nałożony obowiązek posiadania takiej blokady,
 • popełnienia w okresie próbnym (2 lat od uzyskania prawa jazdy) trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Skutkiem zatrzymania prawa jazdy jest zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, które wymagają posiadania uprawnień.

Kiedy kierowca może odwołać się od zatrzymania prawa jazdy?

Kierowca ma prawo złożyć odwołanie, jeżeli sądzi, że funkcjonariusz niesłusznie zatrzymał dokument. Odwołanie może złożyć w ciągu 14 dni od dnia odebrania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Jak napisać odwołanie od zatrzymania prawa jazdy?

Odwołanie należy sporządzić w formie pisemnej. Dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • dane kierowcy składającego odwołanie: imię, nazwisko, dane do kontaktu,
 • adres właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • dane pośrednika, który przyjmie odwołanie - starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
 • numer, dzień wydania, organ wydający i datę odebrania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 • uzasadnienie,
 • podpis osoby składającej odwołanie,
 • lista załączników.

Aby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania, warto skonsultować jego treść podczas porady prawnej.

Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy [PDF, DOC] 2023

Poniżej znajduje się wzór odwołania od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.

Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy - PDF, DOC

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w w Częstochowie?

Odwołanie należy złożyć w urzędzie w Częstochowie - starosta lub prezydent przekaże je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), które będzie rozpatrzało prośbę.

Ile kosztuje złożenie odwołania?

Ile kosztuje złożenie odwołania?

Odwołanie się od postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest bezpłatne.

Ile czeka się na rozpatrzenie odwołania w w Częstochowie?

Starosta ma 7 dni na przekazanie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeżeli SKO przychyli się do złożonego odwołania, wyda decyzję o niezwłocznym zwróceniu kierowcy odebranego prawa jazdy.

Odmowa kolegium odwoławczego - co robić?

Jeżeli kolegium odwoławcze odrzuci odwołanie, sprawę można skierować do właściwego miejscowo sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od dnia odebrania odmowy. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę odwołanie od zatrzymania prawa jazdy w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę odwołanie od zatrzymania prawa jazdy w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Śląska 11/13, lub z 1 inną instytucją.

Urząd Miasta w Częstochowie

ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

tel. +48343707100 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

ul. J.III. Sobieskiego 9, 42 – 217 Częstochowa

tel. +48343229161 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:45 godziny otwarcia

pon: 07:45-15:00
wt: 07:45-15:30
śr-czw: 07:45-15:00
pt: 07:45-14:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 37,0 tys. dokumentów!
Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy [DOC]
Pobierz dokument
Wzór odwołania od zatrzymania prawa jazdy [PDF]
Pobierz dokument