Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego Toruń - operat szacunkowy mieszkania, domu, lokalu 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 29 kwietnia 2024 5 min. czytania

Wycena nieruchomości - operat szacunkowy

Wycena nieruchomości jest często niezbędna przed transakcją kupna lub sprzedaży nieruchomości, dziedziczenia lub rozdzielania majątku. W tym celu sporządza się operat szacunkowy. Co to za dokument i jakie informacje zawiera? Kto może wykonać operat szacunkowy i ile to kosztuje? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to proces określania wartości rynkowej danej nieruchomości. Wartość ta może być ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego lub inną uprawnioną osobę, i uwzględnia różnorodne czynniki, takie jak lokalizacja, stan techniczny, powierzchnia, a także trendy rynkowe. Wycena nieruchomości jest często niezbędna przed transakcją kupna lub sprzedaży nieruchomości, jak również w przypadku dziedziczenia lub rozdzielania majątku.

Operat szacunkowy nieruchomości w Toruniu

Operat szacunkowy to dokument, w którym dokonuje się profesjonalnej wyceny danej nieruchomości. Przyjmuje formę dokumentu urzędowego, który ma moc prawną i może być przedstawiany jako dowód w sprawach administracyjnych, tj. w urzędach lub sądach.

Operat szacunkowy można sporządzić dla każdej nieruchomości:

 • nieruchomości gruntowych (działek),
 • nieruchomości mieszkalnych - domów, mieszkań,
 • nieruchomości komercyjnych - lokali użytkowych, magazynów, budynków przemysłowych,
 • zabytków, obiektów rekreacyjnych i innych.

Co zawiera operat szacunkowy?

Dokument zawiera m.in. następujące informacje:

 • data sporządzenia,
 • określenie przedmiotu wyceny oraz jej zakresu,
 • cel wyceny,
 • dane o nieruchomości oraz ich źródła,
 • opis stanu mienia,
 • przeznaczenie nieruchomości poddawanej wycenie,
 • analizę sytuacji na rynku nieruchomości,
 • wskazanie techniki szacowania wartości nieruchomości,
 • rozpisane obliczenia wartości nieruchomości, wraz z uzasadnieniem,
 • wynik wyceny.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Kiedy wymagany jest operat szacunkowy?

Kiedy wymagany jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest przydatny w każdej sytuacji, w której potrzebna jest wycena nieruchomości. 

Najczęściej opracowanie operatu szacunkowego zleca się przy okazji:

 • starania się o kredyt hipoteczny,
 • kupna lub sprzedaży nieruchomości,
 • wyceny strat,
 • zawierania umów dzierżawy lub najmu,
 • windykacji, 
 • podziału majątku - ustanie wspólności majątkowej np. po rozwodzie,
 • przekazania gruntów,
 • inwestycji budowlanych.

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego

Jedną z częstszych sytuacji, w których wymagane jest sporządzenie operatu szacunkowego, jest zaciąganie kredytu hipotecznego. Operat szacunkowy jest niezbędny do ustalenia wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu. 

Ile ważna jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości dokonana operatem szacunkowym ważna jest przez 12 miesięcy od daty wykonania.

Jeżeli wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których wspomniano w art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy traci ważność z dniem dokonania zmian.

Aktualizacja operatu szacunkowego

Ustawodawca nie przewidział  możliwości aktualizacji operatu szacunkowego. Możliwe jest natomiast potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, co umożliwia używanie go nawet po upływie ustawowych 12 miesięcy od dnia sporządzenia. Po potwierdzeniu aktualności dokumentu  jest on ważny przez kolejne 12 miesięcy, tym razem od dnia dodania do operatu klauzuli o aktualności.

Kto może sporządzić operat szacunkowy? Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego

Osobą uprawnioną do wykonania operatu szacunkowego jest licencjonowany rzeczoznawca. Rzeczoznawcy posiadający uprawnienia do sporządzenia dokumentu wpisani są do ogólnodostępnego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do wykonania operatu dotyczącego:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W przypadku potrzeby szybkiej sprzedaży nieruchomości o jej wycenę można zapytać jedną z platform internetowych (np. skup.io) wysyłając zapytanie o wycena nieruchomości Toruń.

Ile kosztuje operat szacunkowy do wyceny nieruchomości?

Ile kosztuje operat szacunkowy do wyceny nieruchomości w Toruniu?

Cena za sporządzenie dokumentu będzie zależała m.in. od lokalizacji, rodzaju i wielkości nieruchomości. Nie ma określonego cennika, a rzeczoznawcy indywidualnie ustalają swoje stawki oraz dowolnie określają ceny swoich usług.  

Przykładowe ceny operatów szacunkowych:

Rodzaj nieruchomości Przybliżona cena
Mieszkanie od 600 zł
Dom jednorodzinny od 900 zł
Lokal przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej od 700 zł
Obiekty przemysłowe, handlowe od 1500 zł

Podstawa prawna


O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu