Badanie techniczne UDT Poznań - opłaty i wniosek DOC

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 28 lutego 2024

Badanie techniczne urządzenia

Aby wyposażyć zakład w urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, konieczne jest posiadanie zezwolenia na ich używanie. Wiąże się to z przeprowadzeniem badania technicznego, które potwierdzi możliwość jego użytkowania. Gdzie złożyć wniosek i jakie urządzenia muszą zostać sprawdzone? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku. 

Jakie urządzenia muszą przejść badanie techniczne?

Typy urządzeń, na których użytkowanie należy posiadać zezwolenie, można podzielić na 4 kategorie:

 • Urządzenia bezciśnieniowe:
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych,
  • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących.
 • Urządzenia ciśnieniowe:
  • zbiornik w agregacie gaśniczym,
  • instalacja urządzeń kotłowni wodnej < 110 stopni,
  • rurociągi przemysłowe,
  • instalacja urządzeń węzła cieplnego,
  • kotły parowe oraz kotły wodne o temperaturze > 110 stopni,
  • rurociągi technologiczne,
  • instalacja zbiornikowa,
  • zbiornik w agregacie sprężarkowym.
 • Urządzenia transportu bliskiego:
  • suwnice, wciągniki, wciągarki, żuraw stacjonarny,
  • żuraw wieżowy, żuraw szybkomontujący,
  • żuraw samojezdny,
  • żuraw przenośny,
  • układnica magazynowa,
  • dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny,
  • dźwignik o ruchu prostoliniowym, stacjonarny,
  • dźwignik o ruchu nieprostoliniowym,
  • wyciąg towarowy,
  • podest ruchomy przejezdny,
  • podest ruchomy wiszący, podest ruchomy masztowy,
  • podest ruchomy załadowczy,
  • urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych,
  • schody ruchome, chodniki ruchome,
  • wózek jezdniowy podnośnikowy,
  • dźwig osobowy,
  • dźwig budowlany,
  • dźwig towarowy mały – bez prawa wstępu osób do kabiny,
  • dźwignica linotorowa,
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym – przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych.
 • Urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o badanie techniczne urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu

Jak złożyć wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia technicznego?

Jakie dokumenty należy przygotować?

Oto lista dokumentów, które należy dostarczyć do Urzędu Dozoru Technicznego, aby uzyskać zgodę na eksploatację urządzenia:

Jak złożyć wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia technicznego w Poznaniu?

Wniosek w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

Procedura zdobywania zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym

Jak wygląda procedura zdobywania zezwolenia na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym?

 1. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z innymi wymaganymi dokumentami w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 2. Następnie pracownik oddziału sprawdzi, czy wnioskujący dostarczył wszystkie potrzebne dokumenty. Jeżeli zauważy braki lub błędy, powiadomi o tym wnioskującego, który będzie miał co najmniej 7 dni na ich uzupełnienie bądź poprawienie.
 3. Po zweryfikowaniu dokumentów urząd przeprowadza badanie urządzenia. Wnioskujący lub wyznaczona przez niego osoba musi być obecna przy wykonywaniu testów.
 4. W ramach badania sprawdzany jest stan urządzenia, jego wyposażenie i oznakowanie oraz przeprowadzane są próby techniczne przed uruchomieniem urządzenia, oraz w warunkach jego pracy. 
 5. Po zakończeniu badania, osoby przy nim obecne muszą podpisać protokół. Dokument może później zostać odebrany osobiście w urzędzie, wysłany pocztą tradycyjną lub elektroniczną w formie e-protokołu.
 6. Jeżeli wynik badania będzie pozytywny, urząd wyda wówczas zezwolenie na eksploatację urządzenia. Decyzja o zezwoleniu wraz z „księgą rewizyjną urządzenia”, w której przechowuje się zbiór protokołów dotyczących urządzenia, zostaną dostarczone pocztą.

Jeżeli wynik badania będzie negatywny, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wyda decyzję o wstrzymaniu użytkowania danego urządzenia.

Warto wiedzieć:

Wnioskujący, u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki do sprawnego ich wykonania.

Ile kosztuje przeprowadzenie badania urządzenia technicznego?

Opłata za przeprowadzenie badania jest naliczana w systemie godzinowym. Jej wysokość będzie zatem zależała od czasu przeprowadzania badania oraz badanego urządzenia. Szczegółowe kwoty zawarto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Tabele z konkretnymi kwotami znajdują się w załącznikach do rozporządzenia.

Ile trwa załatwianie zezwolenia na eksploatację urządzenia?

Cała procedura nie powinna zająć dłużej niż miesiąc. Czasami może się wydłużyć do 2 miesięcy, jednak jeżeli miałoby do tego dojść, wnioskujący zostanie o tym poinformowany.

Czy można się odwołać od decyzji urzędu?

Tak, odwołanie jest możliwe. Należy je złożyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, na ręce Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby szybciej otrzymać zezwolenie po pozytywnej decyzji urzędu, można zrezygnować z prawa odwołania się od decyzji  można to zrobić w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji. Wówczas decyzja zostanie szybciej uprawomocniona. 

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę badanie techniczne urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę badanie techniczne urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu pod adresem ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu.

Oddział Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu

adres: ul. Małachowskiego 10, 61-129  Poznań

strona www e-mail

Otwarte do 15:00 godziny otwarcia

pon-pt: 07:00-15:00
sob-niedz: nieczynne

Jak załatwić sprawę badanie techniczne urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu online?

eUDT
eUDT to portal urzędu Dozoru Technicznego.

Dokument do pobrania - wzór DOC 2024

W ciągu 7 dni pobrano już 27,4 tys. dokumentów!
Wzór wniosku o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu [DOC]
Pobierz dokument

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu