Karta rowerowa Katowice - pytania, znaki drogowe i egzamin na kartę rowerową 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl

Karta rowerowa to dokument, którym posługują się głównie dzieci oraz młodzież. Uprawnia ona do jazdy rowerem, a za jej brak można otrzymać mandat. Jak przygotować się do egzaminu na kartę rowerową? Gdzie można wyrobić ten dokument i ile to kosztuje? Najważniejsze zagadnienia zostały omówione w poniższym poradniku.

Karta rowerowa

Czym jest karta rowerowa?

To dokument, który nadaje jej posiadaczowi uprawnienia do kierowania rowerem oraz hulajnogą elektryczną, rozpędzającą się maksymalnie do 20 km/h. Posiadanie karty rowerowej dla pewnej grupy wiekowej jest obowiązkowe!

Dla kogo karta rowerowa?

Kartę rowerową wyrabia się dzieciom w wieku od 10 do 18 lat. Na podstawie tego dokumentu mogą poruszać się po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu.

Od ilu lat można wyrobić kartę rowerową?

Do egzaminu na kartę rowerową mogą podchodzić dzieci, które ukończyły 10 lat.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Dokumentu nie muszą wyrabiać osoby, które:

Czy można jeździć bez karty rowerowej?

Czy można jeździć na rowerze bez karty rowerowej?

Dziecko na rowerze bez karty rowerowej - czy to legalne? Obowiązek posiadania karty rowerowej nie obejmuje dzieci do 10. roku życia oraz osób dorosłych. Jednakże młodzież od 10. do 18. roku życia, która chce się poruszać rowerami, musi posiadać ten dokument, aby uniknąć pouczenia od funkcjonariuszy policji, a w skrajnych przypadkach - nawet mandatu!

Ile kosztuje wyrobienie karty rowerowej?

Wyrobienie dokumentu jest bezpłatne, o ile uczeń podchodzi do egzaminu w szkole. W pozostałych przypadkach może zostać pobrana drobna opłata za wydanie karty rowerowej.

Kto wydaje kartę rowerową?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, dyrektor szkoły, do której uczęszcza dziecko, wydaje kartę rowerową.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Egzamin na kartę rowerową

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Katowicach?

Gdzie wyrobić kartę rowerową w Katowicach?

Z uwagi na fakt, że jest to dokument, którym posługują się nieletni, egzaminy na kartę rowerową w Katowicach przeprowadza się w szkołach podstawowych w Katowicach​​​​. Osoby, które ukończyły już ten etap edukacji, do egzaminu mogą podejść w wybranym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. Egzaminy organizują także niektóre komisariaty policji. 

Pytania egzaminacyjne

Przed przystąpieniem do egzaminu na kartę rowerową, oprócz samej nauki warto wcześniej rozwiązać kilka przykładowych testów. Gotowe wzory testów dostępne są w Internecie.

Na oficjalnym egzaminie na kartę rowerową mogą pojawić się następujące pytania:

 • obowiązkowe wyposażenie roweru oraz czynności kontrolne,
 • przypadki, kiedy rowerzysta nie może zawracać,
 • jak powinien zachować się rowerzysta, korzystając z drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów i pieszych,
 • jak powinien postępować rowerzysta, chcąc włączyć się do ruchu,
 • w jakiej kolejności kierujący rowerem zobowiązany jest stosować się do norm, znaków, sygnałów świetlnych i poleceń, jeżeli wynika z nich różny sposób zachowania się,
 • jakie warunki muszą być spełnione, aby przewozić na rowerze inną osobę,
 • w jaki sposób pojazdy sygnalizują, że są uprzywilejowane w ruchu drogowym,
 • z którego pasa ruchu rowerzysta może przejeżdżać na wprost przez skrzyżowanie,
 • jak odróżnić jezdnię jednokierunkową od dwukierunkowej,
 • jak powinien zachować się kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, jeżeli dla jego kierunku zapaliło się żółte światło na sygnalizatorze świetlnym,
 • jakie ograniczenia obowiązują kierującego rowerem w strefie zamieszkania,
 • co to jest ruch kierowany,
 • gdzie jest zabronione zatrzymanie się rowerem.

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Znaki drogowe do egzaminu na kartę rowerową

Osoba podchodząca do egzaminu na kartę rowerową musi znać podstawowe znaki drogowe, aby bezpiecznie poruszać się po jezdni. Spis najważniejszych znaków drogowych wraz z objaśnieniem, co oznaczają, znajduje się w sekcji wniosków do pobrania.

Wymagane dokumenty

Aby uczeń mógł podejść do egzaminu, musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego lub wybranego WORD-u:

 • wypełniony przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela (wychowawcę) arkusz zaliczeń,

 • zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm,

 • legitymację szkolną - do wglądu.

Egzamin na kartę rowerową w Katowicach

Egzamin na kartę rowerową - przebieg

Przed podejściem do egzaminu uczeń musi uczestniczyć w kursie organizowanym w ramach lekcji, w WORD lub ośrodku szkolenia kierowców.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.

Podczas części teoretycznej uczeń musi odpowiedzieć na 25 pytań, których zakres obejmuje wiedzę ogólną z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy oraz wyposażenia roweru. 

Część praktyczna ma sprawdzić, czy kandydat do otrzymania karty rowerowej potrafi wykonać podstawowe manewry na rowerze. Ta część egzaminu składa się z następujących etapów:

 • przygotowanie roweru do jazdy,

 • jazda rowerem na wprost - ruch prawostronny,

 • reagowanie na znaki drogowe,

 • zmiana pasa ruchu,

 • ósemka- pierwszy przejazd techniczny bez podpórek i bez najeżdżania na linie,

 • trzykrotne ustępowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym,

 • slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),

 • hamowanie w polu końcowym.

Aby zdać egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na minimum 80% pytań oraz poprawnie wykonać minimum 90% zadań praktycznych.

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Ile trwa egzamin na kartę rowerową?

Część teoretyczna egzaminu trwa 35 minut - czas ten może zostać wydłużony dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Czas egzaminu praktycznego zależy od osoby, która go przeprowadza.

Ile czeka się na wydanie karty rowerowej?

Dokument powinien być gotowy do odebrania po upływie ok. tygodnia od przeprowadzenia egzaminu

Kary za brak karty rowerowej

Jeżeli dziecko zostanie zatrzymane przez funkcjonariuszy i nie będzie posiadało karty rowerowej, może zostać pouczone przez policjanta. Jeżeli sytuacja powtórzy się wielokrotnie, policja powiadomi o tym opiekunów dziecka. W skrajnych przypadkach młody kierowca może otrzymać mandat w wysokości 200 złotych.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę karta rowerowa w Katowicach?

Aby załatwić sprawę karta rowerowa w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii pod adresem ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24 w Katowicach, lub z 55 innymi instytucjami.

Szkoła Podstawowa nr 15 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła Ii w Katowicach

adres: ul. Ks. bpa Stanisława Adamskiego 24, 40-069 Katowice

tel. +48322517504 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 9 Im im. Jana Brzechwy w Katowicach

adres: ul. Panewnicka 172, 40-772 Katowice

tel. +48322527884 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach

adres: ul. Juliusza Zarębskiego 2, 40-854 Katowice

tel. +48322547699 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

adres: al. Bolesława Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

tel. +48322541651 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach

adres: ul. Jacka Malczewskiego 1, 40-748 Katowice

tel. +48322029719 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Prof.władysława Szafera w Katowicach

adres: ul. Stanisława Łętowskiego 18, 40-648 Katowice

tel. +48322028188 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Franciszka Żwirki I Stanisława Wigury w Katowicach

adres: ul. Kazimierza Lepszego 2, 40-750 Katowice

tel. +48322028375 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

adres: ul. Karola Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice

tel. +4832255423 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

adres: ul. Zielonogórska 3, 40-710 Katowice

tel. +48322525168 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dzieci Chorych im. Krystyny Bochenek w Katowicach

adres: ul. Medyków 16, 40-752 Katowice

tel. +48322071675 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach

adres: ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice

tel. +4832253957 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Jana Pawła Ii Specjalna w Katowicach

adres: ul. ks. Franciszka Ścigały 17, 40-208 Katowice

tel. +48322047671 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 55 Specjalna w Katowicach

adres: ul. ks. bp. Herberta Bednorza 13, 40-384 Katowice

tel. +48322569067 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna w Katowicach

adres: ul. Zamkowa 2a, 40-413 Katowice

tel. +48322557195 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach

adres: ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13, 40-134 Katowice

tel. +48322583518 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 42 im. Józefy Kantorówny w Katowicach

adres: ul. Wiosny Ludów 22, 40-374 Katowice

tel. +48322568276 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach

adres: ul. Janusza Korczaka 11, 40-338 Katowice

tel. +48322568308 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

adres: ul. Bielska 14, 40-749 Katowice

tel. +48322556207 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 59 im. Jana Matejki w Katowicach

adres: ul. Bolesława Chrobrego 5, 40-881 Katowice

tel. +48322546579 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Józefa Kocurka w Katowicach

adres: ul. Juliana Ordona 3d, 40-164 Katowice

tel. +48322584813 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 58 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach

adres: al. Aleja Bolesława Krzywoustego 11, 40-870 Katowice

tel. +48322543679 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach

adres: ul. Jagiellońska 18, 40-035 Katowice

tel. +48322510688 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach

adres: al. Walentego Roździeńskiego 82, 40-203 Katowice

tel. +48322586502 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników Z Wujka w Katowicach

adres: ul. J. Gallusa 5, 40-594 Katowice

tel. +48322521118 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

adres: ul. Sokolska 23, 40-086 Katowice

tel. +48322596665 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach

adres: ul. Morawa 86, 40-354 Katowice

tel. +48322569825 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach

adres: pl. Wyzwolenia 18, 40-423 Katowice

tel. +48322557147 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach

adres: ul. Kukułek 2a, 40-533 Katowice

tel. +48322512301 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach

adres: ul. Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice

tel. +48322555036 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

adres: ul. Jana Dekerta 1, 40-140 Katowice

tel. +48322581889 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

adres: ul. Krzyżowa 12, 40-111 Katowice

tel. +48322502752 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Katowicach

adres: ul. Michała Wolskiego 3, 40-859 Katowice

tel. +48322542003 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Marii Grzegorzewskiej Specjalna w Katowicach

adres: ul. Bolesława Chrobrego 4, 40-881 Katowice

tel. +48322541867 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Miarki w Katowicach

adres: ul. Sportowa 29, 40-106 Katowice

tel. +48322546601 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach

adres: ul. Walerego Wróblewskiego 42, 40-214 Katowice

tel. +48322583566 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 47 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Lompy w Katowicach

adres: ul. Józefa Grzegorzka 4, 40-309 Katowice

tel. +48322566206 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Bohaterów Monte Cassino w Katowicach

adres: ul. Mariana Sobańskiego 86, 40-685 Katowice

tel. +4832202932 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 Dla Dorosłych w Katowicach

adres: ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice

tel. +48322539978 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Katowicach

adres: ul. Hetmańska 8, 40-560 Katowice

tel. +48322527885 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Karola Miarki w Katowicach

adres: ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 160, 40-614 Katowice

tel. +48322028212 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

adres: ul. Słowiańska 1, 40-216 Katowice

tel. +48322599856 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej w Katowicach

adres: ul. Wojciecha 9, 40-474 Katowice

tel. +48322560698 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 56 im. Henryka Sławika w Katowicach

adres: ul. Spółdzielczości 21, 40-642 Katowice

tel. +48322028354 

e-mail

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 18 w Katowicach

adres: ul. Medyków 27, 40-751 Katowice

tel. +48322526223 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 16 w Katowicach

adres: ul. Stanisława Staszica 2, 40-230 Katowice

tel. +48322552084 

e-mail

Szkoła Podstawowa Dla Dorosłych nr 2 w Katowicach

adres: ul. Techników 11, 40-326 Katowice

tel. +48322566372 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 30,8 tys. dokumentów!
Arkusz zaliczeń - karta rowerowa
Pobierz dokument
Lista wybranych znaków drogowych [PDF]

Dokument został przygotowany przez MORD w Krakowie.

Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu