Upoważnienie do odbioru prawa jazdy Częstochowa - wzór [DOC, PDF] 2023

Weryfikacja: 11 kwietnia 2023

Jeśli kierowca nie może osobiście odebrać swojego prawa jazdy, może wyznaczyć pełnomocnika, który zrobi to za niego. Odbiór prawa jazdy przez członka rodziny lub inną osobę jest możliwy tylko w sytuacji, gdy posiada ona pisemne upoważnienie. Jak napisać pełnomocnictwo? Co powinien zawierać druk upoważnienia? Kto może zostać pełnomocnikiem i odebrać prawo jazdy z wydziału komunikacji? Odpowiedzi znajdują się w poniżym poradniku. 

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnik musi być osobą fizyczną posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli co najmniej 13-letnią. Może być znajomym, przyjacielem lub członkiem rodziny upoważniającego.

Kierowca w każdym momencie może zrezygnować z pełnomocnictwa - wystarczy, że złoży wypowiedzenie pełnomocnictwa.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa w Częstochowie?

Udzielenie komuś pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. Upoważniający zapłaci:

 • 17 zł - koszt standardowego pełnomocnictwa,
 • 22 zł - koszt pełnomocnictwa z poświadczeniem za zgodność z oryginałem, które traktowane jest na równi z oryginalnym dokumentem, może przydać się w przypadku, gdy nie ma możliwości dostarczenia oryginału, który niezbędny jest do załatwienia danej sprawy.

Odbiór prawa jazdy przez członka rodziny, na przykład małżonka, rodzeństwo, dziecko, dziadków lub rodzica, nie jest obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami. Udzielenie pełnomocnictwa krewnemu jest bezpłatne.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta/Gminy w Częstochowie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy w Częstochowie

Wymagane dokumenty

Aby odbiór prawa jazdy przez członka rodziny lub inną osobę był możliwy, pełnomocnik musi mieć przy sobie:

 • wypełniony druk pełnomocnictwa,
 • dowód tożsamości - do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - dowiedz się, ile wynoszą opłaty skarbowe w Częstochowie.

Druk upoważnienia do odbioru prawa jazdy

Druk upoważnienia do odbioru prawa jazdy - co powinien zawierać?

Aby druk pełnomocnictwa mógł być respektowany przez urzędnika, powinien zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,
 • dane osoby upoważniającej:
 • dane pełnomocnika: 
  • imię i nazwisko, 
  • adres zamieszkania,  
  • rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
 • określenie czynności, do której upoważnia się osobę - w tym przypadku odbiór prawa jazdy,
 • podpis osoby upoważniającej.

Pełnomocnictwo musi być zawarte w formie pisemnej!

Wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy -  PDF, DOC

Poniżej znajduje się wzór druku pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy w dwóch formatach: PDF oraz DOC.

Wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru prawa jazdy w Częstochowie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru prawa jazdy w Częstochowie, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta Częstochowa Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich przy ul. Jerzego Waszyngtona 5.

Urząd Miasta Częstochowa Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich

Jerzego Waszyngtona 5, 42-200  Częstochowa

tel. +48343707724 

strona www rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon-pt: 07:30-15:30
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [DOCX, PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,6 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru prawa jazdy [DOC]
Pobierz dokument
Upoważnienie do odbioru prawa jazdy [PDF]
Pobierz dokument