Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej Poznań - wniosek PDF wzór 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 18 września 2023

Zwrot za zakup kasy fiskalnej

Kupując kasę fiskalną, przedsiębiorca może odzyskać część pieniędzy, korzystając z ulgi. Kto jest do tego uprawniony? Ile maksymalnie może wynieść zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej? Gdzie i jak złożyć wniosek o zwrot za kasę fiskalną w Poznaniu? Odpowiedzi znajdują się w poradniku.

Kto może uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

Z ulgi może skorzystać czynny i bierny podatnik VAT, który kupił kasę fiskalną i:

 • firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie ewidencji na kasie on-line,
 • firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i przedsiębiorca dotąd w ogóle nie używał kasy fiskalnej, lecz podjął decyzje, że będzie prowadził ewidencję na kasie.

Czynny podatnik VAT to przedsiębiorca rozliczający podatek VAT. Natomiast bierny podatnik VAT to przedsiębiorca zwolniony z obowiązku rozliczania VAT bądź wykonujący wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonujący sprzedaż na kasie fiskalnej.

Ile wynosi ulga za zakup kasy fiskalnej?

Ile wynosi ulga za zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca może otrzymać zwrot za kasę fiskalną do 90% jej ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kiedy można uzyskać zwrot za kasę fiskalną?

Prawo do ulgi nie ulega przedawnieniu, więc przedsiębiorca może starać się o zwrot w dowolnym momencie.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Jak uzyskać zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej?

Sposób skorzystania z ulgi zależy od tego, czy przedsiębiorca jest czynnym, czy biernym podatnikiem VAT.

Zwrot za kasę fiskalną dla czynnego podatnika VAT

Czynni podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot za kasę fiskalną poprzez dokonanie rozliczenia za pomocą deklaracji:

 • JPK_V7M - jeżeli rozliczają się miesięcznie,
 • JPK_V7K - jeżeli rozliczają się kwartalnie.
Wzór deklaracji JPK-V7M PDFWzór deklaracji JPK-V7K PDF

To, jaka kwota może zostać rozliczona w ramach deklaracji zależy od tego czy cena kasy, którą przedsiębiorca wykaże w rozliczeniu, jest:

 • niższa lub równa kwocie podatku, który musi wpłacić za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji można rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą kwotę zwrotu za zakup kasy,
 • wyższa od kwoty podatku – wówczas może pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ulgę. Pozostałą część kwoty przedsiębiorca może otrzymać na rachunek bankowy bądź rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

Zwrot za kasę fiskalną dla biernego podatnika VAT

Bierny podatnik VAT, który chce skorzystać z ulgi, musi złożyć wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował kasę. 

Wniosek o zwrot kosztów za kasę fiskalną - wzór DOC

Do wniosku należy dołączyć:

 • fakturę za zakup kasy fiskalnej oraz dowód zapłaty całej należności za kasę,
 • dane podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy:
  • imię i nazwisko albo nazwę, 
  • adres,
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, wystawionego na kasie.

Jeżeli przedsiębiorca jest taksówkarzem, we wniosku musi umieścić:

 • numer licencji taksówkarskiej,
 • numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której jest zarejestrowana kasa fiskalna, 
 • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą.

Działalność nierejestrowana a zwrot za kasę fiskalną

Dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną nie istnieją szczególne wytyczne odnośnie zwrotu kasy fiskalnej, co oznacza, że ​​jest możliwość ubiegania się o zwrot. Jednakże, zanim rozpocznie się prowadzenie takiej działalności, konieczne jest uzyskanie numeru NIP, który powinien być umieszczony na dokumencie.

Gdzie złożyć wniosek o zwrot za kasę fiskalną?

Gdzie złożyć wniosek o uzyskanie zwrotu za kasę fiskalną?

Wniosek można złożyć osobiście lub listownie:

 • w urzędzie skarbowym:
  • właściwym dla miejsca zamieszkania - dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  • właściwym dla siedziby podmiotu - dla przedsiębiorców prowadzących firmę jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej,
  • właściwym dla stałego miejsca prowadzenia działalności - dla przedsiębiorców prowadzących na stałe działalność w Polsce, lecz nieposiadających w kraju siedziby.
  • Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście - dla przedsiębiorców, którzy nie mają ani siedziby, ani stałego miejsca wykonywania działalności w Polsce,
  • wyspecjalizowanym, o zasięgu wojewódzkim - dla przedsiębiorców osiągających przychód netto w wysokości minimum 3 mln euro,
  • I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie - dla przedsiębiorców osiągających przychód netto powyżej 50 mln euro.

Ile kosztuje uzyskanie zwrotu za kasę fiskalną?

Złożenie dokumentów w celu uzyskania ulgi jest bezpłatne. Opłatę poniesie wyłącznie przedsiębiorca, który zdecyduje się załatwić sprawę przez pełnomocnika, niebędącego członkiem najbliższej rodziny.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku o zwrot za kasę fiskalną?

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwrot kosztów, otrzymają go w ciągu 25 dni od dostarczenia dokumentów. Pieniądze trafią na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Zwrot uzyskanej ulgi za zakup kasy fiskalnej

Zwrot uzyskanej ulgi za zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorca będzie musiał zwrócić pieniądze uzyskane w ramach ulgi, jeżeli:

 • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestanie używać kasy (np. zamknie firmę, ogłosi jej upadłość);
 • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewni połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;
 • nie zgłosi kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, ważnego przez 2 lata od ostatniego badania technicznego. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę zwrot za kasę fiskalną w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę zwrot za kasę fiskalną w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald pod adresem Mariana Smoluchowskiego 1 w Poznaniu, lub z 6 innymi instytucjami.

Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald

adres: Mariana Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań

tel. +48616644000 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Jeżyce

adres: Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań

tel. +48616471800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto

adres: Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań

tel. +48618730300 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

adres: Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań

tel. +48616578787 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

adres: Zygmunta Wojciechowskiego 3/5, 60-685 Poznań

tel. +48618270100 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Urząd Skarbowy Poznań - Wilda

adres: Dolna Wilda 80B, 61-501 Poznań

tel. +48618328800 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

adres: pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 Poznań

tel. +48612254550 

strona www e-mail

Otwarte w poniedziałek od 08:00 godziny otwarcia

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Dokumenty do pobrania - wzory [PDF, PNG] 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 31,7 tys. dokumentów!
Deklaracja JPK_V7M [PDF]
Pobierz dokument
Deklaracja JPK_V7K [PDF]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu