Wyższe emerytury już od marca!

21 lutego 2024 | 3 min. czytania

Od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura po waloryzacji wyniesie 1780,96 zł. To wzrost o 192,52 zł, a wskaźnik marcowej waloryzacji rent i emerytur wyniesie 12 proc.

Wyższe emerytury już od marca!
Wyższe emerytury już od marca!

Wyższe świadczenie emerytalno-rentowe

W 2024 roku system emerytalny będzie poddany kolejnej waloryzacji, co wpłynie na sytuację finansową wielu emerytów. Waloryzacja emerytur to proces, w wyniku którego świadczenia są dostosowywane do zmian gospodarczych w kraju.

GUS ogłosił dane

Z początkiem lutego Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku. To jedna ze składowych wzoru, według którego obliczany jest wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. W tym roku do wszystkich emerytur i rent zostanie zastosowany wskaźnik procentowy, który wynosi 12,12 proc. Wskaźnik waloryzacji emerytur za marzec tego roku nieco odbiega od wcześniejszych prognoz resortu rodziny, które zakładały jego poziom na 12,3 proc.

Ile wyniesie najniższa emerytura?

Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 marca 2024 roku najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniesie 1780,96 zł. Należy pamiętać, że waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.

O ile wzrosną renty i emerytury? 

Minimalna emerytura wynosi teraz 1588,44 zł. Po waloryzacji emeryci i renciści będą mogli liczyć na najniższe świadczenie wynoszące 1780,96 zł, co oznacza, że otrzymają oni o 192,52 zł więcej

Czy możliwa jest podwójna waloryzacja emerytur? 

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował PAP o możliwej drugiej waloryzacji emerytur i rent, która ma zostać przeprowadzona prawdopodobnie we wrześniu.  

Projekt jest obecnie procedowany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu oraz będzie procedowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów – zapewnił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.

Druga waloryzacja ma być powiązana ze wskaźnikiem inflacji za pierwsze półrocze 2024 roku i będzie wdrażana jeżeli inflacja przekroczy 5 proc. Projekt może jeszcze znacząco się zmieniać, a jego ostateczny kształt obywatele poznają za kilka miesięcy. 

W projekcie zakładamy, że druga waloryzacja byłaby przeprowadzona we wrześniu. Oczywiście jest to waloryzacja, która ma charakter interwencyjny, czyli będzie uruchamiana, gdy inflacja za pierwsze półrocze przekroczy pewien poziom – wytłumaczył wiceminister Gajewski. 

Łączny koszt waloryzacji

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń wyniesie około 43 mld zł.


Powiązane sprawy