Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym Katowice - kategorie i wzór wniosku 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 14 kwietnia 2024 6 min. czytania

Zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym Katowice

Aby poruszać się po polskich drogach pojazdem nienormatywnym, wymagane jest posiadanie odpowiedniego zezwolenia. Czym jest pojazd nienormatywny? Ile kosztuje zezwolenie i jak je uzyskać? Odpowiedzi na pytania znajdują się w poniższym poradniku.

Czym jest pojazd nienormatywny?

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita z ładunkiem lub bez są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Pojazdy te poruszają się zazwyczaj w nocy w asyście pilota drogowego. Dla różnych wymiarów pojazdów przewidziane są różne kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym. 

Kiedy starać się o pozwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym?

Kierowca powinien postarać się o pozwolenie przed planowanym przejazdem, gdyż musi je posiadać podczas jego wykonywania.

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

Organ wydaje jeden z 5 rodzajów zezwoleń:

Kategoria zezwolenia Rodzaj pojazdu nienormatywnego
I
 • o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
II
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
III
 • o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
 • o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
IV
 • o szerokości nieprzekraczającej:
  • 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
  • 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
 •  o długości nieprzekraczającej:
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,
  • 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
 • o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
 • o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych.
V
 • o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–IV,
 • o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

Rodzaj zezwolenia a rodzaj drogi

Rodzaje dróg, po jakich kierowca zamierza się poruszać pojazdem nienormatywnym, mają wpływ na to, o jakie zezwolenie powinien wnioskować.

Rodzaj zezwolenia Rodzaje dróg
I publiczne, z wyjątkiem
ekspresowych i autostrad
II publiczne
III krajowe
IV publiczne
V wyznaczona trasa
wskazana w
zezwoleniu

Mandaty za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Kary za brak zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego są niezwykle wysokie. Mandaty wynoszą od 1,5 tys. do nawet 15 tys. zł

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać zezwolenie, należy złożyć w urzędzie:

Wniosek o zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym

Gdzie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym w w Katowicach?

Gdzie złożyć wniosek w Katowicach?

Miejsce złożenia wniosku zależy od rodzaju zezwolenia, o które stara się kierowca:

 • zezwolenie kat. I - starostwo powiatowe,
 • zezwolenie kat. II - starostwo powiatowe lub urząd celno-skarbowy,
 • zezwolenie kat. III - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urząd celno-skarbowy,
 • zezwolenie kat. IV - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • zezwolenie kat. V - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub urząd miasta na prawach powiatu.

→ sprawdź dane teleadresowe.

Wniosek dla podmiotu krajowego na przejazd pojazdu nienormatywnego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od miejsca wpływu wniosku o wydanie zezwolenia, rozpatruje Oddział lub Centrala GDDKiA.

Cena za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym

Ile kosztuje uzyskanie zezwolenia?

Cena zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym wynosi:

 • dla zezwolenia I:
  • 100 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
 • dla zezwolenia II:
  • 200 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc, 
  • 400 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 1200 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 2000 zł - w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia III:
  • 500 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc,
  • 1000 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 2000 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 3000 zł -  w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia IV:
  • 800 zł - w przypadku zezwolenia na miesiąc
  • 1600 zł - w przypadku zezwolenia na 6 miesięcy,
  • 3200 zł - w przypadku zezwolenia na 12 miesięcy,
  • 4800 zł - w przypadku zezwolenia na 24 miesiące,
 • dla zezwolenia V:
  • 500 zł -  dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych, wydanego na 14 dni,
  • 1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach, wydanego na 14 dni,
  • opłata wyliczana indywidualnie - dla zezwolenia na wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego wydanego na 30 dni.

Jeżeli kierowca chce skorzystać z pełnomocnictwa, musi zapłacić 17 złotych (o ile pełnomocnikiem nie jest członek najbliższej rodziny wnioskującego). 

Na jak długo wydawane jest zezwolenie?

Kierowca może uzyskać zezwolenie:

 • na 12 miesięcy - dla zezwolenia kat. I,
 • na 1, 6, 12, lub 24 miesiące - dla zezwolenia kat. II - IV,
 • na 14 lub 30 dni - dla zezwolenia kat. V.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym w w Katowicach?

Ile czeka się na wydanie zezwolenia w Katowicach?

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie:
 
1. Dla kategorii I-IV

 • 3 dni robocze od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. Dla kategorii V

 • 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku

lub

 • do 30 dni w przypadku, gdy przejazd pojazdu ponadnormatywnego wymaga określenia zakresu przygotowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu. W takim przypadku organ niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w Katowicach?

Aby załatwić sprawę zezwolenie na przejazd pojazdem nienormatywnym w Katowicach, należy skontaktować się z instytucją Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w Katowicach pod adresem Francuska 70 w Katowicach, lub z 3 innymi instytucjami.

Wydział Uprawnień Komunikacyjnych w Katowicach

adres: Francuska 70, 40-028 Katowice

tel. +48327054784 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-17:00
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-14:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne
Instytucja online

Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach

adres: Słoneczna 34, 40-136 Katowice

tel. +48323587202 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-15:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Delegatura UCS w Katowicach

adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

tel. +48327587000 

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon: 07:00-15:00
wt: 07:00-15:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-15:00
pt: 07:00-15:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Urząd Miasta w Katowicach

adres: ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

tel. +48322593909 

strona www e-mail rezerwacja kolejki

Otwarte do 15:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt: 07:30-15:30
śr: 07:30-15:30
czw: 07:30-17:00
pt: 07:30-14:00
sob: nieczynne
niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 15,1 tys. dokumentów!
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdem nienormatywnym [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II, III, IV na przejazd pojazdem nienormatywnym [PDF]
Pobierz dokument
Wniosek o wydanie zezwolenia kat. V na przejazd pojazdem nienormatywnym [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu