Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie - wniosek Łódź 2022

Weryfikacja: 7 lipca 2022

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie w w Łodzi

Niektórzy cudzoziemcy muszą wymienić zagraniczne prawo jazdy na polski dokument, jeżeli chcą legalnie poruszać się po polskich drogach. Kto jest do tego zobowiązany? Kiedy nie jest to konieczne? Jak wymienić zagraniczne prawo jazdy na polskie i ile to kosztuje? Zapoznaj się z poradnikiem.

Kiedy konieczna jest wymiana prawa jazdy na polskie?

Po 185 dniach przebywania przez cudzoziemca na terenie Polski, o ile prawo jazdy zostało wydane w państwie nienależącym do Unii Europejskiej. 

Kiedy nie trzeba wymieniać zagranicznego prawa jazdy?

Zagranicznego prawa jazdy nie musi wymieniać cudzoziemiec, który posiada prawo jazdy wydane w innym kraju Unii Europejskiej lub Międzynarodowe Prawo Jazdy → dowiedz się, jak wyrobić Międzynarodowe Prawo Jazdy w Łodzi.

Kto musi wymienić prawo jazdy na polskie?

Aby poruszać się legalnie po polskich drogach, zagraniczne prawo jazdy muszą wymienić cudzoziemcy z krajów będących stroną Konwencji Genewskiej lub Konwencji Wiedeńskiej, które nie należą do Unii Europejskiej. Aby otrzymać polski dokument, cudzoziemiec będzie musiał najpierw zdać egzamin teoretyczny.

Kraj Konwencja Genewska Konwencja Wiedeńska
Albania
Algieria  
Argentyna  
Australia  
Armenia  
Austria
Azerbejdżan  
Bahamy  
Bahrajn  
Bangladesz  
Barbados  
Białoruś  
Belgia
Benin  
Bośnia i Hercegowina  
Botswana  
Brazylia  
Bułgaria
Burkina Faso  
Republika Środkowoafrykańska
Wybrzeże Kości Słoniowej
Chorwacja  
Kuba
Chile  
Kambodża  
Cypr  
Czechy
Demokratyczna Republika Konga  
Dania
Dominikana  
Ekwador  
Egipt  
Estonia  
Fidżi  
Finlandia
Francja
Gruzja
Ghana  
Niemcy  
Grecja
Gujana  
Gwatemala  
Haiti  
Węgry
Iran  
Islandia  
Indie  
Irlandia  
Izrael
Włochy
Jamajka  
Japonia  
Kazachstan  
Kanada  
Kenia  
Kuwejt  
Kirgistan
Kongo  
Łotwa  
Laos  
Liberia  
Liban  
Litwa  
Lesotho  
Luksemburg
Madagaskar  
Malawi  
Malezja  
Mali  
Malta  
Mołdawia  
Monako
Mongolia  
Czarnogóra
Maroko
Namibia  
Holandia
Nowa Zelandia  
Niger
Nigeria  
Norwegia
Pakistan  
Papua Nowa Gwinea  
Paragwaj  
Peru
Filipiny
Polska
Portugalia
Katar  
Korea Południowa  
Rumunia
Rosja
Rwanda  
San Marino
Arabia Saudyjska  
Senegal
Serbia
Seszele  
Sierra Leone  
Singapur  
Słowacja
Słowenia  
Południowa Afryka
Hiszpania  
Sri Lanka  
Szwecja
Syria  
Szwajcaria  
Tadżykistan  
Macedonia  
Tajlandia  
Togo  
Tunezja
Turcja
Turkmenistan  
Trynidad i Tobago  
Uganda  
Ukraina  
Wielka Brytania  
Stany Zjednoczone  
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Urugwaj  
Uzbekistan  
Wenezuela  
Wietnam
Watykan  
Zimbabwe

Wniosek o zmianę zagranicznego prawa jazdy na polskie

Wymagane dokumenty do wymiany prawa jazdy

Wymagane dokumenty 

Aby cudzoziemiec mógł wymienić swój dokument prawa jazdy na polski, musi dostarczyć do urzędu:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, 
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy, 
 • tłumaczenie prawa jazdy na język polski sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 • paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany → sprawdź, jak starać się o paszport w Łodzi lub kartę pobytu w Łodzi,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami wydane podczas badań lekarskich na prawo jazdy – o ile jest wymagane ze względu na posiadaną kategorię prawa jazdy (C, D oraz E).

Gdy cudzoziemiec złoży w urzędzie wymagane dokumenty, zostanie mu nadany numer PKK, który umożliwi mu zapisanie się na egzamin teoretyczny na prawo jazdy w Łodzi → dowiedz się, czym jest i jak zdobyć PKK w Łodzi. Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu przesyłana jest z ośrodka do urzędu właściwego dla Łódź.

Kiedy złożyć wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy?

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami najlepiej złożyć przed upływem 185 dni pobytu w Polsce, aby po tym czasie wciąż móc poruszać się legalnie po polskich drogach. Jeżeli cudzoziemiec opuści Polskę przed upływem tego okresu, po powrocie czas liczony jest od początku.

Gdzie złożyć dokumenty w Łodzi?

Wniosek o wydanie polskiego prawa jazdy należy złożyć w Wydziale Komunikacji w Łodzi.

Ile kosztuje wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie?

Opłata za wydanie polskiego prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

Ile czeka się na wydanie polskiego prawa jazdy w w Łodzi?

Ile czeka się na wydanie polskiego prawa jazdy w Łodzi?

Czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 30 dni od dnia przyjęcia w urzędzie w Łodzi dokumentów.

Podstawa prawna

 • Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44),
 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151­­­),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681 z późn. zm.).

Gdzie załatwić sprawę wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie w Łodzi?

Aby załatwić sprawę wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie w Łodzi, należy skontaktować się z instytucją Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta w Łodzi przy Smugowa 30/32.

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta w Łodzi

Adres: Smugowa 30/32, 91-433 Łódź

Godziny:  Otwarte w środę od 08:00 więcej dni

pon: 08:00-16:00
wt: 09:00-17:00
śr-pt: 08:00-16:00
sob-niedz: nieczynne

Telefon: +48426384444 

Internet:  strona www

Dokument do pobrania - wzór PDF 2022

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy po raz pierwszy zobowiązana jest do wypełnienia dokumentu zgodnie z instrukcją poniżej:

 • Nagłówek - wpisujemy dane Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego, w którym składamy dokumenty (właściwe dla naszego miejsca zamieszkania)
 • Część A. Dane osoby składającej wniosek
 • Część B. - NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część C. Prawo Jazdy
  • 1. zaznaczamy odpowiednie pole, w tym przypadku punkt a) oraz kategorię B (z prawej strony)
  • 2. zaznaczamy odpowiednie podpunkty dotyczące załączników, czyli a), b), c) oraz d)
 • Część D. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część E. NIE WYPEŁNIAĆ
 • Część F. Sposób przekazania dokumentu - jeśli chcesz otrzymać dokument drogą pocztową, wypełnij odpowiednie pola.
 • Część G. 
  • W oświadczeniach należy zaznaczyć punkty: 1), 2), 3), 4), 5), 6)
  • Fotografia - do wniosku należy dołączyć fotografię wykonaną zgodnie z zaleceniami. Zdjęcie powinno mieć wymiar: 3,5 x 4,5 cm. Urzędnik sam przyklei fotografię do wniosku.
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania - wypełniamy zgodnie ze stanem faktycznym
 • Część H. NIE WYPEŁNIAĆ
Pobierz dokument