Jak załatwić sprawę zmiana danych w CEIDG online?

CEIDG stanowi spis wszystkich przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi i działają na terenie Polski. Za pomocą portalu CEIDG można:

  • założyć działalność gospodarczą,
  • zawiesić działalność gospodarczą,
  • zmienić dane we wpisie np. dodać kod PKD,
  • zarejestrować jako podatnik VAT,
  • ustanowić pełnomocnika do prowadzenia spraw w imieniu przedsiębiorcy,
  • zamknąć działalność gospodarczą,
  • przejrzeć wpisy innych przedsiębiorców podając np.jego nazwisko, czy NIP.


Jakie sprawy można załatwić na portalu CEIDG?

Zawieszenie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca ma prawo w dowolnej chwili zdecydować o zawieszeniu, wznowieniu lub całkowitym…

Zmiana danych w CEIDG

Prowadząc jednoosobową działalność, trzeba pamiętać o konieczności aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji…

Rejestracja VAT

Podatnikiem VAT są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,…