Zgłoszenie nabycia pojazdu Bytom - zawiadomienie online lub druk PDF wzór 2023

Weryfikacja: 30 sierpnia 2023

Zgłoszenie nabycia pojazdu Bytom 

Osoba, która zakupiła samochód lub otrzymała go w darowiźnie, musi powiadomić o tym fakcie Wydział Komunikacji w Bytomiu. Ile czasu ma nowy właściciel pojazdu na zgłoszenie jego nabycia? Czy może zgłosić nabycie pojazdu online? Ile to kosztuje? Jakie dokumenty należy dostarczyć? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Kto może zgłosić nabycie pojazdu?

Zgłoszenie nabycia pojazdu zgłasza właściciel pojazdu. W jego imieniu zawiadomienie może złożyć również pełnomocnik.

Ile jest czasu na zgłoszenie nabycia pojazdu?

Właściciel ma 30 dni od nabycia pojazdu na dokonanie zgłoszenia. Okres ten będzie liczony np. od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży lub darowizny. Zgłoszenia nabycia można dokonać tylko w przypadku samochodów wcześniej zarejestrowanych w Polsce.

Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży lub darowizny warto zadbać o sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego samochodu lub innego pojazdu, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień dotyczących stanu technicznego.

Warto wiedzieć:

Za niezłożenie zawiadomienia na czas można otrzymać karę w wysokości od 200 do nawet 1000 złotych!

Zgłoszenie nabycia pojazdu a rejestracja w Bytomiu

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu i jego przerejestrowanie w Bytomiu są dwoma odrębnymi formalnościami. Te dwie procedury nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, dlatego zgłoszenie nabycia samochodu zawsze odbywa się bez jego przerejestrowania. 

Jeżeli petent do 30 dni uda się do urzędu w celu przerejestrowania pojazdu, nie musi już zgłaszać jego nabycia.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
Zgłoszenie nabycia pojazdu - wzór PDF, DOC

Dokumenty do zgłoszenia nabycia pojazdu

Wymagane dokumenty

Aby zgłosić nabycie pojazdu, należy zabrać ze sobą do Wydziału Komunikacji w Bytomiu:

Gdzie i w jaki sposób złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu w Bytomiu?

Dokumenty można złożyć na 3 sposoby:

Jak złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu online?

 1. Należy wejść na stronę www.gov.pl i wyszukać usługę “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”
 2. Następnie wybrać kategorię “Nabycie pojazdu”. 
 3. Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku “Wyślij zgłoszenie”.
 4. Zgłaszający zostanie przeniesiony na stronę login.gov.pl. Należy wybrać sposób logowania.
 5. W wyświetlającym się na stronie formularzu należy uzupełnić dane pojazdu. 
 6. Jeśli pojazd ma więcej właścicieli, należy zaznaczyć oświadczenie, że zgłaszający działa za ich zgodą.
 7. Następnie należy podać datę nabycia pojazdu.
 8. Kolejno następuje sprawdzenie lub uzupełnienie danych zgłaszającego.
 9. Potem należy podać dane zbywcy pojazdu.
 10. Następnie trzeba dołączyć skan dokumentu, który potwierdza nabycie pojazdu oraz wybrać urząd, do którego zostanie wysłane zgłoszenie.
 11. Ostatni krok to sprawdzenie formularza zgłoszenia, podpisanie elektronicznie podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym oraz jego wysłanie. 
 12. Na koniec wyświetli się komunikat o pomyślnym wysłaniu zawiadomienia. Na skrzynkę Gov (ePUAP) zgłaszający otrzyma urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). To jedyny dokument urzędowy, który potwierdza złożenie zgłoszenia.

Ile kosztuje zgłoszenie nabycia pojazdu?

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu jest bezpłatne.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zgłoszenie nabycia pojazdu w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę zgłoszenie nabycia pojazdu w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Parkowa 2.

Urząd Miasta w Bytomiu

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

tel. 322812051 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 17:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę zgłoszenie nabycia pojazdu online?

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.
ESP PIK

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, DOC] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 32,3 tys. dokumentów!
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu [PDF]
Pobierz dokument
Zawiadomienie o nabyciu pojazdu [DOC]
Pobierz dokument