Jak załatwić sprawę emerytura pomostowa online?

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to portal internetowy, który umożliwia dostęp do danych ubezpieczonego, a także załatwianie przez Internet spraw rozpatrzanych przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejszym elementem PUE ZUS jest portal internetowy - www.zus.pl.Jakie sprawy można załatwić na portalu PUE ZUS?

Rodzina 500 plus

Rodzina 500 plus to rządowy program mający na celu poprawę jakości życia polskich rodzin. Wsparcie Państwa ma…

Dobry Start 300+ (wyprawka)

Program Dobry Start (300 plus) to pieniężne świadczenie wychowawcze, mające na celu wsparcie wszystkich…

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński to obowiązkowy urlop, który przysługuje każdej pracującej mamie, która urodziła dziecko bez…

Renta chorobowa

Jeśli stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy, można otrzymać środki finansowe z Zakładu Ubezpieczeń…

Zaświadczenie o niezaleganiu opłat składek ZUS

Jest to dokument wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza, że płatnik składek ma…

Zasiłek chorobowy z tytułu ubezpieczenia chorobowego

Zasiłek chorobowy to świadczenie, którego celem jest wsparcie finansowe osób niezdolnych do wykonywania pracy…

Zasiłek opiekuńczy

Gdy dziecko choruje, jedno z rodziców musi z nim zostać, aby się nim zająć. W takich sytuacjach opiekun może…

Świadczenie rehabilitacyjne

Gdy kończy się okres przyznawania zasiłku chorobowego z powodu wypadku podczas pracy albo choroby, a pracownik…

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. W ramach tego świadczenia,…

Żłobkowe

Pracujący rodzice, którzy biorą udział w rekrutacji do żłobka, mogą starać się o dofinansowanie pobytu malucha…

Zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 jest szczególnie ważne, gdy pracodawca decyduje się wysłać swoich pracowników w delegacje…

Emerytura

Samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie sprawi, że pracownik automatycznie zostanie skierowany na emeryturę.…

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to rekompensata finansowa dla osób, które przez lata pracowały jako…

Emerytura pomostowa

Osobom, które przez lata wykonywały pracę w szczególnych warunkach, przysługują tzw. emerytury pomostowe,…

Świadczenie przedemerytalne

Osoby w wieku przedemerytalnym, które m.in. ze względu na swój wiek nie potrafią znaleźć zatrudnienia, mogą…

Świadczenie wspierające

Od 2024 roku osoby niepełnosprawne będą mogły ubiegać się o nowy rodzaj pomocy finansowej - świadczenie…