Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły, świetlicy - wzór [PDF, DOC] 2024 Chorzów

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 kwietnia 2024 4 min. czytania

Jeśli rodzic lub opiekun prawny nie może samodzielnie odebrać dziecka ze szkoły, przedszkola lub żłobka w Chorzowie, dobrym rozwiązaniem jest upoważnienie do jego odbioru osoby, która może zrobić to w jego imieniu. Poniższy poradnik zawiera wzór w formacie PDF i DOC oraz wyjaśnia jak napisać upoważnienie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły, przedszkola, żłobka

Odbiór dziecka z placówki oświatowej w Chorzowie jest dla wielu rodziców sprawą kluczową dla bezpieczeństwa pociechy. Najczęściej angażuje się do tego starsze rodzeństwo oraz najbliższą rodzinę: babcie, dziadków, ciocie i wujków. Jednak należy pamiętać, że “z marszu” przedszkole czy szkoła nie wyda dziecka żadnej osobie. Zgłaszający się musi okazać odpowiednie jednorazowe upoważnienie lub być na liście osób upoważnionych, zgłoszonych placówce w Chorzowie wcześniej.

Kiedy dziecko może samo wracać ze szkoły w Chorzowie?

O ile nie ma wątpliwości, że małe dzieci należy odbierać ze żłobków i przedszkoli, tak w przypadku szkoły istotny będzie wiek dziecka (dokładna data, nie rocznik). Decydują o tym dwa czynniki:

 • prawny (wg przepisów Prawa o Ruchu Drogowym):

  • samodzielnie po ukończeniu 7 lat,

  • do ukończenia 7. r.ż. tylko w towarzystwie osoby, która ukończyła przynajmniej 10 lat,

 • statutowy (wg wewnętrznych przepisów placówki oświatowej):

  • szkoła może zapisać w swoim regulaminie, że na przykład do 12. r.ż. dzieci nie mogą samodzielnie opuszczać placówki i musi odebrać je wskazana osoba dorosła.

Jak zgłosić osoby upoważnione do cyklicznego odbioru dziecka z przedszkola lub żłobka?

Najczęściej placówki mają wewnętrzne formularze zgłoszeniowe, w których wskazuje się osoby upoważnione do odbioru dziecka. Ważne jest, aby formularz zawierał dane osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, które pracownik placówki będzie mógł porównać z przedstawionym dokumentem. Tylko na tej podstawie może przekazać dziecko pod opiekę innej osobie.

Jeśli placówka w Chorzowie nie ma własnych formularzy, można wykorzystać poniższy druk, zaznaczając na przykład cały rok szkolny w zakresie dat obowiązywania upoważnienia.

Odbiór-dziecka ze szkoły, przedszkola - wzór upoważnienia

Jak napisać jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z placówki w Chorzowie?

Może się zdarzyć, że w wyjątkowej sytuacji po dziecko pojedzie nowa osoba, niezgłoszona wcześniej placówce w Chorzowie. W takim wypadku wymagane będzie jednorazowe upoważnienie, z czytelnym podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Warto również zadzwonić lub wysłać wiadomość do placówki i uprzedzić pracowników o takiej sytuacji.

Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka lub przedszkola powinno zostać sporządzone w formie pisemnej - jest to szczególnie ważne, ponieważ mocodawca powinien dokładnie określić zakres czynności, do których upoważnia wybraną przez siebie osobę. Dokument musi zawierać odręczny podpis upoważniającego.

Aby upoważnienie było respektowane, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i datę,

 • tytuł pisma - upoważnienie,

 • dane osoby upoważniającej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane osoby upoważnionej:

  • imię, nazwisko,

  • numer PESEL lub numer dowodu osobistego,

  • adres zamieszkania,

 • dane dziecka:

  • imię, nazwisko,

  • data urodzenia,

 • nazwa szkoły, przedszkola lub żłobka,

 • czas obowiązywania upoważnienia - czy jest ono stałe, czy tymczasowe,

 • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, żłobka, szkoły lub świetlicy w PDF i DOC 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Chorzowie?

Aby załatwić sprawę upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola w Chorzowie, należy skontaktować się z instytucją Przedszkole nr 1 pod adresem ul. Obrońców Chorzowa 14 w Chorzowie, lub z 48 innymi instytucjami.

Przedszkole nr 1 w Chorzowie

adres: ul. Obrońców Chorzowa 14, 41-506 Chorzów

tel. +48322462446 

e-mail

Przedszkole nr 3 w Chorzowie

adres: ul. Cieszyńska 21, 41-500 Chorzów

tel. +48322414413 

strona www e-mail

Przedszkole nr 4 w Chorzowie

adres: ul. Długa 32A, 41-506 Chorzów

tel. +48322464632 

strona www e-mail

Przedszkole nr 7 w Chorzowie

adres: ul. Łagiewnicka 16, 41-500 Chorzów

tel. +48322496022 

e-mail

Integracyjne Przedszkole nr 12 im. Marii Montessori w Chorzowie

adres: ul. Lipińska 9, 41-500 Chorzów

tel. +48322411657 

e-mail

Przedszkole nr 13 w Chorzowie

adres: ul. Jana Sobieskiego 13, 41-500 Chorzów

tel. +48322411649 

strona www e-mail

Przedszkole nr 17 w Chorzowie

adres: ul. Jana Kasprowicza 1, 41-503 Chorzów

tel. +48322416274 

strona www e-mail

Przedszkole nr 22 w Chorzowie

adres: ul. Główna 21, 41-503 Chorzów

tel. +48322459134 

strona www e-mail

Przedszkole nr 27 w Chorzowie

adres: ul. Wandy 34, 41-500 Chorzów

tel. +48322415363 

strona www e-mail

Przedszkole nr 6 w Chorzowie

adres: ul. ks. Jana Gałeczki 56, 41-500 Chorzów

tel. +4879801245 

strona www e-mail

Przedszkole nr 16 Integracyjne w Chorzowie

adres: ul. Brzozowa 9, 41-506 Chorzów

tel. +48322463038 

strona www e-mail

Przedszkole nr 5 w Chorzowie

adres: ul. Józefa Poniatowskiego 27, 41-500 Chorzów

tel. +48322411604 

strona www e-mail

Przedszkole nr 9 w Chorzowie

adres: ul. Janiny Omańkowskiej 9, 41-500 Chorzów

tel. +48322411772 

e-mail

Przedszkole nr 8 w Chorzowie

adres: ul. Jana Kochanowskiego 18, 41-506 Chorzów

tel. +48322465091 

strona www e-mail

Przedszkole nr 11 w Chorzowie

adres: ul. Czysta 12, 41-500 Chorzów

tel. +48322473476 

strona www e-mail

Przedszkole nr 18 w Chorzowie

adres: ul. ks. Jana Gałeczki 17, 41-500 Chorzów

tel. +4832241396 

strona www e-mail

Przedszkole nr 19 w Chorzowie

adres: ul. Karpacka 15, 41-506 Chorzów

tel. +48322464162 

strona www e-mail

Przedszkole nr 20 w Chorzowie

adres: ul. ks. Józefa Czempiela 49, 41-506 Chorzów

tel. +48322466361 

strona www e-mail

Przedszkole nr 21 w Chorzowie

adres: ul. Józefa Ryszki 33, 41-500 Chorzów

tel. +4832241086 

strona www e-mail

Przedszkole nr 23 w Chorzowie

adres: ul. Floriańska 37, 41-500 Chorzów

tel. +48322410423 

strona www e-mail

Przedszkole nr 24 w Chorzowie

adres: ul. Józefa Lompy 16, 41-500 Chorzów

tel. +48322493071 

strona www e-mail

Przedszkole nr 25 w Chorzowie

adres: ul. Jana Kilińskiego 3, 41-500 Chorzów

tel. +48322410333 

strona www e-mail

Przedszkole nr 26 w Chorzowie

adres: ul. Juliusza Ligonia 14, 41-500 Chorzów

tel. +48322411633 

strona www e-mail

Przedszkole nr 29 w Chorzowie

adres: ul. Siemianowicka 61, 41-503 Chorzów

tel. +48322411648 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Chorzowie

adres: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 41, 41-500 Chorzów

tel. +48322410362 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 12 Z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

adres: ul. Skrajna 2, 41-506 Chorzów

tel. +48322461115 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie

adres: ul. dr Wincentego Styczyńskiego 32, 41-500 Chorzów

tel. +48322411635 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie

adres: ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów

tel. +48322462369 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie

adres: ul. 3 Maja 78, 41-500 Chorzów

tel. +48322498399 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Pawła Ii w Chorzowie

adres: ul. Łagiewnicka 18, 41-500 Chorzów

tel. +48322496656 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie

adres: ul. Główna 21, 41-508 Chorzów

tel. +48322459109 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie

adres: ul. Ratuszowa 20, 41-506 Chorzów

tel. +4832246661 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika w Chorzowie

adres: ul. Wolności 133, 41-500 Chorzów

tel. +48322412355 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki Z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

adres: ul. św. Piotra 9a, 41-500 Chorzów

tel. +48323481283 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Chorzowie

adres: ul. 17 Sierpnia 1, 41-503 Chorzów

tel. +48322410378 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie

adres: ul. Lwowska 36, 41-500 Chorzów

tel. +48322410747 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Ks.j.czempiela w Chorzowie

adres: ul. Kaliny 61, 41-506 Chorzów

tel. +48322465785 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich w Chorzowie

adres: ul. Kaliny 55, 41-506 Chorzów

tel. +48322461804 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Wojska Polskiego w Chorzowie

adres: ul. Śląska 3, 41-500 Chorzów

tel. +48322418576 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie

adres: ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów

tel. +48322411706 

e-mail

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie

adres: ul. Kościuszki 11, 41-500 Chorzów

tel. +48721400301 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła Ii w Chorzowie

adres: ul. Sportowa 4, 41-500 Chorzów

tel. +48322411653 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie

adres: ul. Ludwika Urbanowicza 4, 41-500 Chorzów

tel. +48322416734 

e-mail

Szkoła Podstawowa nr 18 Z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

adres: ul. ks. Józefa Czempiela 52, 41-506 Chorzów

tel. +48322466226 

strona www e-mail

Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie

adres: ul. Harcerska 2, 41-503 Chorzów

tel. +48322410421 

strona www e-mail

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOCX] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,1 tys. dokumentów!
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [PDF]
Pobierz upoważnienie
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola wzór [DOC]
Pobierz upoważnienie

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu