Garść informacji o zakładaniu stowarzyszenia zwykłego

17 czerwca 2021 | Aktualizacja: 26 lipca 2021 | 5 min. czytania

Masz zamiar założyć stowarzyszenie zwykłe? Zbierz dodatkowych dwóch członków i przystąp do działania! Jakie warunki musisz spełniać, aby założyć ten rodzaj stowarzyszenia? Jakie są jego prawa i obowiązki? Czym różni się stowarzyszenie zwykłe od rejestrowego? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w poniższym artykule!

Garść informacji o zakładaniu stowarzyszenia zwykłego
Garść informacji o zakładaniu stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe – co to takiego?

Stowarzyszenie nazywane zwykłym, nie posiada osobowości prawnej, a do jego powołania wystarczą 3 osoby. Założyciele nie mają obowiązku tworzenia statutu – w zamian powołują regulamin. Co powinno się w nim znaleźć? Przede wszystkim tak podstawowe informacje jak nazwa stowarzyszenia, cele i środki jego działania, siedziba, sposoby nabycia oraz utraty członkostwa, zasady zmiany regulaminu, wyboru zarządu i rozwiązywania stowarzyszenia. Warto również pamiętać, że członkami i założycielami stowarzyszenia zwykłego mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Przechodząc do finansowania – tego rodzaju stowarzyszenia czerpią fundusze ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej lub dotacji. Pod żadnym pozorem nie mogą one prowadzić żadnej działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie zwykłe a stowarzyszenie rejestrowe

Mówiąc o stowarzyszeniach zwykłych, nie sposób nie wspomnieć o stowarzyszeniach rejestrowych. Różnią się one od siebie kilkoma znaczącymi kwestiami. Przede wszystkim, stowarzyszenie rejestrowe, w porównaniu do zwykłego, posiada osobowość prawną. Do jego powołania potrzeba aż 7 członków i wymagane jest wpisanie go do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku stowarzyszenia rejestrowego możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej, co może stanowić dodatkowe źródło finansowania. Musi ono obowiązkowo posiadać zarząd, organ nadzoru wewnętrznego i walne zebranie. Dodatkowo, tego rodzaju stowarzyszenia mogą mieć mniejsze oddziały terenowe, co nie jest możliwe w przypadku stowarzyszeń zwykłych.

Zakładanie stowarzyszenia zwykłego

Do założenia tego rodzaju stowarzyszenia wystarczą tylko 3 pełnoletnie osoby. Muszą posiadać polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne. Aby powołać stowarzyszenie do życia, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń. Może tego dokonać wybrany przez założycieli przedstawiciel lub cały zarząd. W ewidencji stowarzyszeń znajdziemy takie informacje jak nazwa stowarzyszenia, jego cele i środki działania, adres siedziby, imiona i nazwiska członków zarządu i organu kontroli wewnętrznej (jeżeli go powołano), regulamin działalności i jego zmiany oraz imię i nazwisko likwidatora. Należy pamiętać o stałym aktualizowaniu danych, jeżeli ulegają one zmianie – trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od momentu ich przedawnienia.

Składanie wniosku

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń można złożyć na dwa sposoby: osobiście, w starostwie powiatowym lub urzędzie gminy oraz listownie, wysyłając komplet dokumentów na adres odpowiedniego urzędu. W niektórych urzędach jest również możliwość złożenia wniosku przez Internet – najlepiej informacji szukać na stronie urzędu. Złożenie wniosku jest bezpłatne, więc nie trzeba się martwić o dodatkowe koszty. Odpowiedzi z urzędu należy się spodziewać w terminie 7 dni od dnia złożenia wszystkich dokumentów. Jeżeli do 30 dni nie otrzymamy żadnych informacji od urzędu, wówczas możemy uznać, że stowarzyszenie może funkcjonować bez żadnych przeszkód. W przypadku wydania zakazu prowadzenia działalności przez stowarzyszenie, nie ma możliwości odwołania się od tej decyzji. Jedyne, co można zrobić w tej sytuacji, to złożyć zażalenie na bezczynność instytucji do sądu administracyjnego.

Wymagane dokumenty

Samo dostarczenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń nie wystarczy, aby mogło ono rozpocząć działalność. W urzędzie należy złożyć również zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, listę założycieli stowarzyszenia z ich imionami i nazwiskami, datami i miejscami urodzenia i własnoręcznymi podpisami. Założyciele muszą także złożyć oświadczenia o posiadaniu zdolności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych. Dodatkowo, konieczne jest przygotowanie i złożenie protokołu z zebrania założycielskiego oraz regulaminu stowarzyszenia. Tuż po dostarczeniu, urząd przeanalizuje dostarczone dokumenty. Jeżeli odnajdzie w nich braki, wezwie Cię do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Masz zamiar założyć stowarzyszenie zwykłe? Przebrnij przez gąszcz formalności razem z nami! Przygotowaliśmy specjalną instrukcję, w której dokładnie opisujemy, jakie dokumenty przygotować, gdzie je złożyć i jakie warunki należy spełniać, aby legalnie powołać takie stowarzyszenie. Kliknij w link poniżej i dowiedz się więcej!


Powiązana sprawa