Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2024 Śrem

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 kwietnia 2024 4 min. czytania

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Śremie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Śremie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Śremie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Śremie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Śremie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Śremie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Śremie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Śremie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Śremie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie pod adresem ul. Adama Mickiewicza 91 w Śremie, lub z 13 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 2 "Słoneczna Gromada" w Śremie

adres: ul. Adama Mickiewicza 91, 63-100 Śrem

tel. +48612835663 

strona www e-mail

Przedszkole nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

adres: ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 3, 63-100 Śrem

tel. +48612837344 

strona www e-mail

Przedszkole Z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie

adres: ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4, 63-100 Śrem

tel. +48612836181 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie

adres: ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem

tel. +48612836152 

strona www e-mail

Publiczne Przedszkole "Niezapominajka" w Śremie

adres: ul. Józefa Dutkiewicza 13, 63-100 Śrem

tel. +4861283053 

strona www e-mail

Przedszkole "Pod Wierzbami" w Śremie

adres: ul. Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem

tel. +48612836256 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

adres: ul. Jana Kochanowskiego 2, 63-100 Śrem

tel. +48612835462 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

adres: ul. Ignacego Paderewskiego 4, 63-100 Śrem

tel. +48612836508 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie

adres: ul. Stefana Grota Roweckiego 10, 63-100 Śrem

tel. +4861283507 

strona www e-mail

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła Ii w Śremie

adres: ul. Stanisława Staszica 1, 63-100 Śrem

tel. +48618909917 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

adres: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 63-100 Śrem

tel. +48618833528 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

adres: ul. Szkolna 4, 63-100 Śrem

tel. +48612830866 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

adres: ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A, 63-100 Śrem

tel. +48612834414 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,5 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu