Wniosek o rejestrację pojazdu 2021 - Wydział komunikacji Kamienna Góra

Aktualizacja: 9 lipca 2021

Wydział komunikacji Kamienna Góra

Rejestracja pojazdu w Wydziale komunikacji w Kamiennej Górze ​​​​​

Pojazd (samochód, motocykl, motorower itp.) należy zarejestrować w ciągu 30 dni od dnia zakupu lub darowizny. Przed zakupem warto zapoznać się z historią pojazdu. Wniosek o rejestrację samochodu lub pojazdu składa się w formie papierowej w Wydziale Komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Wydział komunikacji w Kamiennej Górze oprócz rejestracji pojazdów zajmuje się również m.in. wydawaniem prawa jazdy i udzielaniem licencji transportu drogowego.

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd w Wydziale komunikacji w Kamiennej Górze?

Do zarejestrowania lub przerejestrowania pojazdu upoważniony jest jego właściciel. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli, wszyscy muszą stawić się w Wydziale Komunikacji podczas składania wniosku o rejestrację. Jeżeli nie jest to możliwe, mogą wybrać jednego przedstawiciela, którego upoważnią do rejestracji pojazdu. Przedstawiciel musi posiadać upoważnienie do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji w Kamiennej Górze. Jeśli pojazd jest własnością firmy, reprezentantem musi być właściciel firmy lub jej pełnomocnik.

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu lub innego pojazdu zakupionego w Polsce?

Do rejestracji samochodu lub innego pojazdu w Wydziale Komunikacji są potrzebne:

 • wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01
 • dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej
 • upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik
 • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży samochodu lub umowa darowizny
 • dowód rejestracyjny z aktualnym wpisem o badaniu technicznym
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne
 • potwierdzenie opłaty za rejestrację pojazdu
 • karta pojazdu, jeśli została wydana
 • dowód ubezpieczania OC pojazdu - polisa

Co jest potrzebne do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy?

Do rejestracji samochodu lub innego pojazdu sprowadzonego z zagranicy (np. Niemiec, Holandii, Francji) będą potrzebne:

 • wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01
 • dowód osobisty właściciela lub osoby upoważnionej
 • upoważnienie do rejestracji pojazdu jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik
 • potwierdzenie własności pojazdu, tj. faktura zakupu, umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny
 • zagraniczny dowód rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu - w przypadku braku zagranicznego dowodu rejestracyjnego będzie potrzebny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu w państwie zakupu lub zaświadczenie z urzędu rejestrującego pojazdy w państwie zakupu – w przypadku utraty, kradzieży, zgubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego w kraju zakupu
 • zagraniczne tablice rejestracyjne – jeżeli wnioskujący nie posiada tablic, wystarczy dostarczyć oświadczenie o ich braku
 • dowód odprawy celnej lub adnotacja na fakturze o numerze, dacie i miejscu odprawy celnej (o ile samochód został kupiony poza Unią Europejską) 
 • potwierdzenie opłaty akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – nie jest wymagane, gdy sprowadzono pojazd z kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu, o ile z dokumentów wynika, że samochód ma aktualne badanie techniczne
 • potwierdzenie opłaty za rejestrację pojazdu
 • dowód ubezpieczania OC pojazdu - polisa

Wszystkie dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula. 

Po złożeniu wniosku w Wydziale Komunikacji pojazd zostanie zarejestrowany czasowo na 30 dni. Osoba rejestrująca otrzyma: 

 • czasowe pozwolenie, które umożliwia poruszanie się pojazdu po drogach
 • tablice rejestracyjne
 • nalepkę kontrolną na przednią szybę

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, pojazd zostanie zarejestrowany na stałe. Wtedy do odbioru będą: 

 • stały dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu

Jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu, pojazdu w Kamiennej Górze? Pobierz aktualny wzór

Przedstawiamy do pobrania online przykładowy i aktualny wzór jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu lub innego pojazdu. Wniosek o rejestrację pojazdu należy wypełnić drukowanymi literami.

Ile kosztuje rejestracja samochodu ​​​w Kamiennej Górze ?

Koszt rejestracji samochodu w Kamiennej Górze wynosi 180,50 zł. Opłata dotyczy zarówno samochodów nowych, jak i używanych zakupionych w Polsce. 

Uwaga! Po zakupie samochodu na umowę kupna-sprzedaży należy pamiętać o opłaceniu podatku PCC-3.

 

Opłaty za rejestrację samochodu w Wydziale Komunikacji w Kamiennej Górze​​

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny + komplet znaków legalizacyjnych + nalepka kontrolna na szybę 85 zł
Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Standardowe lub indywidualne tablice rejestracyjne 80 lub 1000zł
Opłata ewidencyjna 2 zł

Uwaga: jeśli samochód jest już zarejestrowany w Kamiennej Górze, nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych i ponosić kosztu wydania nowych. 

Ile kosztuje rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy w Kamiennej Górze?

Koszt rejestracji samochodu w Kamiennej Górze sprowadzonego z zagranicy (np. Niemiec, Holandii, Francji)  wynosi co najmniej 256 zł. Opłata dotyczy zarówno samochodów nowych, jak i używanych.

 

Opłaty za rejestrację samochodu sprowadzanego z zagranicy w Wydziale Komunikacji w Kamiennej Górze ​​

Wysokość opłaty

Akcyza

3,1% - pojemność silnika do 2000 cm3

18,6% - pojemność silnika powyżej 2000 cm3

Pozwolenie czasowe 13,50 zł
Standardowe lub indywidualne tablice rejestracyjne 80 lub 1000 zł
Opłata ewidencyjna

2,50 zł

Nalepka kontrolna 18,50 zł
Nalepka legalizacyjna 12,50 zł
Dowód rejestracyjny 54 zł
Karta pojazdu 75 zł

Czym jest podatek akcyzowy?

Akcyza to opłata, do której zobowiązany jest każdy chcący zarejestrować w Polsce nowy lub używany pojazd sprowadzony z zagranicy. Akcyzę należy opłacić do 30 dni od momentu sprowadzenia samochodu lub innego pojazdu z zagranicy.

Wszystkie motocykle sprowadzane z UE oraz EFTA (Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia) są zwolnione z akcyzy, VAT-u i opłaty recykling-owej. Import motocykla z pozostałych krajów podlega opłacie cła i przejście odprawy celnej.

Jak obliczyć wysokość akcyzy za samochód?

Wysokość podatku akcyzowego jest obliczana na podstawie ceny zakupu samochodu i pojemności silnika:

 • 3,1% - pojemność silnika do 2000 cm3
 • 18,6% - pojemność silnika powyżej 2000 cm3

Zakładając, że sprowadzony samochód kosztował po przeliczeniu opłaty na złotówki 15 000 złotych, podatek akcyzowy wyniesie 465 złotych lub 2790 złotych w zależności od pojemności silnika. 

Przykładowe obliczenia:

15 000 zł x 3,1% = 465 zł dla samochodów o pojemności silnika do 2000 ccm

15 000 zł x 18,6% = 2790 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2000 ccm

Gdzie można zapłacić akcyzę za samochód w Kamiennej Górze?

Opłaty za akcyzę można dokonać w Urzędzie Skarbowym w Kamiennej Górze. Po dokonaniu opłaty  należy pamiętać o pobraniu zaświadczenia o jej uregulowaniu, gdyż będzie ono niezbędne przy składaniu dokumentów o rejestrację pojazdu w Wydziale Komunikacji. 

Istnieje również możliwość dokonania opłaty przez Internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Ile kosztuje rejestracja motocykla ​​​w Kamiennej Górze?

Koszt rejestracji motocykla w Kamiennej Górze wynosi 121,50 zł

 

Opłaty za rejestrację motocykla w Wydziale Komunikacji w Kamiennej Górze​​

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny + komplet znaków legalizacyjnych 67 zł
Pozwolenie czasowe 14 zł
Standardowe lub indywidualne tablice rejestracyjne do motocykla 40,50 zł lub 500,50 zł

Uwaga: jeśli motocykl jest już zarejestrowany w Kamiennej Górze, nie trzeba zmieniać  tablic rejestracyjnych i ponosić kosztu wydania nowych

Ile kosztuje rejestracja motoroweru w Kamiennej Górze?

Koszt rejestracji motoroweru w Kamiennej Górze wynosi 111,50 zł.

 

Opłaty za rejestrację motoroweru w Wydziale Komunikacji w Kamiennej Górze​​

Wysokość opłaty

Stały dowód rejestracyjny + komplet znaków legalizacyjnych 67 zł
Pozwolenie czasowe 14 zł

Standardowe lub indywidualne tablice rejestracyjne do motoroweru

30,50 zł lub 500,50 zł

Uwaga: jeśli motorower pojazd jest już zarejestrowany w Kamiennej Górze, nie trzeba zmieniać tablic rejestracyjnych i ponosić kosztu wydania nowych.


Gdzie można złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w Kamiennej Górze?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 6A
58-400 Kamienna Góra
+48756450101