Licencja TAXI Radom - warunki uzyskania, wymagane dokumenty, wniosek PDF 2023

Licencja na TAXI Radom

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy w charakterze taksówkarza. Niewielu jednak wie, że aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać specjalną licencję na przewóz osób. Kto może ją uzyskać? Jak ją zdobyć? Ile kosztuje jej uzyskanie? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Czym jest licencja taksówkarska?

Warto pamiętać, że nazwa „licencja na taksówkę” to wyłącznie skrót myślowy od „licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. 

Licencję można otrzymać na przewozy:

 • na terenie jednej gminy,
 • obejmujące kilka sąsiadujących gmin – jeżeli gminy te zawarły odpowiednie porozumienie,
 • na terenie Warszawy.

Licencję muszą posiadać zarówno tradycyjni taksówkarze, jak i kierowcy Ubera i Bolta.

Jak otrzymać licencję taksówkarską w Radomiu?

Jakie warunki należy spełniać, aby dostać licencję TAXI w Radomiu?

Oto kryteria umożliwiające otrzymanie licencji taksówkarskiej:

 • mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej w Radomiu, członkowie organu zarządzającego spółki (osoby prawnej) oraz osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową:
  • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  • nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • jeżeli wnioskujący jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdu, musi posiadać tytuł prawny do jego dysponowaniem,
 • wnioskujący jak i taksówkarze, których zatrudnia firma lub będzie zatrudniała:
  • nie mogą być skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
  • muszą mieć ukończone 18 lat i prawo jazdy kategorii B → dowiedz się, jak wyrobić prawo jazdy kat. B w Radomiu,
  • nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy,
  • nie mogą mieć przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy.

Zasady przewożenia pasażerów

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2022 r. Podlegają one dostosowaniu do wymagań określonych w ustawie o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie licencje tracą ważność.

Zasady przewożenia pasażerów

Właściciel licencji może przewozić pasażerów wyłącznie na obszarze, na który otrzymał zezwolenie. Wyjątkiem są następujące przypadki:

 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, który obejmuje licencja, poza ten obszar – np. przewóz z jednego miasta do drugiego. Z tym że na terenie drugiego miasta kierowca nie może przewozić nowych pasażerów. Ewentualnie może wykonać kurs powrotny z drugiego miasta na obszar, który obejmuje licencja,
 • gdy taksówkarz wiezie pasażera z obszaru, którego nie obejmuje licencja, na obszar, na który została wydana licencja.

 Licencja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o licencję TAXI

Wzór wniosku o licencję na TAXI

Wymagane dokumenty do licencji na taksówkę

Wymagane dokumenty

Aby starać się o licencję na taksówkę, wnioskujący musi dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na taksówkę,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji,
 • zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych, ale wykonujących osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy sprawdź, jak zdobyć zaświadczenie o niekaralności w Radomiu,
 • wykaz pojazdów samochodowych, zawierający następujące informacje:
  • markę, typ,
  • rodzaj/przeznaczenie,
  • numer rejestracyjny,
  • numer VIN,
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • pełnomocnictwo - jeśli ustanowiono pełnomocnika,
 • opłata za pełnomocnictwo (17 zł) - jeżeli skorzystano z pełnomocnictwa.

Zdarza się, że niektóre urzędy proszą o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Mogą to być:

 • prawo jazdy dowiedz się, jak wyrobić prawo jazdy w Radomiu,
 • zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy,
 • dowód rejestracyjny samochodu lub pozwolenie czasowe z wpisem TAXI sprawdź, jak zdobyć wpis w dowodzie rejestracyjnym w Radomiu,
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłaszanym do przewozów -  jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem, np. umowa użyczenia, leasingu.

Gdzie złożyć dokumenty w Radomiu?

Organem odpowiedzialnym za wydawanie licencji w Radomiu jest Urząd w Radomiu. Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub przez Internet, za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

Ile kosztuje licencja na taksówkę w Radomiu?

Ile kosztuje licencja taxi w Radomiu ?

Opłata za wydanie licencji zależy od okresu i obszaru, na jaki ma być wydana. Wnioskujący będzie musiał zapłacić od 200 do 450 złotych.

 • od 200 zł rocznie za licencję na teren jednej gminy i okres od 2 do 15 lat,
 • do 450 zł za licencję na obszar miasta stołecznego Warszawy ważną od 30 do 50 lat.

Dokładne kwoty zawarto w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dodatkowo wnioskujący musi zapłacić za wypis. Opłata wynosi 1% opłaty za licencję.

Przykład: jeżeli taksówkarzowi wydano licencję, za którą zapłacił 200 złotych, wówczas za wypis zapłaci 2 złote.

Ile ważna jest licencja taksówkarska?

Okres ważności licencji na TAXI zależy przede wszystkim od wartości wpisanej we wniosku — wnioskujący może uzyskać licencję na co najmniej 2 lata i maksymalnie 50 lat.

Ile się czeka na licencję taxi?

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może wydłużyć się do 2 miesięcy (wnioskujący zostanie o tym fakcie poinformowany).

Kary za brak licencji na taksówkę

Kierowcy taksówek, nieposiadający odpowiedniego zezwolenia, muszą liczyć się z karami finansowymi. Kara może wynieść:

 • 12 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,
 • 2 000 zł – za wykonywanie transportu drogowego taksówką pojazdem niewpisanym do licencji.

Gdzie załatwić sprawę licencja TAXI w Radomiu?

Aby załatwić sprawę licencja TAXI w Radomiu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Miasta przy ul. ul. Jana Kilińskiego 30.

Urząd Miasta w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom

tel. +48483620419 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-15:30
pt: 07:30-15:30
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę licencja TAXI online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2023

W ciągu 7 dni pobrano już 36,4 tys. dokumentów!
Przykładowy wniosek o wydanie licencji na taksówkę
Pobierz dokument
Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji
Pobierz dokument