Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2024 Sławno

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 kwietnia 2024 4 min. czytania

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Sławnie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Sławnie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Sławnie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Sławnie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Sławnie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Sławnie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Sławnie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Sławnie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Sławnie, należy skontaktować się z instytucją Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie, Sławno nr 40 pod adresem Sławno w Sławnie, lub z 11 innymi instytucjami.

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie, Sławno nr 40

adres: Sławno, 26-625 Sławno

tel. +48483121322 

strona www e-mail

Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sławnie

adres: al. Aleja Wojska Polskiego 2, 76-100 Sławno

tel. +4859810788 

strona www e-mail

Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Sławnie

adres: ul. Jedności Narodowej 22, 76-100 Sławno

tel. +48598103875 

strona www e-mail

Przedszkole nr 3 im. Jasia I Małgosi w Sławnie

adres: ul. Filtrowa 1, 76-100 Sławno

tel. +48598103252 

e-mail

Przedszkole nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie

adres: ul. Augusta Cieszkowskiego 1, 76-100 Sławno

tel. +48598107957 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła Ii w Sławnie

adres: ul. Szkolna 10, 26-332 Sławno

tel. +48447551858 

strona www e-mail

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sławnie

adres: Sławno, 26-625 Sławno

tel. +48486186032 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sławnie

adres: ul. Stefanii Sempołowskiej 3, 76-100 Sławno

tel. +4859810738 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sławnie

adres: pl. Plac Sportowy 1, 76-100 Sławno

tel. +48597597111 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 17,0 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu