Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym Bytom - kategorie i wzór wniosku 2023

Weryfikacja: 11 kwietnia 2023

Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym Bytom

Aby poruszać się po polskich drogach pojazdem nienormatywnym, wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Czym jest pojazd nienormatywny? Ile kosztuje zezwolenie i jak je uzyskać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest pojazd nienormatywny?

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita z ładunkiem lub bez są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Pojazdy te poruszają się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego. Dla różnych wymiarów pojazdów przewidziane są różne kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym. 

Kiedy starać się o pozwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym?

Kierowca powinien postarać się o pozwolenie przed planowanym przejazdem, gdyż musi je posiadać podczas wykonywania przejazdu.

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

Organ wydaje jeden z 5 rodzajów zezwoleń:

Kategoria zezwolenia Rodzaj pojazdu nienormatywnego
I
 • o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
II
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
III
 • o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
IV
 • o szerokości nieprzekraczającej:
  • 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  • 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
 •  o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;
V
 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–IV,
 • o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;

Rodzaj zezwolenia a rodzaj drogi

Rodzaje dróg, po jakich kierowca zamierza się poruszać pojazdem nienormatywnym, mają wpływ na to, o jakie zezwolenie powinien wnioskować.

Rodzaj zezwolenia Rodzaje dróg
I publiczne, z wyjątkiem
ekspresowych i autostrad
II publiczne
III krajowe
IV publiczne
V wyznaczona trasa
wskazana w
zezwoleniu

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć w urzędzie:

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym w w Bytomiu?

Gdzie złożyć wniosek w Bytomiu?

Miejsce złożenia wniosku zależy od rodzaju zezwolenia, o które stara się kierowca:

 • zezwolenie kat. I - starostwo powiatowe,
 • zezwolenie kat. II - starostwo powiatowe lub urząd celno-skarbowy,
 • zezwolenie kat. III - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urząd celno-skarbowy,
 • zezwolenie kat. IV - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • zezwolenie kat. V - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urząd miasta na prawach powiatu.

→ sprawdź dane teleadresowe.

Wniosek dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od miejsca wpływu wniosku o wydanie zezwolenia, rozpatrza Oddział lub Centrala GDDKiA.

Cena za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym

Ile kosztuje uzyskanie zezwolenia?

Cena zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym wynosi:

 • dla zezwolenia I:
  • 100 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
 • dla zezwolenia II:
  • 200 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc, 
  • 400 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 1200 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 2000 zł - w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia III:
  • 500 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc,
  • 1000 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 2000 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 3000 zł -  w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia IV:
  • 800 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc
  • 1600 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 3200 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 4800 zł - w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia V:
  • 500 zł -  dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych, wydanego na 14 dni,
  • 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach, wydanego na 14 dni,
  • opłata wyliczana indywidualnie - dla zezwolenia na wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wydanego na 30 dni.

Jeżeli kierowca chce skorzystać z pełnomocnictwa, musi zapłacić 17 złotych (o ile pełnomocnikiem nie jest członek najbliższej rodziny wnioskującego). 

Na jak długo wydawane jest zezwolenie?

Kierowca może uzyskać zezwolenie:

 • na 12 miesięcy - dla zezwolenia kat. I,
 • na 1, 6, 12, lub 24 miesiące - dla zezwolenia kat. II - IV,
 • na 14 lub 30 dni - dla zezwolenia kat. V.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym w w Bytomiu?

Ile czeka się na wydanie zezwolenia w Bytomiu?

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie:
 
1. Dla kategorii I-IV

 • 3 dni robocze od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Dla kategorii V

 • 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku

lub

 • do 30 dni w przypadku, gdy przejazd pojazdu ponadnormatywnego wymaga określenia zakresu przygotowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. W takim przypadku organ niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w Bytomiu?

Aby załatwić sprawę zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w Bytomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Parkowa 2.

Urząd Miasta w Bytomiu

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

tel. 322812051 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte w poniedziałek od 07:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:30
wt-pt: 07:30-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 31,0 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdem nienormatywnym [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II, III, IV na przejazd pojazdem nienormatywnym [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. V na przejazd pojazdem nienormatywnym [PDF]
Pobierz dokument