Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2024 Oława

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 kwietnia 2024 4 min. czytania

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w miejscowości Oława, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w miejscowości Oława jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w miejscowości Oława wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w miejscowości Oława?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w miejscowości Oława nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w miejscowości Oława?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w miejscowości Oława. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w miejscowości Oława?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w miejscowości Oława, należy skontaktować się z instytucją Miejskie Przedszkole nr 2 w Oławie pod adresem ul. Lipowa 20A w miejscowości , lub z 14 innymi instytucjami.

Miejskie Przedszkole nr 2 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Lipowa 20A, 55-200 Oława

tel. +48713132542 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 4 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. 1 Maja 33, 55-200 Oława

tel. +48713132379 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 1 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Jarosława Iwaszkiewicza 11, 55-200 Oława

tel. +48713038014 

strona www e-mail

Miejskie Przedszkole nr 3 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Bolesława Chrobrego 30A, 55-200 Oława

tel. +48713137429 

strona www e-mail

Przedszkole Specjalne nr 5 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Jarosława Iwaszkiewicza 9a, 55-200 Oława

tel. +4871734591 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Żołnierzy Armii Krajowej 21, 55-200 Oława

tel. +48713132817 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła Ii w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Władysława Broniewskiego 6, 55-200 Oława

tel. +48713132541 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Jarosława Iwaszkiewicza 9a, 55-200 Oława

tel. +4871734591 

e-mail

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. ks. Franciszka Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława

tel. +48713133744 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orląt Lwowskich w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Lwowska 3, 55-200 Oława

tel. +48713033301 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie w miejscowości Oława

adres: ul. Sportowa 6, 55-200 Oława

tel. +48713137256 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,0 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu