Jak dokonać zmiany danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

21 lipca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021

Życie pisze różne scenariusze, które należy uwzględniać przy prowadzeniu własnej firmy. Zmieniłeś adres zamieszkania lub przedmiot prowadzonej działalności? W tym artykule wyjaśnimy, kiedy konieczne jest zgłoszenie zmiany danych w CEIDG oraz jak tego dokonać.

Jak dokonać zmiany danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
Jak dokonać zmiany danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Zmiana danych w CEIDG – konieczność?

Jeżeli dojdzie do zmiany wyjątkowo istotnych danych osobowych właściciela firmy, musi on obowiązkowo zaktualizować je w CEIDG. O jakich danych mowa? Przede wszystkim o imieniu i nazwisku, obywatelstwie, nazwie działalności gospodarczej, adresie, adresie skrzynki ePUAP, dacie rozpoczęcia działalności czy przedmiocie wykonywanej działalności. W przypadku mniej ważnych informacji, takich jak zmiana rachunków bankowych związanych z firmą, wpis w bazie REGON lub dane pełnomocnika do spraw CEIDG, zgłoszenie zmiany jest całkowicie dobrowolne. Podkreślamy jednak, że stała aktualizacja danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jak najbardziej wskazana.

Termin zgłoszenia zmian

To, kiedy powinniśmy złożyć wniosek o zmianę danych w bazie CEIDG zależy przede wszystkim od ważności informacji, która uległa przedawnieniu. Najwcześniej musimy zgłosić zmianę danych zarządcy sukcesyjnego – zaledwie dzień roboczy po dniu zmiany danych. W przypadku zmiany danych osobowych, obywatelstwa czy adresu, powinniśmy się zgłosić do urzędu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Jeżeli zaś chodzi o inne informacje znajdujące się w rejestrze, ich aktualizacji możemy dokonać w dogodnym dla nas terminie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych.

Składanie wniosku

Aby zmienić dane w CEIDG, należy przygotować i poprawnie wypisać wniosek CEIDG-1. Obecnie można go złożyć aż na 3 sposoby – osobiście, zanosząc papierową wersję dokumentu do urzędu miasta bądź urzędu dzielnicy, listownie, wysyłając wniosek na adres urzędu oraz przez Internet, za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl lub strony internetowej CEIDG. Pamiętaj, że aby złożyć wniosek przez Internet, musisz posiadać Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Złożenie wniosku nic nie kosztuje – opłatę poniesiemy wyłącznie w sytuacji, gdy zdecydujemy się na skorzystanie z usług pełnomocnika. Wówczas będziemy musieli zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. Na rozpatrzenie wniosku czeka się maksymalnie jeden dzień roboczy – zaktualizowane informacje powinny pojawić się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy skompletować, aby zaktualizować dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Odpowiedź jest zaskakująca – wystarczy do tego sam poprawnie wypełniony wniosek. W wyjątkowych sytuacjach do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo do spraw administracyjnych, jeżeli zdecydujemy się z niego korzystać. Jeżeli wyznaczony przez nas pełnomocnik nie należy do najbliższej rodziny, wówczas konieczne jest zapłacenie opłaty skarbowej. Wtedy do wniosku dołączamy również dowód jej uiszczenia.

Musisz dokonać aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Przygotowaliśmy specjalną instrukcję, która znacznie ułatwi Ci zadanie. Opisujemy, zmianę jakich danych należy obowiązkowo zgłosić do CEIDG, jak wypełnić wniosek i jak wygląda cała procedura  w praktyce. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa