Doposażenie stanowiska pracy z PUP Poznań - przykłady, kwota i wniosek o dotację 2024

Autor: redakcja jakiwniosek.pl Weryfikacja: 27 września 2023

Doposażenie stanowiska pracy Poznań

Przedsiębiorca prowadzący własną firmę może ubiegać się o różne dotacje z Urzędu Pracy w Poznaniu. Jedną z nich jest dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy. To kolejny sposób na pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu. Jak otrzymać dofinansowanie? Na co można je przeznaczyć? Ile maksymalnie można otrzymać w ramach dotacji z urzędu pracy? Odpowiedzi znajdują się w poniższym poradniku.

Na czym polega doposażenie stanowiska pracy?

Doposażenie stanowiska pracy to nic innego jak pomoc finansowa oferowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, aby wspomóc przedsiębiorców i przeciwdziałać bezrobociu. Polega ono na zwrocie przez PUP Poznań kwoty poniesionej przez przedsiębiorcę w związku z zakupem wyposażenia lub doposażeniem stanowiska pracy.

Na co można przeznaczyć środki z PUP? Przykład

Na co można przeznaczyć środki z PUP? Przykłady

W ramach doposażenia stanowiska pracy przedsiębiorca może zakupić:

 • urządzenia np. drukarki do biura, komputery, laptopy biznesowe etc.,
 • oprogramowanie,
 • maszyny, 
 • wartości niematerialne i prawne, niezbędne do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • środki transportu,
 • budynek, lokal.

Dofinansowania nie można przeznaczyć m.in. na:

 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
 • utworzenie strony www dla firmy,
 • wynagrodzenia, spłatę zadłużenia etc.,
 • zakup środka transportu dokonanego przez firmy działające w sektorze transportu,
 • koszty transportu zakupionych rzeczy.
 • pokrycie kosztów ubezpieczenia,
 • zakup surowców i materiałów do produkcji,
 • marketing,
 • opłaty administracyjne i skarbowe.

Kiedy refundacja stanowiska pracy jest możliwa?

Przedsiębiorca może otrzymać fundusze na doposażenie stanowiska pracy, jeżeli zobowiąże się do zatrudnienia osoby bezrobotnej. Bezrobotny musi zostać zatrudniony w pełnym wymiarze godzin. Wyjątkiem jest podjęcie pracy w charakterze początkującego opiekuna osoby niepełnosprawnej - wówczas może on zostać zatrudniony na pół etatu. 

Doposażone stanowisko pracy musi zostać utrzymane przez co najmniej 2 lata!

Kto może ubiegać się o dotację z PUP?

Kto może ubiegać się o dotację na doposażenie stanowiska pracy?

O fundusze na doposażenie miejsca pracy mogą starać się:

 • przedsiębiorcy:
  • prowadzący działalność gospodarczą w Poznaniu od co najmniej 6 miesięcy,
  • którzy nie zwolnili pracownika na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę lub na podstawie porozumienia stron bez winy pracownika przez okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • którzy nie zmniejszyli czasu pracy pracownika w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • regularnie wypłacający wynagrodzenie pracownikom → na dzień złożenia wniosku nie zalegają z wypłatami dla pracowników,
  • opłacający składki ZUS Poznań i nieposiadający zaległych zobowiązań cywilnoprawnych,
  • nieskazani za przestępstwo gospodarcze w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.
 • rolnicy:
  • posiadający gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • zatrudniający co najmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu przez okres ostatnich 6 miesięcy,
 • niepubliczne przedszkola w Poznaniu, szkoły w Poznaniu, żłobki i kluby dziecięce.

Ile wynosi dofinansowanie z PUP?

Ile wynosi dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy?

Wysokość kwoty na doposażenie stanowiska pracy nie może przekroczyć:

 •  6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku bezrobotnego,
 • 20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Dokładna kwota jest wyliczana przez pracownika Urzędu Pracy w Poznaniu.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wprowadź prawidłowy adres e-mail.

Wniosek o doposażenie stanowiska pracy

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy, należy dostarczyć do urzędu w Poznaniu następujące dokumenty:

 • wniosek o doposażenie stanowiska pracy,
 • opis działalności firmy,
 • zakres czynności stanowiska, które zostanie stworzone w ramach doposażenia,
 • informacja o wielkości podmiotu i formie opodatkowania,
 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez firmę - jeżeli dotyczy,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o statusie płatnika podatku VAT,
 • inne dokumenty wskazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Szczegółowych informacji na temat załączników oraz ich wzorów należy poszukiwać na stronie internetowej PUP Poznań: Powiatowy Urząd Pracy

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w momencie spełniania wszystkich warunków i posiadania przez PUP Poznań środków na doposażenie stanowiska pracy.

Gdzie złożyć wniosek o doposażenie stanowiska pracy w Poznaniu?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, o ile jest właściwy ze względu na siedzibę firmy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Staranie się o doposażenie stanowiska pracy jest bezpłatne.

Ile czeka się na decyzję Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu?

Urząd pracy w Poznaniu ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Podpisanie umowy o doposażenie  - i co dalej?

Po podpisaniu umowy z urzędem pracy w Poznaniu, pracodawca musi przedłożyć rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne wydatki dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ujęte we wniosku o refundację. Dopiero po stwierdzeniu przez PUP Poznań, że utworzono i wyposażono stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego zgodnie z umową, dofinansowanie trafi na jego konto.

Podstawa prawna


Gdzie załatwić sprawę doposażenie stanowiska pracy w Poznaniu?

Aby załatwić sprawę doposażenie stanowiska pracy w Poznaniu, należy skontaktować się z instytucją Powiatowy Urząd Pracy pod adresem ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

adres: ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań

tel. +48618345640 

strona www e-mail

Otwarte do 14:30 godziny otwarcia

pon: 07:30-15:30
wt-pt: 07:30-14:30
sob-niedz: nieczynne

Informacje dot. dokumentów do pobrania

W ciągu 7 dni pobrano już 27,1 tys. dokumentów!
Wniosek o doposażenie stanowiska pracy z PUP

Każdy Powiatowy Urząd Pracy posiada własny wniosek o doposażenie stanowiska pracy, dlatego nie udostępniliśmy wzoru wniosku. Należy poszukiwać go na stronie internetowej wybranego PUP-u.

O redakcji jakiwniosek.pl

Redakcja portalu jakiwniosek.pl to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie administracji i urzędowych formalności. Dzięki naszej głębokiej wiedzy i zrozumieniu procesów urzędowych oferujemy użytkownikom rzetelne i przyjazne językowo instrukcje, które ułatwiają poruszanie się po skomplikowanym świecie wniosków i urzędów. Nasz zespół regularnie aktualizuje treści, dostosowując je do stale zmieniających się przepisów i potrzeb społeczeństwa. Na co dzień pomagamy wielu użytkownikom, czego potwierdzeniem są tysiące pozytywnych opinii. Z nami, biurokracja staje się prostsza i mniej stresująca!

Czytaj więcej o portalu