Wniosek o wydanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Aktualizacja: 25 października 2020Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Akta stanu cywilnego to poświadczenia urzędowe o danym zdarzeniu. Akt powstaje podczas rejestracji w Urzędzie:

Pierwszy odpis skrócony otrzymasz bezpłatnie na miejscu, podczas sporządzania dokumentów. Jeśli potrzebujesz jednak kolejne kopie, musisz złożyć i opłacić wniosek o odpis aktu stanu cywilnego.

Rodzaje odpisów

Odpisy aktów można otrzymać w postaci:

 • odpisu skróconego, czyli aktualną treść aktu, w której uwzględniono zmiany, jakich dokonano w akcie,
 • wielojęzycznego odpisu skróconego – jeżeli jest potrzebny za granicą, nie wymaga tłumaczenia
 • odpisu zupełnego, który zawiera wszystkie informacje od momentu jego sporządzenia, po ostanie zmiany.
RODZAJ AKTU STANU CYWILNEGO MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ODPISU
akt urodzenia
 • odpis skrócony
 • odpis skrócony wielojęzyczny
 • odpis zupełny
akt małżeństwa
 • odpis skrócony
 • odpis skrócony wielojęzyczny
 • odpis zupełny
akt zgonu
 • odpis skrócony
 • odpis skrócony wielojęzyczny
 • odpis zupełny
akt zgonu osoby, której tożsamości nie udało się ustalić
 • odpis zupełny
akt urodzenia martwego dziecka
 • odpis skrócony

W jakiej formie można otrzymać odpis?

Wnioskowane odpisy można otrzymać w formie:

 • papierowej (osobiście, pocztą)
 • elektronicznej – dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz otrzymać na swoją skrzynkę ePUAP (dotyczy wszystkich odpisów za wyjątkiem wielojęzycznego)

Kto może otrzymać odpis?

Przede wszystkim odpis może otrzymać każda osoba, której dany akt dotyczy. Do uprawnionego grona osób należą również:

 • współmałżonek,
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny,
 • osoba wskazująca interes prawny w uzyskaniu odpisu (np. potrzebny do sądu)
 • sąd, prokurator,
 • organizacje społeczne, jeśli uzasadnią,
 • instytucje i urzędy, jeśli uzasadnią,
 • pełnomocnicy powyższych.

Wniosek o odpis aktu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Gdzie i jaki wniosek złożyć?

Masz trzy możliwości złożenia wniosku:

 1. przez internet - korzystając z Profilu Zaufanego. Zaloguj się do swojej skrzynki ePUAP, złóż wniosek (podążaj za instrukcją krok po kroku). Możesz dokonać również płatności online za odpis - ePUAP umożliwia to dla kilku zrzeszonych banków.
 2. osobiście - w swoim Urzędzie Stanu Cywilnego wniosek otrzymasz na miejscu.
 3. listownie - jeśli posiadasz wniosek lub pobrałeś go ze strony danego urzędu, możesz go złożyć listownie.

Do każdej z tych możliwości należy dodać odpowiednie dokumenty:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej za odpis, jeśli jest wymagana (potwierdzenie z banku lub dokonanie płatności online z poziomu skrzynki ePUAP) → zobacz dział: Ile kosztuje odpis aktu cywilnego,
 • dokument potwierdzający interes prawny, jeśli jesteś spoza bliskiej rodziny,
 • pełnomocnictwo, jeśli z niego korzystasz.

Ile kosztuje odpis aktu cywilnego?

Po zarejestrowaniu zdarzenia, pierwszy skrócony odpis z aktu jest wydawany bezpłatnie. Bez opłat otrzymasz również odpis, jeśli potrzebujesz go do takich spraw, jak:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • świadczenie socjalne,
 • pomoc społeczna,
 • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS,
 • alimenty,
 • zatrudnienie, wynagrodzenie za pracę,
 • przyznanie opieki, kurateli, adopcji.

Za odpis potrzebny do pozostałych spraw pobierane są opłaty według cennika:

RODZAJ ODPISU AKTU CYWILNEGO KOSZT
skrócony 22 zł
papierowy odpis wielojęzyczny 22 zł
zupełny 33 zł
pełnomocnictwo 17 zł

Jak długo czeka się na wydanie odpisu?

Wszystko zależy od tego, jaką formę aktu wybrałeś przy składaniu wniosku.

Wersja elektroniczna odpisu aktu cywilnego

 • automatycznie na Twoją skrzynkę ePUAP, jeśli:
  • akt dotyczy Ciebie, Twoich dzieci, rodziców, małżonka 
  • akt znajduje się w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego oraz
  • wybrałeś we wniosku odbiór na skrzynkę ePUAP oraz płatność online
  • system potwierdzi spełnienie warunków do automatycznego wydania odpisu

WAŻNE: Odpis elektroniczny to plik XML lub PDF, który jest ważny tylko w wersji elektronicznej. Nie można go wydrukować i przedstawiać jako odpisu papierowego - nie ma mocy prawnej.

Wersja papierowa aktu stanu cywilnego

 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,
 • do 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego (USC) posiada akt w wersji papierowej, a nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,
 • do 10 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, jeśli dany Urząd Stanu Cywilnego (USC) nie posiada aktu w wersji papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do cyfrowego rejestru,

Gdzie można złożyć wniosek odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) w Twojej miejscowości?

Sprawdź listę miejscowości gdzie można złożyć wniosek Odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wyślij przez internet wniosek o odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

gov.pl
Zaloguj się i złóż wniosek online

Pobierz wniosek o odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dodatkowo należy przygotować:

 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby
 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport)
Pobierz wniosek


Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach serwisu były aktualne, poprawne i kompletne. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych wzorów dokumentów, a użytkownik na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w serwisie informacjami i dokumentami.