ZUS: Złożenie dokumentu ZUS ZSWA tylko do 31 marca!

27 marca 2023 | 3 min. czytania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 31 marca 2023 roku płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze muszą złożyć formularz ZUS ZSWA. Jak należy go wypełnić?

ZUS: Złożenie dokumentu ZUS ZSWA tylko do 31 marca!
ZUS: Złożenie dokumentu ZUS ZSWA tylko do 31 marca!

Kto musi pamiętać o ZUS ZSWA?

O złożeniu formularza ZUS ZSWA, który jest ważny dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, muszą pamiętać pracodawcy, którzy zatrudniają takie jednostki i opłacają składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. Pracodawcy mają czas na złożenie formularza do 31 marca 2023 roku.

Gdzie złożyć formularz ZUS ZSWA?

Zgłoszenia o pracy w szczególnych warunkach można dokonać na 3 sposoby:

 • osobiście – wypełniony i podpisany dokument należy dostarczyć do dowolnej terenowej jednostki ZUS;
 • pocztą – wypełniony i podpisany formularz należy wysłać do właściwej terenowej jednostki ZUS;
 • przez Internet – poprzez zalogowanie się na profil PUE i złożenie formularza w zakładce ePłatnik.

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca chce złożyć formularz osobiście w oddziale terenowym ZUS, musi zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). 

Co jest potrzebne do wypełnienia formularza ZUS ZSWA?

Przede wszystkim do wypełnienia formularza potrzebne będą:

 • dane identyfikacyjne płatnika składek;
 • dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach;
 • dane o pracy w szczególnych warunkach;
 • oświadczenie płatnika składek.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania dokumentu znajdują się w poradniku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – przykłady

Są to zawody związane z czynnikami ryzyka, które w przyszłości mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze znajduje się wykaz stanowisk pracy, które wiążą się z ryzykiem zawodowym, są to m.in.:

 • prace w górnictwie;
 • prace w energetyce;
 • prace w hutnictwie i przemyśle metalowym;
 • prace w chemii;
 • prace w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych;
 • prace w leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym;
 • prace w przemyśle lekkim;
 • prace w transporcie i łączności;
 • prace w gospodarce komunalnej;
 • prace w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym;
 • prace w przemyśle poligraficznym;
 • prace w służbie zdrowia i opiece społecznej;
 • prace w zespołach formujących szkło;
 • prace na statkach żeglugi powietrznej;
 • prace w portach morskich;
 • prace gorące w hutach żelaza i stali oraz hutach metali nieżelaznych.

Powiązana sprawa