Przejście na emeryturę pomostową Łódź - warunki, wysokość, nowości i wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 30 stycznia 2024 9 min. czytania

Emerytura pomostowa Łódź

Osobom, które przez lata wykonywały pracę w szczególnych warunkach, przysługują tzw. emerytury pomostowe, inaczej pomostówki. Aby ją otrzymać, należy spełniać szereg określonych warunków. Jakie zawody zalicza się do wykonywanych w szczególnych warunkach? Ile wynosi emerytura pomostowa i jak się o nią starać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa to świadczenie przysługujące osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Są to zawody, związane z czynnikami ryzyka, które z dużym prawdopodobieństwem mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Dotyczy to m.in. pracy pod ziemią, pod wodą czy w powietrzu. 

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnych charakterze - przykłady

Praca w szczególnych warunkach

Przygotowano wykaz zawodów, w których praca upoważnia do starania się o emeryturę pomostową. Jest on podzielony na 2 części: A oraz B.

W części A wymieniono te prace, które posiadają szczególny charakter ze względu na środowisko, w którym są wykonywane. Zawody wypisane w części B opisywane są jako prace “o szczególnym charakterze wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się".

Wykaz jest częścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Emerytura pomostowa a lata pracy

Prawo do otrzymania emerytury pomostowej jest uzależnione od lat pracy. Aby móc starać się o to świadczenie, należy mieć przepracowany odpowiedni okres czasu - jego długość uzależniona jest od wykonywanego zawodu. Podobne założenia ma emerytura stażowa, jednak w jej przypadku charakter wykonywanej pracy nie ma znaczenia - liczy się ogólna długość stażu pracy.

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową w w Łodzi?

Kto może ubiegać się o emeryturę pomostową w Łodzi?

Do otrzymywania świadczenia uprawnione są osoby: 

 • urodzone po 31 grudnia 1948 r., które spełniają łącznie następujące warunki:
  • osiągnęły wiek emerytalny – 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • udowodniły co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • urodzone po 31 grudnia 1948 r., które spełniają łącznie następujące warunki:
  • udowodniły okresy składkowe i nieskładkowe - 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych

oraz 

 • spełniają pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy:
  • osoby wykonujące prace w powietrzu, na statkach powietrznych jako personel pokładowy lub jako pilot/instruktor:
   • wiek co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn,
   • okres pracy na statkach powietrznych jako personel pokładowy lub jako pilot/instruktor, wynoszący co najmniej 15 lat,
   • posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pracy jako personel pokładowy lub jako pilot/instruktor
  • osoby wykonujące prace w portach morskich przy przeładunku w ładowniach statku lub prace operatorów żurawi wieżowych i dźwignic portowych albo stoczniowych
   • wiek co najmniej 55 lat,
   • okres pracy w portach morskich przy przeładunku w ładowniach statku lub pracy operatorów żurawi wieżowych i dźwignic portowych, lub stoczniowych, wynoszący co najmniej 15 lat,
  • osoby wykonujące prace w hutnictwie wymienione w pkt 4–12 załącznika nr 1 do ustawy pomostowej:
   • wiek co najmniej 55 lat,
   • okres pracy w hutnictwie wymienionej w pkt 4–12 załącznika nr 1 do ustawy pomostowej, wynoszący co najmniej 15 lat,
   • posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania prac wymienionych w pkt 4–12 załącznika nr 1 do ustawy pomostowej.
  • osoby wykonujące prace: nurka, kesoniarza, w komorach hiperbarycznych, rybaka morskiego, bezpośrednio przy przetwórstwie, rozbiórce lub usuwaniu materiałów zawierających azbest:
   • wiek: co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn,
   • okres pracy nurka, kesoniarza, w komorach hiperbarycznych, rybaka morskiego, bezpośrednio przy przetwórstwie, rozbiórce lub usuwaniu materiałów zawierających azbest, wynoszący co najmniej 10 lat,
  • osoby wykonujące prace maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy pomostowej:
   • wiek: co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn,
   • okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wymienionych w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy pomostowej, wynoszący co najmniej 15 lat,
   • posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do wykonywania pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych,
  • osoby pracujące jako członkowie zawodowych ekip ratownictwa górskiego:
   • wiek: co najmniej 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn,
   • okres pracy jako członek zawodowych ekip ratownictwa górskiego, wynoszący co najmniej 10 lat.
  • osoby wykonujące prace górnicze:
   • wiek: co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
   • okres pracy górniczej wynoszący co najmniej 15 lat.

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobom, które nie wykonywały po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 r. miały wymagany okres 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz spełniły pozostałe warunki.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze.

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Ile wynosi emerytura pomostowa w 2024 roku?

Wysokość świadczenia jest indywidualnie obliczana przez pracowników ZUS Łódź. Nie może być jednak niższa niż najniższa emerytura, czyli 1780,96 zł.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o emeryturę pomostową

Wymagane dokumenty

Aby zyskać prawo do świadczenia, należy skompletować, a następnie dostarczyć do ZUS w Łodzi następujące dokumenty:

Wniosek o emeryturę pomostową - wzór PDF
 • wniosek o emeryturę pomostową,
 • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych,
 • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Łodzi, urlopu wychowawczego w Łodzi, nauki w szkole wyższej, 
 • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach/ szczególnym charakterze.

Gdzie złożyć dokumenty o emeryturę pomostową w w Łodzi?

Gdzie złożyć dokumenty w Łodzi?

Wnioski w sprawie emerytury pomostowej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

Dokumenty można dostarczyć na 3 sposoby:

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę pomostową?

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę pomostową?

Dokumenty należy składać nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania prawa do świadczenia lub zamiarem przejścia na emeryturę. Jeżeli wniosek zostanie złożony wcześniej, ZUS Łódź wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia przez niespełnienie wszystkich warunków.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

ZUS w Łodzi ma 30 dni na wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia. Jeżeli zostanie ono przyznane, emeryt otrzyma legitymację emeryta i rencisty.

Po otrzymaniu świadczenia, emeryt może przekazać swojemu krewnemu upoważnienie do odbioru emerytury, aby mógł on odbierać świadczenie w jego imieniu.

Czy można się odwołać od decyzji ZUS Łódź?

Wnioskujący może w ciągu miesiąca złożyć pisemne lub ustne odwołanie (do protokołu) w oddziale ZUS, który wydał decyzję w sprawie emerytury pomostowej.

Jeżeli wnioskujący nie będzie spełniał warunków do uzyskania emerytury pomostowej, po przekroczeniu wieku emerytalnego będzie mógł przejść na klasyczną emeryturę w Łodzi.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę emerytura pomostowa w Łodzi?

Aby załatwić sprawę emerytura pomostowa w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją ZUS Inspektorat w Łodzi pod adresem ul. Lipiec Reymontowskich 11 Obsługa klientów odbywa się w budynku Inspektoratu w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70A w Łodzi, lub z 2 innymi instytucjami.

ZUS Inspektorat w Łodzi

adres: ul. Lipiec Reymontowskich 11 Obsługa klientów odbywa się w budynku Inspektoratu w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 70A, 91-120 Łódź

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

ZUS II Inspektorat w Łodzi

adres: ul. Lipiec Reymontowskich 11, 91-120 Łódź

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

ZUS I Oddział w Łodzi

adres: ul. Zamenhofa 2, 90-431 Łódź

tel. +48225601600 

strona www

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-17:00
wt: 08:00-15:00
śr: 08:00-15:00
czw: 08:00-15:00
pt: 08:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokument do pobrania - wzór PDF 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,3 tys. dokumentów!
Wniosek o emeryturę pomostową [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu