Wniosek o wydanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 2021

Aktualizacja: 24 kwietnia 2021

Odpis aktu małżeństwa, zgonu, urodzenia

Odpis aktu stanu cywilnego 

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego – czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon.


Odpis aktu urodzenia

W pierwszych dniach po przyjściu na świat dziecka, rodzice mają obowiązek zarejestrowania noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego, którego zadaniem jest sporządzenie aktu urodzenia dziecka. 

Akt urodzenia dziecka to akt stanu cywilnego, który stwierdza fakt narodzin dziecka. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez Urząd Stanu Cywilnego, odpowiedni dla miejsca urodzenia dziecka. 

Więcej informacji na temat odpisu aktu urodzenia >

Odpis aktu małżeństwa

Akt małżeństwa zawarty przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego sporządza się natychmiast po jego zawarciu. W przypadku, w którym akt małżeństwa nie może być z ważnych przyczyn sporządzony od razu po jego zawarciu, sporządza się go niezwłocznie po ustaniu przeszkody. 

Po sporządzeniu aktu małżeństwa, na wniosek osób zawierających małżeństwo, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje bezpłatnie 1 odpis skrócony tego dokumentu.

Więcej informacji na temat odpisu aktu małżeństwa ​​​​​​ >

Odpis aktu zgonu

Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego maksymalnie 3 dni od wystawienia karty zgonu, a jeśli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej – w ciągu 24 godzin. 

Po dokonaniu zgłoszenia osoba zmarła automatycznie zostaje wymeldowana z miejsca stałego lub tymczasowego pobytu, a jej dowód osobisty unieważniony.

Więcej informacji na temat odpisu aktu zgonu ​​​​​​ >


Gdzie można złożyć wniosek o odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

gov.pl
Zaloguj się i złóż wniosek online

Pobierz wniosek - odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dodatkowo należy przygotować:

  • potwierdzenie opłaty skarbowej
  • potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby
  • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty albo paszport)
Pobierz dokument