Rejestracja samochodu Wręczyca Wielka - koszt, dokumenty, wniosek o rejestrację pojazdu online lub wzór druku [PDF, DOC] 2023

Weryfikacja: 26 lipca 2023

Przed zakupem i rejestracją samochodu warto sprawdzić historię pojazdu w celu uniknięcia takich zagrożeń jak ukryte uszkodzenia, korekta licznika, czy użytkowanie pojazdu jako TAXI.

Wniosek o rejestrację pojazdu Wręczyca Wielka 2021 - Rejestracja samochodu Wręczyca Wielka - jakiwniosek.pl

Kierowca mieszkający w miejscowości Wręczyca Wielka lub każdym innym mieście w Polsce ma obowiązek zarejestrować zakupiony samochód lub inny pojazd w wydziale komunikacji ​​​​​​właściwym dla miejscowości Wręczyca Wielka lub online. Jak i gdzie zarejestrować pojazd? Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie pojazdy podlegają rejestracji w miejscowości Wręczyca Wielka?

Kierowcy nie ominie:

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu uprawnieni są:

Ile jest czasu na przerejestrowanie pojazdu w miejscowości Wręczyca Wielka?

Kierowca ma 30 dni od dnia zakupu lub darowizny na powiadomienie wydziału komunikacji o nabyciu pojazdu. Ustawa nie wyznacza jednak daty, do której konieczne jest zarejestrowanie pojazdu.

Rejestracja nowego samochodu w miejscowości Wręczyca Wielka w 2023

Nowe auto należy zarejestrować, zanim kierowca wyjedzie nim z salonu. Może to zrobić osobiście, w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejscowości Wręczyca Wielka, lub podpisać upoważnienie u dealera samochodowego do:

  • złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub
  • odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych

Takie upoważnienie opatruje się odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Do czasu rejestracji nie można poruszać się zakupionym pojazdem po drogach publicznych.​​​​​​

Rejestracja używanego samochodu w miejscowości Wręczyca Wielka

Przed rejestracją używanego pojazdu w urzędzie kierowca musi:

Dokumenty do rejestracji samochodu

Dokumenty do rejestracji używanego samochodu w miejscowości Wręczyca Wielka

Do rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji w miejscowości Wręczyca Wielka będą potrzebne:

W przypadku rejestracji samochodu z zagranicy w miejscowości Wręczyca Wielka, wymaganych jest kilka dodatkowych dokumentów, które należy przetłumaczyć na język polski.

Wniosek o rejestrację pojazdu - wzór [PDF, DOC] 2023

Poniżej do pobrania znajduje się wniosek o rejestrację pojazdu zakupionego w Polsce w formacie PDF i DOC wraz ze wzorem jego wypełnienia. 

Wniosek o zarejestrowanie samochodu należy wypełnić DRUKOWANYMI literami i złożyć go w odpowiednim wydziale komunikacji ze względu na miejsce czasowego lub stałego zamieszkania bądź siedzibę firmy, do której należy pojazd → dane teleadresowe

Przed udaniem się do urzędu, warto zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji przez Internet. 

Rejestracja samochodu online

Rejestracja samochodu online

Samochód można zarejestrować również online za pomocą strony Rejestracja pojazdów i Wydawanie Praw Jazdy przez Internet. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić internetowy wniosek o rejestrację samochodu, postępując  zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Niezbędne do rejestracji będą dane samochodu i skany wszystkich wskazanych powyżej dokumentów, a niektóre urzędy mogą wymagać przedstawienia oryginałów. 

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Ile kosztuje rejestracja nowego samochodu?

Koszt rejestracji nowego samochodu z salonu wynosi 161,50 zł (z klasycznymi tablicami rejestracyjnymi) lub 1081,50 zł (z tablicami indywidualnymi). 

Ile kosztuje rejestracja używanego samochodu?  

Rejestrując pojazd, można wnioskować o zachowanie aktualnych tablic rejestracyjnych, jeśli są w dobrym stanie, posiadają aktualny wzór, a pojazd był zarejestrowany w Polsce. Dzięki temu można zmniejszyć koszt rejestracji z 161,50 do 68,5 zł. Aby było to możliwe, wystarczy wyrazić chęć zachowania dotychczasowych tablic we wniosku o rejestrację pojazdu. Zatem koszt rejestracji używanego pojazdu będzie zależny od tego, czy kierowca zdecyduje się na wymianę tablic rejestracyjnych, czy też pozostawienie dotychczasowych.
 

Stan pojazdu Pochodzenie Rodzaj tablic rejestracyjnych Koszt rejestracji
samochód używany Polska bez zmiany tablicy 67,00 zł
z tablicą standardową 161,50 zł
z żółtą tablicą zabytkową 181,50 zł
z tablicą indywidualną 1081,50 zł

Na powyższe opłaty, uwzględniające wymianę tablic rejestracyjnych, składają się:

Szczegółowe opłaty Koszt
Dowód rejestracyjny  67,00 zł
Pozwolenie czasowe – gdy kierowca wymienia tablice rejestracyjne lub rejestruje pojazd po raz pierwszy, 13,50 zł
Opłata ewidencyjna za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych 1,50 zł
Nalepka legalizacyjna na tablice rejestracyjne 12,50 zł
Tablice rejestracyjne (jedne z poniższych):
  • standardowe
80,00 zł
  • zabytkowe
100,00 zł
1000,00 zł

Po zakupie samochodu na umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o opłaceniu podatku PCC-3.

Ile trwa rejestracja pojazdu?

Ile trwa rejestracja samochodu w miejscowości Wręczyca Wielka?

Rejestracja powinna trwać nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych. Na ten czas zostanie wydany tymczasowy, tzw. miękki dowód rejestracyjny. Do 30 dni nastąpi właściwa rejestracja pojazdu, a kierowca będzie mógł odebrać tzw. twardy dowód rejestracyjny.

Może się zdarzyć, że urząd nie zdąży wykonać tych czynności w wyznaczonym czasie (na przykład z powodu brakujących dokumentów), wtedy należy zgłosić się ponownie do wydziału komunikacji, aby przedłużyć czasową rejestrację o kolejne 14 dni.

Jak sprawdzić czy dowód rejestracyjny jest już gotowy?

Gdy dowód rejestracyjny będzie do odbioru, wnioskujący otrzyma SMS lub e-mail z wydziału komunikacji. Może również w każdej chwili sprawdzić status przygotowania dokumentu, wpisując numer rejestracyjny  lub 5 ostatnich znaków numeru nadwozia (VIN).

Jeżeli kierowca nie może osobiście odebrać swojego dowodu rejestracyjnego, może poprosić o to kogoś innego. Wystarczy, że wypisze upoważnienie do odebrania dowodu rejestracyjnego.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę rejestracja pojazdu w miejscowości Wręczyca Wielka?

Nie znaleźliśmy w naszej bazie Wydziału Komunikacji w miejscowości Wręczyca Wielka. Sprawy komunikacyjne załatwisz w urzędzie znajdującym się w siedzibie powiatu, do którego należy Twoja miejscowość.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,9 tys. dokumentów!
Wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie pojazdu (PDF)
Pobierz dokument
Wniosek o zarejestrowanie/wyrejestrowanie pojazdu (DOC)
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu [PDF]

Zobacz jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu zakupionego w Polsce.

Pobierz dokument
Oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
Pobierz dokument
Wzór wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy [PDF]

Zobacz jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pobierz dokument